Cilt 1 | Sayı 2

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Madde, Diyalektik ve ToplumBilim ve Aydınlanma AkademisiNisan2018 | Cilt1 | Sayı2 DOSYA|Karl Marx 200 yaşında Marksizm'in Bilime Katkıları Karl Marx'ın doktora tezi Bilimin Bilimi : Bernal Marks ve İnsan Doğası: bir giriş Marksizmin Biyoloji tartışmalarındaki etkisi Biyolojide diyalektiği savunmak: Lewontin ve Levins SÖYLEŞİ| Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ile Kapak Resmi: E. ...

Sunuş: İkinci sayının heyecanı ve Marx’ın 200. Yaşı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Madde, Diyalektik ve Toplum’un ikinci sayısı ile karşınızdayız. Şunu hemen söyleyelim ki derginin ilk sayısının geniş ilgi görmesi ve oldukça beğenilmesi bizi hem çok sevindirdi hem de bizlere cesaret verdi. ...

Karl Marx’ın Bilime Katkıları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Karl Marx’ın 200. doğum yıldönümü kutlanırken Marx’ın bilime katkısı değerlendirilmiş, benzer yıllarda doğan 19. yüzyıl bilim insanları ile karşılaştırılmıştır... ...

Marx’ın Doktora Tezi: Diyalektik Materyalizmin İşaret Fişeği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Marx 1841’de materyalist Yunan düşünürleri Demokritos ve Epikuros’un doğa felsefelerini karşılaştırdığı doktorasını idealizmin Almanya’daki beşiği Jena Üniversitesine sunmuştur. ...

Bilimin Bilimi: Bernal

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Bu çalışma, J. D. Bernal’ın bilimsel ilerleme konusundaki genel yaklaşımına dair bir özet sunmayı amaçlamaktadır. ...

Marx ve İnsan Doğası: Bir Giriş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Bu yazı Marx'ın insan doğası kavramına dair düşüncelerinin ne olduğuna dair bir giriş, kısa bir derleme amacı taşımaktadır. Yazıda Marx'a kadar olan dönemde insan doğası hakkında neler söylendiği aktarılacak, Marx'ın düşüncesinde insan doğasına yönelik göndermeler ele alınacaktır. ...

Marksizm’in Biyoloji Tartışmalarındaki Etkisi: Levins ve Lewontin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Marx ve Engels’in geliştirdiği diyalektik materyalizmin biyolojik bilimlerdeki etkisini 20. yüzyıl boyunca süren çalışmalarda gözlemlemek mümkün. ...

Biyolojide Diyalektiği Savunmak: Levins ve Lewontin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Biyoloji belki de doğa bilimleri içinde politik tartışmalara en açık bilimdir. İnsan doğası, davranışın biyolojik temelleri, kültür ve biyoloji etkileşimi, canlılığın doğası, insan evrimi gibi konular sosyal bilimlerle biyolojinin çeşitli disiplinlerini bir araya getiren konulardır. ...

Bitki Epigenetiği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Epigenetik sözcüğünün kökenine bakarsak; epigenetik, eski Yunancada üstü, ötesinde anlamlarına gelen “epi” ön ekini alarak aslında genetiğin üstünde veya ötesinde anlamına gelir. ...

Kişiselleştirilmiş Tıp, Tartışmalı Devrim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Kişiselleştirilmiş tıp farklı aktörler tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Moleküler tıp ve bilişim alanındaki ilerlemelerle birlikte, hastalıklara ve belirtilere, yani fenotipe yönelik genel tedavilerden ...