Biyolojik Hareket ve Evrim

Çalışma dalımız canlılığın oluşumu ve insanın içinde yer aldığı evrim sürecine diyalektik perspektifle yaklaşmaktadır. Alan içindeki teorik tartışmaları bu yöntem ile ele almayı ve alanda yol açmayı hedeflemekteyiz. Genetik determinizme, adaptasyoncu amaçlılığa, ırkçı bakışa, maddi ilişkileri mistifiye eden yaklaşımlara karşı iç içe ilişkiler ağını ve süreklilik kopuş bağıntısını örnekleyen çalışmaları öne çıkaracağız. Ayrıca özneyi yaşadığı toplumsal ve tarihsel süreçlerden bağımsız düşünemeyeceğimiz için toplumsal sorumluluğa işaret eden duruşu güncel gelişmelerde yeniden işleyeceğiz.

Yazışmak için: [email protected]