Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 2 | Sayı 3

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Ağustos 2019 | Cilt2 | Sayı3

SUNUŞ

|

Bilim Felsefesinde İdealizm

DOSYA

|

Bilim Felsefesinde İdealizm

Karl Popper ve Yanlışlamacılığı
Sercan Kabakcı

Eleştirel Bir Lakatos Okumasına Nereden Başlamalı?
Mehmet Ali Olpak

DOSYA

|

SİLAH SANAYİ VE BİLİM

Savaşın Hizmetinde Bilim: Manhattan Projesi
Güvem Gümüş Akay, Erhan Nalçacı

NATO ve Bilim
Kıvılcım Başak Vural

DOSYA

|

TARİHTE BİLİM

Dimitri İvanoviç Mendeleyev’in Tarihte Yeri Üzerine Bir Deneme
Damla Ülker

DOSYA

|

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE BİLİM

Sovyetler Birliği’nde Psikanaliz: Söylenti ve Efsanelerin Ötesi
Tolga Binbay

DOSYA DIŞI

|

Kadına Yönelik Şiddeti Önleyici Devlet Politikaları: Psikolojik Şiddetle Mücadele
İnci Boyacıoğlu

SÖYLEŞİ

|

Bir Arkeolojik Envanter Projesinin 26 Yılı

Oğuz Tanındı ile Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi Üzerine: Acil Arkeoloji!

ÇALIŞTAY BİLDİRİLERİ

|

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Kentleşme
Yavuz İrs

Tarımsal Sorunlarla Mücadelede Sosyalist Planlamanın Vadettiği Gelecek: Yeraltı Suyu Nitrat Kirliliği Örneği
Güray Hatipoğlu

SÖYLEŞİ

|

Prof. Dr. Ferid Salehli: Sovyetler Birliği’nden Türkiye’ye Bir Fizikçi Olmak

INTERVIEW

|

Prof. Dr. Ferid Salehli: Being A Physicist From Soviet Union To Turkey

KİTAP TANITIMI

|

Sapiens’ten Önce İnsan Vardı: Metin Özbek’ten İnsanlığın İlk Dönemine İlişkin Deneysel Bir Roman

HABERLER

|

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden haberler