Erken Toplumsal Hareket Araştırmaları

Erken Toplumsal Araştırmalar Bilim Alanı; arkeoloji, antropoloji, paleontoloji, bilim tarihi ve felsefe gibi disiplinlerden bilim insanlarının kolektif bir çalışma yaptığı ve bu alanda üreyen idealizme materyalist tarih anlayışıyla karşı konulduğu bir alanıdır. İnsanın oluşumu, ilk toplumların gelişimi, sınıfsız toplumların yapılarıyla ilgili araştırmalar yapmayı ve bu şekilde diğer bilim alanlarından gelen verilerle bir bütünlük sağlamayı amaçlamaktadır.

Yazışmak için: [email protected]