MDT Dergisi 2019 Yılı İçin Temalar

Madde, Diyalektik ve Toplum Dergisi 2019 yılı (Cilt 2) için temalar

MDT’nin ilk cildinin son sayısında potansiyel yazarlarımıza yol göstermesi için önümüzdeki yıl hedeflediğimiz temaların bir listesini sunmanın yararlı olacağını düşündük. Yazarlarımız önümüzdeki yıl hazırlanacak dört sayıya aşağıdaki konularda yazmak üzere şimdiden bir hazırlık yapabilirler.

Aşağıdaki ana temalar bir dosya konusu olabileceği gibi her bir alt başlık da bir dosya konusu haline gelebilir. En iyisi MDT’ye yazı göndermeyi planlayan yazarların yazı kurulu ile daha önce planlarını paylaşmalarıdır, bu şekilde her sayıdaki içerik çok daha kolay tasarlanabilecektir.

Ayrıca yazarlara bir ciltte bir dosya açıldıktan sonra, diğer sayılarda dosya konusunda yazı kabul edildiğini hatırlatmak isteriz.

Önümüzdeki yılın verimli ve üretken bir yıl olması dileğiyle…

MDT Yazı Kurulu

2019 yılı (Cilt 2) için temalar

a) Anti tarihselci bilim tarihçileri/felsefecileri
· Poper
· Kuhn
· Lakatos
· Feyerabend
· Frankfurt Okulu
· Vb.

b) Bilim emekçilerinin durumu
· Dünyada ve Türkiye’de bilim emekçilerinin istihdam biçimleri, işsizlik, yarı zamanlı çalıştırma, bilimde değer yasası,
· Emperyalizm ve bilim emekçilerinin ürünleri, sömürüsü
· Bilimde emeğin anlamı
· Bilimin finansmanı
· Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akıl sağlığı
· İntihal ve akademik yükseltmeler
· Silah endüstrisi ve bilim
· Vb.

c) Bilim tarihine materyalist yaklaşım ve örnekler
· Politik bilim insanlarından ve politik yanı olan bilim insanlarından örnekler: F. Juliot Curi, Langevin, Einstein, Marcel Pernant, Dirk Struik vb.
· Bilim tarihinde Marksist yaklaşım gerektiren süreçler (Rönesans, Aydınlanma, İslam ve bilim, emperyalizmde bilim vb.)
· Hessen ve İngiltere’de bilim tarihi kongresi
· Mendeleyev ve Sovyet Kimyası
· Fransız devriminde rol alan matematikçiler
· Gordon Child

d) Sovyetler Birliği’nde bilim
· Sovyet uzay araştırmaları
· Sovyet matematikçiler
· Sovyet fizikçiler
· Sovyet biyologlar
· Sovyet arkeolojisi/antropolojisi
· Sovyet psikolojisi, sinir bilimi (Vigotski, Leontiev, Luria)
· Sovyet psikiyatrisi
· Sovyet ziraatı
· Sovyetlerde hayvancılık
· Sovyetlerde pedagoji
· Sovyetlerde sağlık bilimleri
· Malzeme üretimi, keşifler
· Vb.

e) Küba’da bilim

f) Engels ve bilime diyalektik materyalist yaklaşım
· Anti-dühring
· Ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökenleri
· Doğanın diyalektiği
· Materyalizm ve Ampriyokritisizm

g) Tekeller emekçilerin bilme hakkını nasıl engelliyor?
· İlaç
· Gıda
· İletişim
· Araştırma ve bilim etiği
· Vb.

h) Bilimde idealist sapmalar, polemikler
· Antropolojide
· Arkeolojide (Göbeklitepe, Çatalhöyük)
· Sinir bilimlerinde
· Fizikte (Belirsizlik, Büyük patlama vb.)
· Matematikte
· Genetikte, biyolojide (Gen Bencildir, Sapiens vb.)

i) Türkiye’den bilim insanları
· Cahit Arf
· Necdet Bulut
· Halet Çambel
· Serol Teber
· Güney Gönenç
· Aykut Kence
· Behice Boran
· Ekrem Akurgal
· Ve diğerleri

j) Dönüm noktaları
· Dünyanın oluşumu
· Yaşamın kökeni
· Karaya çıkış
· Afrika kıtasında tektonik çöküntü
· Dinozorların tükenişi
· Dilin oluşumu
· Tarıma geçiş
· Vb.

k) Sağlığın korunması ve geliştirilmesi