Bilim Alanları


Çalışma dalımız canlılığın oluşumu ve insanın içinde yer aldığı evrim sürecine diyalektik perspektifle yaklaşmaktadır. Alan içindeki teorik tartışmaları bu yöntem ile ele almayı ve alanda yol açmayı hedeflemekteyiz. Genetik determinizme,

devamı

Maddenin Temel Hareketleri Bilim Alanı; fizik, kimya, astronomi, astrofizik gibi bilim dallarındaki güncel bilgi birikimi ve buradan türetilen felsefi / ideolojik argümanların Marksist eleştirisine odaklanmaktadır. Ayrıca, bu eleştirinin ilgili alanlarda bilgi

devamı

Erken Toplumsal Araştırmalar Bilim Alanı; arkeoloji, antropoloji, paleontoloji, bilim tarihi ve felsefe gibi disiplinlerden bilim insanlarının kolektif bir çalışma yaptığı ve bu alanda üreyen idealizme materyalist tarih anlayışıyla karşı konulduğu

devamı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin bir parçası olarak faaliyet gösteren Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı, sağlık hakkının esas olarak hastalanıldığında tedavi olabilme hakkı değil, devletin yurttaşlarının hastalanmaması için gerekli

devamı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Matematik Bilim Alanı, matematiği tarihselci bir anlayışla yeniden ele almaya çalışır, matematiği maddi dünyadan bağımsız salt insan zekasının ürünü olarak gören idealist yaklaşımlarla mücadele eder.

Yazışmak

devamı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi  Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı hem heyecan uyandırıcı gelişmelerin yaşandığı hem de onca gelişmeye rağmen materyalist görüşün ağırlık kazanmadığı bu alana dair bütünlüklü ve bilimsel

devamı

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı; çocuk gelişimi, eğitim, kentsel planlama, mimari, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, ilkim ve ekoloji araştırmaları, uzay araştırmaları, enerji, inşaat mühendisliği, bilgisayar ve yapay zeka araştırmaları, iktisat,

devamı