Cilt 1 | Sayı 1

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Madde, Diyalektik ve ToplumBilim ve Aydınlanma AkademisiOcak2018 | Cilt1 | Sayı1 DOSYA|Sovyetler Birliğinde Bilim Sovyetler Birliği’nde Psikiyatri Kötüye Mi Kullanıldı? Lısenko’nun Çalışmaları ve Yöneltilen Eleştirilerin Tarihsel Arka Planı Ekim Devrimi Neden Toplum Sağlığında Diğer Sistemlere Göre Başarılı Oldu? DOSYA| Eğitimde Müfredat Değişikliği Öğretim Programı (Müfredat) Değişikliği Nasıl Okunmalı? Yenilenen ...

Çıkarken

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Bilim ve Aydınlanma Akademisi hem ülkemizde hem de dünyada bilimsel ilerlemenin sürdüğü ama bir yandan da aydınlatmaya yetmediği bir zamanda yola çıktı. ...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi: Bilim emekçilerinin çağımıza karşı sorumluluğu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) geçen yılın Ekim ayında kuruldu. Bu kuruluş ülkemizin bilim emekçilerinin içinden geçtiğimiz çağa karşı sorumluluğunun ürünüydü. ...

Sovyetler Birliği’nde psikiyatri kötüye mi kullanıldı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Gerek bilimsel yayınlarda gerekse yazılı basında Sovyetler Birliği’nde psikiyatrinin siyasi amaçlarla kötüye kullanıldığına dair birçok yayın bulunmaktadır. ...

Lısenko’nun Çalışmaları ve Yöneltilen Eleştirilerin Tarihsel Arka Planı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Bu makalede Lısenko üzerinden emperyalist ideologların sosyalizme, özel olarak da Marksizme getirdiği bazı suçlamalara yanıt vermeyi hedefliyoruz. ...

Ekim Devrimi Neden Toplum Sağlığında Diğer Sistemlere Göre Başarılı Oldu?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Ekim Devrimi sağlık alanında o güne kadar eşi görülmedik adımlar atarak, sağlık hizmetlerini sosyalleştirmiş, devlet hizmeti olarak örgütlemiş ve Sovyetler Birliği sağlık alanında çok kısa bir sürede büyük başarılar sağlamıştır. ...

Öğretim Programı (Müfredat) Değişikliği Nasıl Okunmalı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Eğitimde dinselleşme eğitimin içeriği ve örgütlenmesi, toplumsal yapılarla eğitim sistemi arasında kurulan ilişki gibi eğitimle ilgili pek çok alanda kendini göstermektedir. ...

Eğitim Sistemi ve Yenilenen Müfredatın Çocuk ve Ergenlerin Psikososyal Gelişimine Etkileri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Psikososyal gelişim kavramı, çocukta duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı işlevselliğin gelişimini, kişilik, benlik, kimlik, sosyal ilişkiler ve değerlerin gelişim sürecini tanımlar. ...

Evrim Eğitimi Çalıştay Raporu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Bu rapor Evrim Eğitimi Çalıştayı’na katılan 17 uzmanın evrim eğitiminde hangi kavramların öğretilmesi gerektiğine ve bu kavramların hangi eğitim kademesinden itibaren öğretilmeye başlamasına ilişkin ortaya koydukları görüşlerin analizini içermektedir. ...

Antik DNA ve Neolitik Toplumsal Dönüşüm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Modern insanın 250 bin yıllık tarihinde yerleşik yaşama geçiş süreci ilk defa günümüzden yaklaşık 12 ila 14 bin yıl önce Güneybatı Asya'da, yani bölgemizde başladı. ...