Bilimsel Toplantılar


Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-2021 Çalıştayı başladı.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Geleceğin Sosyalist Bireyini Yetiştirme Yolunda Çevrimiçi Araçların İşlevi: Ebeveyn Okulu Deneyimi" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Toplumsal kriz dönemleri psikiyatrik bozuklukları nasıl etkiliyor? Sosyalizm ne yapacak?" başlıklı makale

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Dördünücü Oturumu için sunulan "Teknoloji Spor Antrenmanlarında Nasıl Bir Devrim Yaratıyor?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Dördünücü Oturumu için sunulan "Reel Sosyalizmde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Üçüncü Oturumu için sunulan "SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Üçüncü Oturumu için sunulan "Güncel Teknolojilerle Merkezi Planlama İçin Bir Model Önerisi" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı İkinci Oturumu için sunulan "Beslenmede önemli hayvansal proteinlerin kaynakları - mevcut durum" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı İkinci Oturumu için sunulan "Sovyetler Birliğinde ekoloji çalışmaları ve çevre ile ilgili konularda yaklaşımlar-bir giriş" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Birinci Oturumu için sunulan "SSCB'de Bilimin Örgütlenmesi ve Ekonomik Planlama - I: Birinci Plan Öncesi Dönem" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Birinci Oturumu için sunulan "21. Yüzyılda neden ulusların sosyalist bütünleşmesine ihtiyacımız var?" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı tamamlandı.

devamı