Dünya değişkendir

Etrafımızdaki canlılar zamanla değişir. Ancak bunların hepsine biyolojik evrim denemez. Örneğin ağaçlar yapraklarını döker, güneşte kalan tenler koyulaşır, iyi beslenen çocukların boyları anne babalarından uzun olur. Fakat bunlar biyolojik evrime örnek oluşturmazlar, çünkü bu değişimlerde genetik kalıtım ile türeme yoktur. Evrim, nesilden nesle yaşanan kalıtsal değişimlerdir. Örneğin yaygın antibiyotik kullanımı sonucu yakın zamanda direnç geni taşıyan mikropların zaman içinde Türkiye’de ve başka ülkelerde yaygınlaşmış olması, evrime bir örnektir. Yediğimiz balıkların son elli yıldır yoğun avlanma sonucu genetik olarak ufalmış olmaları da bir diğer örnektir. Bu balıkların yavruları da ufak doğacaktır, yani değişim kalıtsaldır.

Biyolojik evrimde iki temel fikir, canlı türlerinin zaman içinde genetik olarak değiştikleri ve bugün farklı gözüken iki tür canlının, geçmişte ortak bir ataları olduğudur. Tıpkı sizin ve kuzenlerinizin ortak bir büyükanne ve büyükbabası olması gibi.

Evrimsel değişimi doğada ve laboratuvarda gözlemlemek mümkündür, antibiyotik direnci vakasında olduğu gibi. Dünya üzerinde bildiğimiz tüm yaşam türlerinin ortak bir atadan geldikleri ise 20. yüzyılda yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Değişerek türeme sürecinin sonunda Dünya üzerinde, 3,5-4 milyar yıl önce yaşamış ortak atadan, fosillerde ve etrafımızdaki canlılarda gördüğümüz inanılmaz çeşitlilik oluştu. İnsanlar ve meşe ağaçları, serçeler ve balinalar, mayalar ve mikroplar. Evrim hepimizin uzaktan akraba olduğu anlamına geliyor. Dünya değişkendir!