Cilt 1 | Sayı 4

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Madde, Diyalektik ve ToplumBilim ve Aydınlanma AkademisiKasım2018 | Cilt1 | Sayı4 DOSYA|Bilimsel Dünya Görüşünün Gelişimi Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton: Bilimsel Dünya Görüşünün Oluşmasını Nasıl Etkilediler? Darwin’in Evrim Kuramının Bilimsel Dünya Görüşünün Doğuşuna Katkısı Feuerbach’tan Günümüze Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi Kuantum Fiziği Diyalektik Materyalizm ile Çelişir mi? Sovyet Sosyalist ...

Kopernik, Kepler, Galileo, Newton: Bilimsel Dünya Görüşünün Oluşumunu Nasıl Etkilediler?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Galileo ve Newton ile gerçekleşen sıçramanın nüveleri Kopernik ve Kepler’in yaptığı çalışmalara dayandığını ileri sürülmektedir. Bu bağlamda, ilgili sürecin, Aydınlanma’ya doğru atılan önemli bir adım olduğu değerlendirmesi sunulmaktadır. ...

Darwin'in Evrim Kuramının Bilimsel Dünya Görüşünün Doğuşuna Katkısı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 On dokuzuncu yüzyılda insanlık çok sayıda bilimsel ve toplumsal ilerlemeye şahit olmuştur. Darwin'in "Doğal Seçilim ile Evrim" kuramı ise bu dönemdeki en önemli bilimsel gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir. ...

Feuerbach’tan günümüze militan ateizmin diyalektik eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bu makale, dinin küçük burjuva eleştirisine içkin eksikliklerin emekçi sınıflar açısından hayati olduğunu savlamakta ve dinin tarihsel materyalist eleştirisi için bir çerçeve önermektedir. ...

Kuantum Fiziği Diyalektik Materyalizmle Çelişir mi?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bu yazıda idealist safsatalara kurban edilen kuantum fiziğine dair genel geçer yanlışlar üzerinde durularak kuantum fiziğinin materyalizmin en gelişkin hali olan diyalektik materyalizm ile uyumu anlatılacaktır. ...

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Bilim Kültürü

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bu makalede bilimin sınıfsal bir özü olduğu konusu tartışılmıştır. Vaka olarak Sovyetler Birliği’nde bilim kültürünün gelişimi farklı disiplin dallarındaki örnekler üzerinden incelenmiştir. ...

Yaşamın Başlangıcı ve Oparin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Yaşamın başlangıçta heterotrof (dışbeslek) olduğu görüşü bütünlüklü bir şekilde Aleksandr İvanoviç Oparin tarafından 1924 tarihinde ortaya kondu. ...

Marx'ın Matematiksel El Yazmaları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bu makalede Karl Marx’ın ölümünden ancak 85 yıl sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde yayımlanabilen küçük puntolarla yazılmış yaklaşık 1000 sayfalık Matematiksel Elyazmalarını inceleyeceğiz. ...

Alaeddin Şenel: Aydınlanma Mücadelesinin Neferi Bir Bilim Emekçisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Alaeddin Şenel ile söyleşi. ...

Alaeddin Şenel: A Devoted Scientist for the Struggle of Enlightenment

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Interview with Alaeddin Şenel. ...

Bilimsel Yeni Verilerin Işığında Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Yavuz Köroğlu Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü [email protected] Elinizde olsaydı dünyayı nasıl daha güzel bir yer haline getirirdiniz? Ya da olduğu gibi mi kalmasını yeğlerdiniz? İçinde bulunduğumuz yüzyılda, tıpkı insanlık tarihi boyunca olduğu gibi din, bilim ve ideolojiler insanlığı şekillendirmeye ve yönlendirmeye devam etmektedir. Bilinçlendirilmemiş bir ...

İzmir’de bilim ve aydınlanma şöleni:

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) olarak Üniversite Konseyleri Derneği işbirliğiyle düzenlediğimiz yaz okulunu 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında İzmir Ürkmez'de gerçekleştirdik. ...

MDT Dergisi 2019 Yılı İçin Temalar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Madde, Diyalektik ve Toplum Dergisi 2019 yılı (Cilt 2) için temalarMDT’nin ilk cildinin son sayısında potansiyel yazarlarımıza yol göstermesi için önümüzdeki yıl hedeflediğimiz temaların bir listesini sunmanın yararlı olacağını düşündük. Yazarlarımız önümüzdeki yıl hazırlanacak dört sayıya aşağıdaki konularda yazmak üzere şimdiden bir hazırlık yapabilirler. Aşağıdaki ana temalar bir dosya ...

Cilt 1 | Sayı 3

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Madde, Diyalektik ve ToplumBilim ve Aydınlanma AkademisiTemmuz2018 | Cilt1 | Sayı3 DOSYA|Bilimde İdealist Sapmalar Irk kavramına bilimsel çerçeveden bakış Biyolojik belirlenmecilik Burjuvazinin “İnsan Bencildir” tezinin eleştirisine doğru Halk sağlığında idealist sapmalar DOSYA|Stephen Hawking Stephen Hawking’i nasıl bilirdiniz? Einstein’dan Hawking’e burjuva aydınlanmacılığı Zamanın kısa tarihi Kapak görseli: Kapak ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Madde, Diyalektik ve Toplum’un üçüncü sayısı ile karşınızdayız. Heyecanla ve biraz da belirli bir yolu geride bırakmanın mutluluğuyla hazırladık bu sayıyı. Heyecanımız derginin içeriğine dairdi: bilimin güncel konularından tarihsel başlıklara uzanan bir sayı ortaya çıkardık. ...

