Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 2 | Sayı 2

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Madde, Diyalektik ve Toplum | Mayıs 2019 | Cilt 2 | Sayı 2 ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Sovyetler'den Serol Teber'e Yayın Kurulu Madde, Diyalektik ve Toplum’un (MDT) ilk cildinin basılmasının sevinci sürerken bu sa­yıyla ikinci cildin yarısını tamamlamış olu­yoruz. Evet, MDT’nin ilk cildi Yazılama Yayınları tarafından Şubat ayında yayımlandı. Bu önemli baskıyı kaçırmamanızı, mutlaka edinmenizi öneriyoruz. Bir yandan da dolu dolu, yeni bir ...

Yaşamın Kökenindeki Kimyasal Evrim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Chemical Evolution in the Origins of Life Sinem Özmen Kimya Mühendisi [email protected] Özet Yaşamın kökenine dair asırlardan bu yana ortaya atılan teoriler ve fikirler çeşitlenerek devamlılığını sürdürmektedir. Bu soruya bilimsel olarak ilk bütünlüklü cevabın, 1924 yılında Sovyet bilim insanı Aleksandr İvanoviç Oparin tarafından verilmesini izleyen süreçte deneysel çalışmalar, ...

Vladimir Fok: Kuantum Mekaniği, Görelilik ve Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Vladimir Fock: Quantum Mechanics, Relativity and Dialectical Materialism Kıvanç İbrahim Ünlütürk B.Sc., Koç Üniversitesi [email protected] Özet Bu çalışma, 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçilerinden olan Vladimir Aleksandroviç Fok’u tanıtmayı ve felsefi duruşunu anlamayı amaçlamaktadır. Fok’un kısa bir biyografisine yer verilmektedir. Kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumuyla, ...

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Şarbonla Mücadele

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Fight against Anthrax in the Union of Soviet Socialist Republics Iraz Akış Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi [email protected] Özet SSCB'de zoonoz hastalıklarla mücadele hem halk sağlığı hem de veteriner hizmetleri çerçevesinde önemli bir başlık olarak ele alınmıştır. Şarbon ise bölgedeki yaygınlığı nedeniyle birincil olarak önem verilen zoonoz ...

Çokdillilik ve Dil Politikaları: Genel Çizgileriyle Dünyada ve Sovyetler Birliği’nde Dil Politikaları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Aysel Çelik Dinçer Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü, Fırat Sözeri Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Özgür Aydın Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü [email protected] Özet Bu yazıda tekdilli devlet anlayışının dil tipolojisinin bulguları temelindeki geçersizliği; ...

Serol Teber’in Yaşamı ve Eserleri Üzerine

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 The Life and Works of Serol Teber Erhan Nalçacı Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi , [email protected] Ekin Şen Lisans öğrencisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü Özet Bu yazıda 1938-2004 yılları arasında yaşamış ve birçok eser vermiş, yakın tarihimizin önemli aydınlarından Serol Teber’in ...

İnsanlaşma serüvenine diyalektik materyalist yöntemle bakan bir kitap: Davranışlarımızın Kökeni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 The Origin of Our Behavior: A Book with Dialectical Materialist Method through the Humanization Journey Endam Köybaşı Dr. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, [email protected] Özet Bu yazıda Serol Teber’in ilk baskısı 1975 yılında yapılmış olan Davranışlarımızın Kökeni adlı kitabının tanıtımı ve ...

Yenilenebilir enerji: Mevcut koşullar ve uygulamalara bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Renewable energy: Overview of existing conditions and practices BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Enerji Komisyonu Özet 1973 yılında meydana gelen birinci petrol krizi enerji alanında köklü değişikliklere neden olmuş, ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye başlamıştır. Özellikle enerji ithal eden ülkeler, enerjinin sürdürülebilir kullanımı adına çeşitli ...

Müzik Eserinin Yapısını Anlamada Diyalektiğin Yasaları Kullanılabilir Mi?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Can Laws of Dialectics Be Used in Understanding Musical Structure? Ruhan Alpaydın Bilgi Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, [email protected] Özet Diyalektik materyalizm zaman içinde değişen, dinamik, karmaşık sistemlerin anlaşılmasında kullanılmaktadır: biyolojik evrim, sosyal bir varlık olarak insanın gelişimi, toplumsal gelişme ve dönüşümler gibi. Bu makalede, müzik eserinin yapısını ve ...

TÜBİTAK bilim ödüllerinde yaşanan dönüşüm: Destek mi köstek mi?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Burçak Özoğlu Dr. TÜBİTAK Eski çalışanı, TÜBİTAK, 26 Şubat tarihinde ülke genelinde araştırmacılara bir e-posta mesajı göndererek, 2019 yılında, Bilim Ödülü eş değeri olarak “Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü” ismiyle bir özel ödül verileceğini ilan etti. Duyuruda, Bilim Ödülü'nün eşdeğeri olarak oluşturulan bu özel ödülün, “İslam medeniyetinin dünya ...

Aykut Kence’nin izinde: Bilim emekçileri ne yapmalı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Following in Aykut Kence’s Footsteps: What Should Science Workers Do? Mehmet Somel Ortadoğu Teknik Üniversitesi,Biyolojik Bilimler, [email protected] Nazlı Somel Eğitim Bilimci Türkiye'de 80 bine yakın profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi çalışıyor. Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri eklendiğinde rakam 160 bine dayanıyor. Nüfusa oranlandığında, zengin ...

Prof. Dr. Kazım İlhan İkeda ile Söyleşi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Söyleşi: Engin Özkan, Oğuz Şavk Çözümleme: Oğuz Şavk Bu sayıdaki konuğumuz aynı zamanda Bilim ve Aydınlanma Akademisi kurucu üyeleri arasında yer alan matematikçi Prof. Dr. Kazım İlhan İkeda. Matematiksel teorilerin karşılıklı ve bütünlüklü bir biçimde ele alınarak ilişkilendirildiği, matematiğin birleşik teorisi olarak adlandırılan Langlands Programı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Kendisiyle matematiğin içeriği, ...

An Interview with Prof. Dr. Kazım İlhan İkeda

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Interview by Engin Özkan, Oğuz Şavk Translation from Turkish to English: Oğuz Şavk Our guest in this issue is mathematician Prof. Dr. Kazım İlhan İkeda who is also one of the founding members of the Academy of Science and Enlightenment. He continues his work in the Langlands program, which is ...

Matematiğin Materyalist Kısa Tarihi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Engin Özkan Dr., TED Üniversitesi Matematik Bölümü 1931 yılında Londra’da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Teknoloji Tarihi Sempozyumu’nda Sovyet delegasyonunun üyesi Boris Hessen’nin Newton’un Principia’sı üzerine yaptığı sunum Marksistlerin bilim tarihine yaklaşımı için önemli bir dönüm noktası sayılabilir.  Bu kongrede yapılan sunum toplantıya katılan pek çok ...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden Haberler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Madde, Diyalektik ve Toplum Dergisi’nin ilk cildi yayımlandı!MDT’nin 2018 yılında yayınlanan dört sayısını bir araya getiren “Cilt 1” Yazılma Yayınları tarafından geçtiğimiz aylarda basıldı. Baştan sona yeniden tasarlanan dergi özel bir baskıyla okuruyla buluştu. Ciltli ve sert kapak olarak basılan cildin kapağında ise Ömer Koçağ tarafından bu ...