Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin bir parçası olarak faaliyet gösteren Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı, sağlık hakkının esas olarak hastalanıldığında tedavi olabilme hakkı değil, devletin yurttaşlarının hastalanmaması için gerekli tedbirleri alması ve sağlık hizmetlerini bu doğrultuda örgütlemesi gerektiği ve temel bir insan hakkı olan sağlığın kapitalist toplumda esasen varsıllara pazarlanan bir meta haline gelmiş olmasının bu toplumsal düzenin en temel bozukluklarından biri olduğu fikrinden hareket eder ve faaliyetlerini bu fikir çerçevesinde yürütür.

Bilim Alanı, sağlıkta piyasalaşma ve tekelleşme gibi kapitalist üretim ilişkilerinin türevi olan sorunları deşifre eder ve tüm boyutlarıyla inceler. Ayrıca, bu ilişkilerin zorunlu sonucu olmamakla birlikte, bu ilişkilerin çürüyor olması ile arasında nedensel bir bağ bulunan çok çeşitli felsefi gericilik biçimlerinin toplumsal sağlık fikrine yönelik gayrıbilimsel saldırılarını teşhir eder ve eleştirir. Bunun yanı sıra komisyon, kapitalist üretim biçiminin yarattığı toplumsal düzende çözülemeyecek olan sağlık sorununun sosyalist toplumsal düzende nasıl çözülebileceğine dair çalışmalar yapar.

Bilim Alanı bu çalışmaları yürütürken bilimsel bilgi ve argüman üretiminin yanı sıra halkı bilgilendirici açıklamalar yapar, habercilik faaliyeti yürütür ve raporlar hazırlar.

Yazışmak için: [email protected]