Sunuş: Yayın Tekelleri ve Sermayenin Boyunduruğunda Bir Bilime Hayır!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Madde, Diyalektik ve Toplum’un beşinci cilt ikinci sayısı bütün öneki sayılardan farklı bir özelliği ile hatırlanacak. Madde, Diyalektik ve Toplum bugüne kadar hep bilimde yuvalanmış felsefi idealizme ve metafiziğe karşı bir aydınlanma mücadelesi verdi. Ancak ilk kez bu sayıda Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin somut bir konuda başlattığı mücadeleyi ...

Sunuş: Emperyalist rekabetin şiddetlendiği günlerde…

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Madde, Diyalektik ve Toplum’un beşinci cildine başlamanın heyecanı ile bu ilk sayıda üç dosya sunuyoruz.İlk dosyamız Ansiklopediler ve Aydınlanma başlığını taşıyor. Bu dosya ile tarihin çarkları aydınlanmadan yana dönmeye başlayınca bilginin nasıl devrimci bir araca dönüştüğünü ve bu şekilde yazılmış ansiklopedilerin geniş kitlelere ulaşmasının siyasi bir olay olduğunu ...

Sunuş: Bilim Felsefesi Sınıf Mücadelelerinden Bağımsız Değil

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 2018 yılında yola çıkan Madde, Diyalektik ve Toplum’un bu sayısı ile dördüncü yılını tamamlıyoruz. Yayımlanmaya başladığı ilk günden itibaren içinden geçtiğimiz gericilik döneminde bir dağ gibi karşımıza yığılmış metafizikle, felsefe ve bilimde hiç gitmeyecekmiş gibi yer etmiş idealizmle mücadele ettik, bu yığıntının bir ucundan tutup ayıklamaya çalıştık. Bu çabanın ...

Sunuş: Doğaya, topluma ve bilime tarihsel yaklaşım

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Madde, Diyalektik ve Toplum olarak basit veya karmaşık her fenomeni diyalektik bir sürece yerleştirerek anlamaya çalıştık. Süreçlerin öncüllerini, çelişkilerini, nitelikçe değişimlerini ve çok yönlü etkileşimlerini içeren bir tarihi olduğunu biliyoruz. Madde, Diyalektik ve Toplum’un bu sayısı bu yaklaşımı somutlayarak hem canlılığın hem bilimin tarihine eğiliyor. İlk dosyamız olan Evrimsel ...

Sunuş: Bilimde İdealizmi Ayıklamak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Bu sayıyla birlikte Madde, Diyalektik ve Toplum’un dördüncü cildinin ilk yarısını tamamlamış oluyoruz.Madde, Diyalektik ve Toplum’un hedeflerinden başlıcasının sınıfsal nedenlerle günümüz biliminde gelişmekte olan alanların içine sızan idealizmi ortaya çıkarmak ve sağlam bir materyalist zeminde bir ayıklama işlemine tabi tutmak olduğunu biliyorsunuz. Bu sayıda bunun örneklerini bulacaksınız. ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Toplum ve Bilim İlişkisine Farklı Yönleriyle Bakmak Dördüncü yılımızın bu ilk sayısını sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu sayıdaki dosyalar, dosya dışı yazılar, kitap tanıtımı ve özellikle röportaj toplum ve bilim arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutuyor.Bu sayıdaki ilk dosyamızda COVID-19 pandemisinin bir yılını geride bırakırken pandemi özelinde toplum ve bilim arasındaki ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Sovyet Tıbbı, Lenin ve Bilim Emekçileri Dergimizin üçüncü cildi bu sayı ile tamamlanıyor. Geçen üç yıl içinde hem yazarlar hem okurlar için bir okula dönüşen MDT önemli işler başardı. Tarihselci yöntemle bilim tarihine yaklaşması, özellikle Sovyetler Birliği’nde bilim üretimini belgelemesi ve diyalektik materyalist yöntemle bilimlere yuvalanan metafiziği deşifre etmesiyle ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Bilim ve Sapma Arasında Madde, Diyalektik ve Toplum’un psikoloji, psikiyatri ve sinirbilim tarihinin özel bir kesitine yoğunlaşmış bir sayısıyla karşınızdayız. Geçen yüzyılın en tartışmalı bilimsel figürlerinden birisi olan Sigmund Freud’a ve çağına yaptığı etkiye kapsamlı bir dosya ile eğiliyoruz. Ayrıca Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Moskova Kütüphane ve ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Zor Günlerde Bilim ve Aydınlanma Madde, Diyalektik ve Toplum’un üçüncü cildinin ikinci sayısının hazırlıkları yaşam tarzının dramatik şekilde değişmesine ve düzenin bütün bozukluklarının çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmasına neden olan COVID-19 pandemisine denk geldi. Sayıların planını aylar öncesinde yaparken tabii ki bir pandemi öngörmemiştik.Ancak Bilim ve Aydınlanma Akademisi ...

