Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 2 | Sayı 2

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Mayıs 2019 | Cilt2 | Sayı2

DOSYA

|

Sovyetler Birliği'nde Bilim

Yaşamın Kökenindeki Kimyasal Evrim
Sinem Özmen

Vladimir Fok: Kuantum Mekaniği, Görelilik ve Diyalektik Materyalizm
Kıvanç İbrahim Ünlütürk

SSCB'de Şarbon ile Mücadele
Iraz Akış

Çok Kültürlülük ve Dil Politikaları
Aysel Çelik Dinçer, Fırat Sözeri, Özgür Aydın

DOSYA

|

Serol Teber

Serol Teber'in Yaşamı ve Eserleri
Erhan Nalçacı, Ekin Şen

"Davranışlarımızın Kökeni" Kitap İncelemesi
Endam Köybaşı

SÖYLEŞİ

|

Prof. Dr. Kazım İlhan İkeda

Müzik eserinin yapısını anlamada diyalektiğin yasaları kullanılabilir mi?
Ruhan Alpaydın

TÜBİTAK bilim ödüllerinde yaşanan dönüşüm
Burçak Özoğlu

Aykut Kence'nin izinde bilim emekçilleri ne yapmalı?
Mehmet Somel, Nazlı Somel