Matematik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Matematik Bilim Alanı, matematiği tarihselci bir anlayışla yeniden ele almaya çalışır, matematiği maddi dünyadan bağımsız salt insan zekasının ürünü olarak gören idealist yaklaşımlarla mücadele eder.

Yazışmak için: [email protected]