Cilt 1 | Sayı 2

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Nisan2018 | Cilt1 | Sayı2

DOSYA

|

Karl Marx 200 yaşında

Marksizm'in Bilime Katkıları | Marx'ın doktora tezi

Marksizmin Biyoloji tartışmalarındaki etkisi

Marks ve İnsan Doğası | Bilimin Bilimi : Bernal

SÖYLEŞİ

|

Biyolojide Diyalektiği Aramak

Kapak Resmi: E. N. Capiro | Karl Marx ve Friedrich Engels Neue Rheinische Zeitung matbaasında

Farklı yerlerde ve oldukça yaygın olarak kullanılmasına rağmen ressam ve resmin yapılış tarihi hakkında bilgi kısıtlı. Ancak resim Marx’ın Engels’le birlikte çalışmaya başladığı yılları sembolize etmesi açısından da önemli. 1842’den itibaren Neue Rheinische Zeitung gazetesinde çalışmaya başlayan Marx sadece yazılar yazan bir çalışan değildir. Aynı zamanda bir muhabir, çözümleyici ve kuramcıdır. Genç Hegelcilerle felsefi ayrılığının siyasi malzemeyi bu gazetede bir araya getirecek ve 1848 devrimlerine giden uğrakta Marksizmin siyasi köşe taşlarını oluşturacaktır.