Bilimle Desteklenen Bir İdealist Akım: Biyolojik Belirlenmecilik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Egemen sınıflar tarihte çoğu kez sınıf mücadelelerinde kendi varlıklarını ve sömürüyü meşrulaştırmak için toplumu ve insanı belirleyen unsurun biyolojik hareket olduğunu ileri sürmüş, üretim ilişkilerinin neden olduğu toplumsal eşitsizlikleri tarih içinde dondurmayı denemişlerdir. ...

Irk Kavramına Bilimsel Çerçeveden Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Irk düşüncesi bilim dünyasında uzun zamandır tartışılagelen bir kavram oldu. ...

Burjuvazinin “insan bencildir” tezinin eleştirisine doğru

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Bu makalede bir insan davranışı olan bencilliğin insanın doğasının bir parçası, onun varoluş ve karakterinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu savunan bilimsel-politik-felsefi tez (makale boyunca “insan bencildir tezi” olarak ele alınacaktır) incelenecek ve eleştirilecektir. ...

Halk Sağlığında İdealist Sapmalar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Halk sağlığı bilimi Aydınlama'nın etkisi altında, işçi sınıfı mücadelesinin içinde, 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Bu bakımdan Fransız Devrimi’ni ve 19. yüzyılın başından itibaren yükselen işçi sınıfı hareketini özellikle anmak gerekir. ...

Stephen Hawking’i Nasıl Bilirsiniz?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 14 Mart 2018 günü yaşamını yitiren büyük evrenbilimci Stephen Hawking’in çalışmalarına Sovyet Bilim insanlarından gelen katkıların tanıtıldığı bu çalışmada,evrenbilim bağlamında Hawking’in metafizik yozlaşma karşısındaki tutumu netleştirilerek bu yozlaşmayla mücadelesindeki hatalarına değinilecektir ...

Einstein’dan Hawking’e Burjuva Aydınlanmacılığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Yirminci yüzyılın en popüler bilim insanları arasında olan Albert Einstein ve Stephen Hawking, kendilerinden sonra yetişen kuşaklar açısından pek çok konuda örnek teşkil eden iki figür olmuştur. ...

Epigenetik Alanındaki Tarım Uygulamaları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Epigenetik,gen dizisinde herhangi değişime yol açmadan canlının çevresiyle olan etkileşimi sonucunda ortaya çıkan gen işleyişindeki değişimler ve düzenlemeler olarak tanımlanmaktayken aynı zamanda diğer düzenleyici mekanizmalardan farklı olarak sahip olduğu moleküler hafıza ile karşımıza çıkmaktadır ...

“Zamanın Kısa Tarihi” Üzerine

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Stephen Hawking aramızdan ayrıldığında belki de yaşayan en ünlü bilim insanıydı. Hayatı boyunca çok sayıda makalenin yanında popüler bilim kitapları da yazdı. Halk arasındaki ününün bir kısmını da Zamanın Kısa Tarihi’ne borçlu. Zamanın Kısa Tarihi’ni 1988 yılında İngiltere’de yayınlandı. ...

Aşı Karşıtlığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Aşılamanın resmi tarihi Dr. Edward Jenner’ın 1796’da sığır çiçeği hastalığına karşı yaptığı aşı deneyleri ile başlamıştır. Aşı karşıtı hareketin tarihi de aşının kendisi kadar eskidir. ...

Stavros Tassos ile Söyleşi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Bu sayıdaki konuğumuz karşı kıyıdan bir bilim insanı, deprem uzmanı jeofizikçi Stavros Tassos (1948). Genç yaşlarından beri komünist hareketin içinde olan Stavros, Midillili bir balıkçının oğlu ve ailesi Mübadele’de adaya Erdek’ten göç etmiş. ...

An Interview with Stavros Tassos

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Zuhal Okuyan Our guest in this issue is a scientist, a geophysicist and seismologist from Greece, Stavros Tassos (1948). A son of a fisherman from Lesbos Island having roots from Erdek, he has been involved in the communist movement since his early ages. Stavros Tassos has come to Turkey several ...

Din Bilim Felsefe: Aklın Dogmayla Savaşı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 ... çalıştığımız bilimsel alandaki gerici ideolojilerle mücadele etmek, doğa ve toplum bilimlerini felsefe ve bilim tarihi açısından bütünleştirmek ve bunda diyalektik materyalizmin olanaklarından yararlanmak, kısaca bilimsel alanlarımızdan kalkarak bir aydınlanma mücadelesi vermek için... ...

Cilt 1 | Sayı 2

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Madde, Diyalektik ve ToplumBilim ve Aydınlanma AkademisiNisan2018 | Cilt1 | Sayı2 DOSYA|Karl Marx 200 yaşında Marksizm'in Bilime Katkıları | Marx'ın doktora tezi Marksizmin Biyoloji tartışmalarındaki etkisi Marks ve İnsan Doğası | Bilimin Bilimi : Bernal SÖYLEŞİ| Biyolojide Diyalektiği Aramak Kapak Resmi: E. N. Capiro | Karl Marx ve Friedrich Engels Neue Rheinische Zeitung matbaasında Farklı ...

Sunuş: İkinci sayının heyecanı ve Marx’ın 200. Yaşı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Madde, Diyalektik ve Toplum’un ikinci sayısı ile karşınızdayız. Şunu hemen söyleyelim ki derginin ilk sayısının geniş ilgi görmesi ve oldukça beğenilmesi bizi hem çok sevindirdi hem de bizlere cesaret verdi. ...

Karl Marx’ın Bilime Katkıları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Karl Marx’ın 200. doğum yıldönümü kutlanırken Marx’ın bilime katkısı değerlendirilmiş, benzer yıllarda doğan 19. yüzyıl bilim insanları ile karşılaştırılmıştır... ...