İnsanlık Önüne Koyduğu Her Gerçek Sorunu Aşar!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Yayın Kurulu Madde, Diyalektik ve Toplum’un üçüncü cildine ilk iki cildi geride bırakmanın kıvancı ile başlıyoruz. Şimdi yayıncılık konusunda daha deneyimli bir yayın kurulumuz, daha geniş bir yazar çevremiz ve artarak dergiyi takip eden bir okuyucu kitlemiz var. Üçüncü cildi tamamladığımızda da kendimizi daha fazla geliştirmiş olacağımıza inanıyoruz. Öte ...

Sunuş: Moskova Arşiv ve Kütüphane Çalışması

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Erhan Nalçacı, dosya editörü Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin (BAA) başlıca çalışma konularından birisini reel sosyalist ülkelerdeki bilimsel çalışmaların tarihi oluşturuyor. Bu tarih içinde 70 yıl süren deneyimi ile Sovyetler Birliği’ndeki bilimsel çalışmalar çok önemli bir yer tutuyor. Bu öneme karşın Sovyetler Birliği bilim tarihini araştırmak hiç kolay değil. ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 Bilimi Diyalektik Materyalizmle Yeniden Kurmak ve Engels Yayın Kurulu Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin bu yılki yaz okulu konusunu “Engels ve Bilim” olarak belirlemiştik. 21-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlediğimiz okulda Engels’in bilimsel gelişmeler ve bilimsel dünya görüşüyle ilgili fizikten biyolojiye, matematikten zihin bilimlerine farklı alanlarda sunumlar yer aldı. ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Bilim Felsefesinde İdealizm Yayın Kurulu Sevgili Okurlarımız,Yaz sıcağının ortasında Madde, Diyalektik ve Madde’nin ikinci cildinin 3. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda hacmi çok geniş olmasa da çeşitli başlıklarda dosyalar hazırladık.İlk kez “Bilim Felsefesinde İdealizm” dosyasını açıyoruz.  Biliyorsunuz MDT’de açılan bir dosya kapanmıyor ve sayılar boyunca yeni ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Sovyetler'den Serol Teber'e Yayın Kurulu Madde, Diyalektik ve Toplum’un (MDT) ilk cildinin basılmasının sevinci sürerken bu sa­yıyla ikinci cildin yarısını tamamlamış olu­yoruz. Evet, MDT’nin ilk cildi Yazılama Yayınları tarafından Şubat ayında yayımlandı. Bu önemli baskıyı kaçırmamanızı, mutlaka edinmenizi öneriyoruz. Bir yandan da dolu dolu, yeni bir ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Küba, Bilim ve Sosyalizm Yayın Kurulu Madde, Diyalektik ve Toplum’un ikinci cildinin ilk sayısını büyük heyecan duyarak ve keyifle hazırladık. Hem önemli bir sosyalist iktidar deneyiminin bilimdeki atılımlarına ve ablukaya rağmen aldığı yola baktık hem de Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin hazırladığı ve çok ilgi çekeceğini düşündüğümüz bir sempozyum ...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu ile Neyi Hedefliyor?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Erhan Nalçacı Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Sekreteri Bilim ve Aydınlanma Akademisi, çok disiplinli bilim alanları üzerinden organize olmaya çalışıyor. Bu bilim alanlarından biri de Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı.Bi bilim alanı mühendislerden eğitimcilere, psikologlardan sağlıkçılara, mimarlardan kent planlamacılarına, iktisatçılardan ziraatçılara çok disiplinli bir alan ve eğer kolektif ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Madde, Diyalektik ve Toplum’un üçüncü sayısı ile karşınızdayız. Heyecanla ve biraz da belirli bir yolu geride bırakmanın mutluluğuyla hazırladık bu sayıyı. Heyecanımız derginin içeriğine dairdi: bilimin güncel konularından tarihsel başlıklara uzanan bir sayı ortaya çıkardık. ...

Sunuş: İkinci sayının heyecanı ve Marx’ın 200. Yaşı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Madde, Diyalektik ve Toplum’un ikinci sayısı ile karşınızdayız. Şunu hemen söyleyelim ki derginin ilk sayısının geniş ilgi görmesi ve oldukça beğenilmesi bizi hem çok sevindirdi hem de bizlere cesaret verdi. ...

Çıkarken

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Bilim ve Aydınlanma Akademisi hem ülkemizde hem de dünyada bilimsel ilerlemenin sürdüğü ama bir yandan da aydınlatmaya yetmediği bir zamanda yola çıktı. ...