Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi  Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı hem heyecan uyandırıcı gelişmelerin yaşandığı hem de onca gelişmeye rağmen materyalist görüşün ağırlık kazanmadığı bu alana dair bütünlüklü ve bilimsel bir bakış sağlamak üzere oluşturulmuştur. Kapsadığı başlıca bilim dalları arasında fizyoloji, anatomi, sinirbilim, nöroloji, psikiyatri, psikoloji, farmakoloji, biyokimya, enformatik, felsefe ve bilim tarihi yer almaktadır.

Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı sinir sistemini evrimsel biyolojinin temel ilkeleri doğrultusunda çeşitlilik içinde nasıl geliştiğini ele alacak, bu alandaki beyin-zihin ikiliğine karşı monistik materyalist görüşü güçlendirmeye çabalayacaktır. Öznel idealizme karşı sinir ağlarının nesnel gerçeği nasıl yansıttığını belgeleyecek, bu alana bilimci maskesiyle yapılan idealist sapmaları deşifre edecektir. Sosyalliğin ve kolektif yaşamın öncülleri olan evrimsel gelişmeleri araştıracak, günümüz toplum biçiminin insan aklına verdiği zararı belgelemeyi amaçlayacaktır. Ayrıca sinir bilim tarihini tarihselci yöntemle ele almayı ve bu alanda bir bilim tarihi arşivi oluşturmayı deneyecektir.

Yazışmak için: [email protected]