Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 2 | Sayı 3

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Madde, Diyalektik ve Toplum | Ağustos 2019 | Cilt 2 | Sayı 3 ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Bilim Felsefesinde İdealizm Yayın Kurulu Sevgili Okurlarımız,Yaz sıcağının ortasında Madde, Diyalektik ve Madde’nin ikinci cildinin 3. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda hacmi çok geniş olmasa da çeşitli başlıklarda dosyalar hazırladık.İlk kez “Bilim Felsefesinde İdealizm” dosyasını açıyoruz.  Biliyorsunuz MDT’de açılan bir dosya kapanmıyor ve sayılar boyunca yeni ...

Karl Popper ve Yanlışlamacılığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 KARL POPPER AND HIS THEORY OF FALCIFICATION Sercan Kabakcı Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmanın amacı, Karl Popper’ın yanlışlanabilirlik ölçütü etrafında oluşturduğu bilim felsefesi yaklaşımının tanıtılması ve eleştirilmesidir. Çalışmada özel olarak, Karl Popper’ın yanlışlanabilirlik ölçütüne dayanarak Marksizm'e yönelttiği eleştirilerin geçersizliğinin gösterilmesi hedeflenmiştir. ...

Eleştirel bir Lakatos okumasına nereden başlamalı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Where to Begin a Critical Reading on Lakatos? Mehmet Ali Olpak Dr.,Türk hava Kurumu Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü [email protected] Özet Bu çalışma, Imre Lakatos’un geliştirdiği “bilimsel araştırma programlarının metodolojisi”ni incelemektedir. Lakatos, çağdaşı olan Thomas Kuhn ve Karl Popper’ın yaklaşımları üzerine yaptığı eleştiriden yola çıkarak ...

Savaşın Hizmetinde Bilim: Manhattan Projesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Science in the Service of War: Manhattan Project Güvem Gümüş-Akay Doç. Dr.,Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Sorumlu yazar:[email protected] Özet 19. yüzyılın sonlarına doğru kapitalizmin bir aşaması olarak ortaya çıkan emperyalizm olgusu ...

NATO ve Bilim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 NATO and Science Kıvılcım Başak Vural Dr. ,Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi [email protected] Özet İkinci Dünya Savaşı’nda ABD tarafından Japonya’ya atılan atom bombası, yalnızca yıkıcı etkisiyle değil, bilimsel ve teknolojik üstünlük ile iktidar gücünü elinde bulundurmanın birbirine paralel olduğu fikrinin hâkim olmasına neden olmuştu. ...

Dimitri İvanoviç Mendeleyev’in Tarihte Yeri Üzerine Kısa Bir Deneme

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 A Short Essay on the Role of Dmitri Ivanovich Mendeleev in History Damla Ülker Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Anabilim Dalı, Kuzey Kıbrıs [email protected] Özet Bu çalışmada temel amaç, 19. yüzyılda kimya biliminin tüm alt alanlarında; fizik, matematik, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, hidrodinamik, aerodinamik, ...

Sovyetler Birliği’nde Psikanaliz: Söylenti ve Efsanelerin Ötesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Psychoanalysis in the Soviet Union: Beyond Myths and Legends Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir [email protected] Özet Psikanaliz düşüncesi ve uygulamasının Sovyetler Birliği’nin erken dönemlerde (1917-1936) seyri ile ilgili birçok söylenti ve efsane bulunmaktadır. Bu söylenti ve efsanelere ...

Kadına Yönelik Şiddeti Önleyici Devlet Politikaları: Psikolojik Şiddetle Mücadele

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Public Policies for Preventing Violence against Women: The Struggle with Psychological Violence İnci Boyacıoğlu Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü [email protected] Özet Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve cinsel şiddet gibi bedene yönelik açık bir saldırıyı içermediği için günlük hayatta sıklıkla daha ...

Bir Arkeolojik Envanter Projesinin 26 Yılı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Oğuz Tanındı ile Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi Üzerine: Acil Arkeoloji! Söyleşi ve Çözümleme: Efsun Aslan Katkıda bulunanlar: Özgen Kurt, Ada Meriç Eker 1993 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi, özgünlüğü, boyutu ve kültürel varlıkların belgelenmesine dair yaklaşımı açısından, türünün ilk ve şimdilik tek örneğidir. ...

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Kentleşme

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 URBANIZATION IN SOVIET UNION Yavuz İrs Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Lisans 4.Sınıf Öğrencisi [email protected] Özet Bu çalışma, 1917 Ekim Devrimi’nin ardından 1922 yılında kurulan ve 1991 yılında dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) kentleşmeyi ele almak amacıyla yapılmıştır. 1917 ...

Tarımsal Sorunlarla Mücadelede Sosyalist Planlamanın Vadettiği Gelecek: Yeraltı Suyu Nitrat Kirliliği Örneği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 THE PROMISED FUTURE OF SOCIALIST PLANNING IN THE STRUGGLE OF AGRICULTURAL PROBLEMS: THE CASE OF GROUNDWATER NITRATE POLLUTION Güray Hatipoğlu ODTÜ Yer Sistem Bilimleri, Doktora Öğrencisi [email protected] Özet Bu yazıda Türkiye’deki nitratla kirli yeraltı sularının tarımda kullanılarak temizlenebilmesi üzerine yapılan hipotetik model çalışmaları ve gerek bu gibi ...

Sovyetler Birliği’nden Türkiye’ye bir fizikçi olmak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Prof. Dr. Ferid Salehli ile söyleşi Söyleşi:Sevgi Karadağ Öncelikle röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?1956 yılında Bakü’de doğdum, 1973 yılında da üniversiteye, fizik bölümüne girdim. Fizik diplomasını aldıktan sonra ise doktoramı Leningrad’da Fiziksel Teknik Enstitüsü’nde (IOFFE) 1985 yılında tamamladım. Doktora sonrasında ...

From Soviet Union To Turkey: Being a Physicist

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 AN INTERVIEW WITH PROF. DR. FERID SALEHLI Interview and translation by Sevgi Karadağ Thank you for accepting our interview. At first, can you introduce yourself briefly to our readers?I was born in 1956, in Baku and entered the Department of Physics in 1973. After completing my B.S. (Bachelor ...

Metin Özbek’ten İnsanlığın İlk Dönemine İlişkin Deneysel Bir Roman: Sapiens’ten Önce İnsan Vardı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Özkan Öztaş Metin Özbek, Türkiye’de antropoloji alanında, insanın biyolojik ve kültürel evrimi konusunda anlaşılır olabilme gayreti ile bilimsel titizlik arasındaki terazide, doğruda durabilme çabasında bir bilim insanı. Dünden Bugüne İnsan, İnsan ve Irk, 50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi, Dişlerle Tarih Öncesine (Zamanda) Yolculuk, Beslenme Kültürü ve İnsan çalışmalarının ...

HABERLER

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Sosyalist gelecek ve planlama sempozyumu 6-8 Aralık 2019 | AnkaraBilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun ilk duyurusu yayınlandı. 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan sempozyumda  her şeyden önce içinde bulunduğumuz emperyalist düzenin kaderimiz olmadığı, yaşanan çürümenin, akılsızlığın, çevre kirliliğinin, savaş tehdidinin, etik/felsefi ...