Kolektif Yaşamı Kurgulama

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı; çocuk gelişimi, eğitim, kentsel planlama, mimari, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, ilkim ve ekoloji araştırmaları, uzay araştırmaları, enerji, inşaat mühendisliği, bilgisayar ve yapay zeka araştırmaları, iktisat, siyaset bilimi, tarih, tarım ekonomisi, ziraat gibi çok sayıda disiplinden bilim insanının birlikte çalışıp üretmeyi hedeflediği bir alandır.

Çalışma esas olarak içinde bulunduğumuz çağı sosyalizme geçiş çağı olarak tanımlamakta ve kapitalist/emperyalist üretim tarzı tarafından üretici güçlerin ve bilimin nasıl boğulduğunu belgelemeyi hedeflemektedir.

Farklı disiplinlerden çok sayıda bilim insanının bir araya gelerek, 21. yüzyılda insanlığın geleceğini tartıştığı ve nasıl bir sosyalizm sorusuna yanıt aradığı bu kapsamlı çalışma reel sosyalist deneyime ve insanlığın önündeki temel sorunların çözümüne dayanacaktır.

Alt gruplar halinde yürütülen ve eşgüdümü sağlanan çalışma 2020 yılında bir sosyalist plan sempozyumu düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Alt Grupları:

  • İklim değişiklikleri ve çevresel sorunları insanlık nasıl aşacak?
  • Yapay Zeka ve yeni teknolojiler toplumu nasıl etkileyecek?
  • Yeni insanı, çocuk ve gençlerimizi nasıl yetiştireceğiz?
  • Sosyalizmde Uzay Çalışmaları nasıl planlanacak?
  • Kentsel yaşam, mimari ve üretim birimi nasıl kurgulanacak?
  • Enerji nasıl üretilecek, dağıtılacak, tüketilecek?
  • Tarımsal üretim nasıl gerçekleşecek?
  • Sosyalizm suçu nasıl kurutacak, sosyalist adalet nasıl tanımlanacak?
  • Sosyalist Planlama ve yönetime katılım  

Yazışmak için: [email protected]