Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 2 | Sayı 3

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Ağustos 2019 | Cilt2 | Sayı3

DOSYA

|

Bilim Felsefesinde İdealizm

Karl Popper ve Yanlışlamacılığı
Sercan Kabakcı

Eleştirel Bir Lakatos Okumasına Nereden Başlamalı?
Mehmet Ali Olpak

DOSYA

|

SİLAH SANAYİ VE BİLİM

Savaşın Hizmetinde Bilim: Manhattan Projesi
Güvem Gümüş Akay, Erhan Nalçacı

NATO ve Bilim
Kıvılcım Başak Vural

DOSYA

|

TARİHTE BİLİM

Dimitri İvanoviç Mendeleyev’in Tarihte Yeri Üzerine Bir Deneme
Damla Ülker

DOSYA

|

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE BİLİM

Sovyetler Birliği’nde Psikanaliz: Söylenti ve Efsanelerin Ötesi
Tolga Binbay

DOSYA DIŞI

|

Kadına Yönelik Şiddeti Önleyici Devlet Politikaları: Psikolojik Şiddetle Mücadele
İnci Boyacıoğlu

SÖYLEŞİ

|

Bir Arkeolojik Envanter Projesinin 26 Yılı

Oğuz Tanındı ile Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi Üzerine: Acil Arkeoloji!

ÇALIŞTAY BİLDİRİLERİ

|

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Kentleşme
Yavuz İrs

Tarımsal Sorunlarla Mücadelede Sosyalist Planlamanın Vadettiği Gelecek: Yeraltı Suyu Nitrat Kirliliği Örneği
Güray Hatipoğlu

SÖYLEŞİ

|

Prof. Dr. Ferid Salehli: Sovyetler Birliği’nden Türkiye’ye Bir Fizikçi Olmak

INTERVIEW

|

Prof. Dr. Ferid Salehli: Being A Physicist From Soviet Union To TurkeyKapak Görseli:
Hasat, İbrahim Balaban, 2018

İbrahim Balaban (d. 1921, Bursa, Seçköy) insan emeğini tuvallerine en iyi taşıyan ressamlardandır. Resim sanatı hayatı, genç yaşta, Bursa Cezaevi’nde tanıştığı Nâzım Hikmet ile başlar. Hatta bu tanışma tüm hayatını, dünya görüşünü, üretkenliğini biçimlendirir. Resimlerinde toplumsal gerçekçiliği renkli, etkileyici ve kendine özgü tarzıyla yeniden üretmiştir. Yarattığı resimlere Nâzım Hikmet’in yazdığı şiirler de iyi bilinir. Bunlardan bir tanesi “altı kadın vardı demir kapının önünde” mısrası ile başlayan Mapushane Kapısı’dır ve Balaban’ın aynı isimli resmi için yazılmıştır. Mücadele dolu hayatı boyunca binlerce resim üreten Balaban son günlerine kadar çalışmaya devam etmiştir. Komünist ressam 9 Haziran 2019’da aramızdan ayrılmıştır.