Cilt 1 | Sayı 4

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Kasım2018 | Cilt1 | Sayı4

DOSYA

|

Bilimsel Dünya Görüşünün Gelişimi

Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton: Bilimsel Dünya Görüşünün Oluşmasını Nasıl Etkilediler?

Darwin’in Evrim Kuramının Bilimsel Dünya Görüşünün Doğuşuna Katkısı

Feuerbach’tan Günümüze Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi

Kuantum Fiziği Diyalektik Materyalizm ile Çelişir mi?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Bilim Kültürü

Yaşamın Başlangıcı ve Oparin

DOSYA

|

(Önceki sayıdan) Karl Marx 200 Yaşında

Marx’ın Matematik Notları


Kapak Resmi: Yeni Dünya | Konstantin Fiyodoroviç Yuon | 1921

Ekim Devrimi’nin ardından ve Sovyetler Birliği’nde bir çok sanatsal üretime imza atan Yuon’un en bilinen tablosudur. Farklı sembolik anlamlar taşır. Resim kozmik bir fela-ketin içinden doğan Devrim gezegenini temsil etmektedir. Yuon resmi önce bir tiyatro oyununun sahne tasarımı için düşünmüş ve daha sonra ise tablo haline getirmiştir. Ressam Ekim Devrimi’ni ve insanlığın komünizme yürüyüşünü evrensel ölçekte bir olay olarak görmüştür. Doğan, yükselen yeni dünyanın ışığı felaket ve yıkım içindeki dünya üstüne düşer. İnsanlar ise dehşet ve mutluluk içinde eski dünyanın çöküşünü karşılarlar. Resim halen Moskova’da Tiretyakov Galerisi’nde sergilenmektedir.