İnsanlık Önüne Koyduğu Her Gerçek Sorunu Aşar!

Yayın Kurulu

Madde, Diyalektik ve Toplum’un üçüncü cildine ilk iki cildi geride bırakmanın kıvancı ile başlıyoruz. Şimdi yayıncılık konusunda daha deneyimli bir yayın kurulumuz, daha geniş bir yazar çevremiz ve artarak dergiyi takip eden bir okuyucu kitlemiz var. Üçüncü cildi tamamladığımızda da kendimizi daha fazla geliştirmiş olacağımıza inanıyoruz.

Öte yandan üçüncü cildin bu ilk sayısı, önceki sayılarımızdan biraz farklı oldu. Bu sayıdaki dosya konularımızı Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği iki etkinlik oluşturdu.

Öncelikle geçtiğimiz Aralık ayında Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından Ankara’da düzenlenen “Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu”nun davetli konuşmacılarının bildirilerine, sempozyum haberine ve kapanış bildirisine yer verdik.

Sempozyum “İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar” şiarıyla toplandı. Sempozyum boyunca bilim insanları, emperyalizmin bütün kötücül gayretlerine ve yaydığı karamsarlığa rağmen insanlığın sosyalist bir geleceği olduğunu ve bugün bir kader gibi karşımıza çıkartılan sorunları aşabileceğimizi ortaya koydular. Sempzoyum dosyasında yer verdiğimiz Kapanış Bildirisi sempozyumun amaç ve içeriğini özetler nitelikte
.
Sempozyumun konuklarından Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyalizm için verilen mücadele ile bilim ilişkisine dair ufuk açan bir konuşma yaptı.

Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Makis Papadopoulos ise geçen yüzyılın deneyimlerine dayanarak 21. yüzyılda sosyalizmin temel karakterinin nasıl olacağını tartıştı.

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’da yapılan her iki konuşmanın ve kapanış bildirisinin sadece Türkiye’yi değil, dünya emekçi halklarını da ilgilendirdiğini düşünerek aynı zamanda İngilizce olarak da sunuyoruz.

Bu sayıda yer verdiğimiz ikinci dosyamız da oldukça özgün.

Madde, Diyalektik ve Toplum’un başlıca temalarından birinin Sovyetler Birliği’nde bilim olduğunu ise okuyucularımız yakından biliyorlar. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için geçtiğimiz yıl Eylül ayında Bilim ve Aydınlanma Akademisi olarak Moskova’yı bir heyetle ziyaret ettik. Bu ziyaret sırasında Rusya Bilimler Akademisi’nin Arşivi ile sosyalizm yıllarında Lenin Kütüphanesi olarak bilinen Devlet Kütüphanesi’nde çeşitli konularda araştırmalar yürüttük. İlk kez gerçek bir bilim tarihçiliğine yaklaştık ve belgelere dayalı bir Sovyet bilim tarihi için bir adım attık. Bu mütevazı adımla bu sayı için dört yazı üretildi.

Meltem Çolak Komitern için tasarlanan Tatlin Kulesi’ni, Nevin Eracar otizmi ilk kez tanımlayan Sovyet bilim insanı Sukhereva’yı yazdılar. Erhan Nalçacı ve Yasin Çalış, iki Sovyet tarihçi Dyakov ile Kovalyov hakkında ulaştıkları belgeleri sundular. Emel Güneş ise Sovyet uzay araştırmalarının ilk insanlı uçuşa kadar olan döneminde uzay biyolojisi ve fizyolojisiyle ilgili bilgileri derledi.

Bu dosyanın devamı, bu cildin üçüncü sayısında, yeni makale ve belgelerin sunulduğu yeni yazılarla gelecek.

Bu sayıda ayrıca, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin kuruluşunda önemli bir yeri olan Bilimsel Yeni Verilerin Işığında Diyalektik Materyalizm kitabının editörleri ile yaptığımız bir söyleşiye yer verdik. İlk kez 2018’de yayınlanan kitabın ikinci genişletilmiş ve gözden geçirilmiş baskısı 2019’un sonunda okuyucuya ulaştırılmıştı. Söyleşi Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin yapmak istedikleri için de ipuçları taşıyor.

Öte yandan bu sayıda çok önemli bir başka röportaja daha yer veriyoruz. Ali Somel Türkiye’de iktisat ve sınıf çalışmaları açısından bir bilim çınarı olan Korkut Boratav ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi boyunca Boratav kendi yaşam öyküsü kadar Türkiye yakın siyasetine ışık tutuyor ve önemli sonuçlara ulaşıyor.

Kitap tanıtımında ise Zelal Özgür Durmuş, Güney Gönenç’in klasikleşen kitabı Hep Aranızda Olacağım’ı tanıttı. Kitap geçen yüzyılın başlarındaki fizikteki büyük gelişmelerden İkinci Dünya Savaşı’ndaki bilim insanlarının faşizme karşı mücadelesine kadar birçok önemli konuyu ele alıyor.

Okuyucularımıza verecekleri geri bildirimler ve bu sayının yaygınlaştırılmasına dönük çabaları için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Bahar sayısında buluşmak üzere dostlukla…

Madde, Diyalektik ve Toplum Yayın Kurulu