Bilimsel Toplantılar


Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı İkinci Oturumu için sunulan "Sovyetler Birliğinde ekoloji çalışmaları ve çevre ile ilgili konularda yaklaşımlar-bir giriş" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Birinci Oturumu için sunulan "SSCB'de Bilimin Örgütlenmesi ve Ekonomik Planlama - I: Birinci Plan Öncesi Dönem" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Bahar-2021 Çalıştayı Birinci Oturumu için sunulan "21. Yüzyılda neden ulusların sosyalist bütünleşmesine ihtiyacımız var?" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı tamamlandı.

devamı

Sempozyumun Güz-2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Türkiye’de ve Dünyada Hanehalkı Yaşam Koşulları – Kadınlar Nasıl Yaşıyor?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Güz-2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Yapay uydular ve uzay kirliliği üzerine" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Dördüncü Oturumu için sunulan "Gıda tekelleri ağız ve diş sağlığımıza nasıl zarar veriyor?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Dördüncü Oturumu için sunulan "Kapitalizm koşullarında yenilenebilir enerji ile 'temiz' kalkınma mümkün mü?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Üçüncü Oturumu için sunulan "Sosyalist Türkiye'de müzikal yeteneğin gelişimi nasıl olacak?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Üçüncü Oturumu için sunulan "Erken dönem Cumhuriyet şiirinde sosyalizm ve antiemperyalizm" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı İkinci Oturumu için sunulan "Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde sağlık" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı İkinci Oturumu için sunulan "21.yy’da Sosyalist Spor ve Teknoloji" başlıklı makale.

devamı