Maddenin Temel Hareketleri

Maddenin Temel Hareketleri Bilim Alanı; fizik, kimya, astronomi, astrofizik gibi bilim dallarındaki güncel bilgi birikimi ve buradan türetilen felsefi / ideolojik argümanların Marksist eleştirisine odaklanmaktadır. Ayrıca, bu eleştirinin ilgili alanlarda bilgi üretme sürecine ve genel anlamda 'bilimsel yöntem'e olası etkilerini felsefi ve teknik düzeylerde araştırmaktadır. Bunların yanında, tarif edilen bağlamın da gerektirdiği üzere, Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin diğer bilim alanlarıyla birlikte, diyalektik materyalizmin geliştirilmesine katkılar yapmayı amaçlamaktadır.

Yazışmak için: [email protected]