GÜNDEM

5G Teknolojisinin Toplumsal ve Ekonomik Etkilerine Yönelik Öngörüler

Bu raporda, 5G teknolojisinin üretim olanakları, üretim ilişkileri ve bunların toplumsal yansımaları üzerinde ne gibi etkiler yaratabileceğine dair öngörüler sunulmuştur.
devamı...

Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 2

Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Mayıs 2021 | Cilt4 | Sayı2|
devamı...

Bilim insanlarından aşıda patent açıklamaları: Kaldırılmalı!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi geçtiğimiz hafta “Bilim emekçileri aşı tekellerine ve patentli dünyaya mahkûm mu?” başlıklı bir bildiri yayınladı. Ses getiren bu bildiri hakkında sağlıkçı ve bilim insanlarının görüşlerini aldık.
devamı...

Kapitalizm Dünyayı Besleyemiyor

Bu raporda; dünyadaki ve Türkiye'deki mevcut durum veriler ışığında sunuluyor, açlığın ve diğer beslenme sorunlarının nedenleri irdeleniyor, insanlığın içine düştüğü yoksulluk, açlık ve obezite sarmalına dikkat çekiliyor.
devamı...

BİLİMSEL TOPLANTILAR

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-2021 Çalıştayı başladı.
devamı...

Bahar-2021 Çalıştayı Yedinci Oturumu için sunulan "Okyanusların Durumu ve Korunması: Bir Giriş" başlıklı makale.
devamı...

Bahar-2021 Çalıştayı Yedinci Oturumu için sunulan "Türkiye’nin Kaynakları – I: Kömür" başlıklı makale.
devamı...

HABERLER

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-2021 Çalıştayı başladı.
devamı...

Bundan 60 yıl önce bir Sovyet insanının şaşırtıcı derecede soğukkanlılıkla çıktığı yolculuk tesadüf değildi. Sosyalist planlamanın ve muazzam kolektif emeğin imzasını taşıyan bir başarıydı
devamı...

RAPORLAR

Bu raporda, 5G teknolojisinin üretim olanakları, üretim ilişkileri ve bunların toplumsal yansımaları üzerinde ne gibi etkiler yaratabileceğine dair öngörüler sunulmuştur.
devamı...

Bu raporda; dünyadaki ve Türkiye'deki mevcut durum veriler ışığında sunuluyor, açlığın ve diğer beslenme sorunlarının nedenleri irdeleniyor, insanlığın içine düştüğü yoksulluk, açlık ve obezite sarmalına dikkat çekiliyor.
devamı...

AÇIKLAMALAR

BAA: Bilim emekçilerinin yeri Türkiye’de ve dünyadaki diğer bütün emekçilerin yanıdır. Patentsiz, sermayenin değil toplum çıkarlarının gözetildiği, eşitlikçi bir toplumda yaşamımızı çok daha anlamlı hissedeceğimizi biliyoruz.
devamı...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Dr. Savaş Karabulut’un toplumu aydınlatma amacıyla yürüttüğü bilimsel mücadelesinde kendisinin yanındayız.
devamı...

Bilim insanlarının emeklerinin insanlığın yararına kullanılması ve emekçi halkların sağlık hakkına ulaşımı için, aşı ve ilaç çalışmalarında araştırma-geliştirme faaliyetleri, üretim ve dağıtım kamu eliyle, merkezi bir planlama çerçevesinde yürütülmelidir.
devamı...