Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi iki yıllık bir uğraşının sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nu düzenlemişti. Bunun devamında 2021 sonunda ikinci bir Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu düzenleme kararı alındı. 2021 Aralık ayına kadar 6 çalıştay yapılarak sempozyuma hazırlık yapılacak, çok sayıda bildiri bu süreçte BAA içinde tartışmaya açılacaktı.

Ancak pandeminin getirdiği kısıtlar nedeniyle 12 Nisan’da yapılacak ilk hazırlık çalıştayı için toplanmak imkânsız hale geldi.

Bunun üzerine bildirilerin internet ortamında sunulduğu ve yazılı katkılara açık, Nisan-Mayıs ayları boyunca sürecek bir tarzda Bahar-2020 çalıştayının yapılmasına karar verildi.

Çalıştay boyunca 6 oturumda tartışmaya sunulan 18 bildiriye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


Birinci Oturum

|

Covid-19 salgını ve Türkiye Ekonomisi: Sermaye sınıfının ufkunda ‘düzeltilmiş’ kapitalizm var mı?

Gülay DİNÇEL

Tüketim Verileri Temelinde Bir Girdi Olarak Enerji Kaynaklarının İncelenmesi

Turgut YILDIZ

İklim Değişikliği Politikalarının Piyasalaşması

BAA İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu

İkinci Oturum

|

Kapitalizm ve sosyalizm arasında eğitimin edindiği işlevler açısından farklar

Derya Ünlü ve Nazlı Somel | “Yeni İnsanı Nasıl Yetiştireceğiz?” Komisyonu Bildirisi

İnsanın evriminde egzersizin yeri

Evrim Gökçe | BAA Spor ve Sosyalizm Komisyonu

Sosyalizmde salgın hastalıklarla mücadele

Eda Mermi | BAA Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı

Üçüncü Oturum

|

Türkiye Kapitalizminin Çalışma İlişkileri Çerçevesinde Sınıflar Mücadelesi ve İşçi Sınıfının Durumu-I: Koronavirüs Krizi Öncesi Durum

Dr. Burçak Özoğlu | BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

Yapay Zekâ Üzerine Temel Tezler

Yavuz Köroğlu | Kolektif Yaşamı Kurgulama BA / Yapay Zekâ ve İleri Teknolojiler Komisyonu

Salgın döneminde kamulaştırmanın geçerliliği

Ali Somel | BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

Dördüncü Oturum

|

Bauhaus ve Vkhutemas: İki okul, çokça hayal

Görkem Demirok

Moskova’dan bakmak: Batılı aydınların gözünden modernin Moskova seyahati ya da Bauhaus’un sonu, avangardın yönü

Ali H. Alptekin

Rasyonel formdan endüstrileşen konuta: Rasyonalist ve Konstrüktivist yaklaşımlar

Sıla Karataş Başoğlu

Beşinci Oturum

|

Su kaynaklarının mevcut durumu

BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Su Politikaları Komisyonu

Bilişim Teknolojileri ve Sosyalist Planlama

BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı - Bilişim Teknolojileri Komisyonu

Sosyalizmde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesine ilişkin bir taslak

Sıla Dilmen, Mustafa Güven, Serkan Can Karakeçi

Altıncı Oturum

|

Türkiye’de hanehalkı yaşam koşulları: Gelir eşitsizliği ve karşılanamayan ihtiyaçlar

Fatma Pınar Arslan

Yeni Koronavirüs Salgınının Yarattığı Yıkımda Ailenin Ekonomi Politiği

Suzan Şahin

Yaşlılık “Sorunu” ve Sosyalizm

Suzan Şahin, Erhan Nalçacı