Dünya değişkendir

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Etrafımızdaki canlılar zamanla değişir. Ancak bunların hepsine biyolojik evrim denemez. Örneğin ağaçlar yapraklarını döker, güneşte kalan tenler koyulaşır, iyi beslenen çocukların boyları anne babalarından uzun olur. Fakat bunlar biyolojik evrime örnek oluşturmazlar, çünkü bu değişimlerde genetik kalıtım ile türeme yoktur. Evrim, nesilden nesle yaşanan kalıtsal değişimlerdir. Örneğin yaygın antibiyotik kullanımı ...

Canlıların soyoluş araçları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Evrim süreci, türler arasında bir ilişkiler örüntüsü oluşturur. Bir soy zaman zaman birden fazla soya bölünür, bu yeni soyların her birinde yeni genetik değişiklikler oluşur ve bunlar yeni nesillere kalıtım yoluyla aktarılır. Böylece aynı atadan gelen soylar zaman içinde evrimsel olarak farklılaşır. Bu, evrimsel ilişkilerin dallanmış bir örüntüsünü oluşturur.Türlerin ...

Önsöz

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Evrim Teorisi aslında çok daha gerilere giden, belki insanın kendini ve doğayı kavrama çabası kadar eski bir çabanın parçası. Charles Darwin’in “Türlerin Kökeni” kitabı ile yaptığı katkı, sadece sonuçları ve bulgularıyla değil, ortaya koyduğu temel soruyla da tarihsel bir öneme sahip. Yeryüzüne yayılmış canlıların varlığını, ortaya çıkışlarını, birbirleriyle ilişkilerini ...