Bilimsel Toplantılar


Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Üçüncü Oturumu için sunulan "Sosyalist Türkiye'de müzikal yeteneğin gelişimi nasıl olacak?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Üçüncü Oturumu için sunulan "Erken dönem Cumhuriyet şiirinde sosyalizm ve antiemperyalizm" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı İkinci Oturumu için sunulan "Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde sağlık" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı İkinci Oturumu için sunulan "21.yy’da Sosyalist Spor ve Teknoloji" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Birinci Oturumu için sunulan "Kapitalizm Dünyayı Besleyemiyor" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Birinci Oturumu için sunulan "Sosyalizm ve Yaşlı Sağlığı: Yaşlı bireylerde görülen kas iskelet problemleri önlenebilir mi?" başlıklı çalışma.

devamı

Çalıştay boyunca 6 oturumda tartışmaya sunulan 18 bildiriye buradan ulaşabilirsiniz

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Altıncı Oturumu için sunulan "Türkiye’de hanehalkı yaşam koşulları: Gelir eşitsizliği ve karşılanamayan ihtiyaçlar" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Altıncı Oturumu için sunulan "Yeni Koronavirüs salgınının yarattığı yıkımda ailenin ekonomi politiği" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Altıncı Oturumu için sunulan "Yaşlılık sorunu ve sosyalizm" başlıklı makale

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Su kaynaklarının mevcut durumu" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar-2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Bilişim Teknolojileri ve Sosyalist Planlama" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Sosyalizmde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesine ilişkin bir taslak" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı dördüncü oturumunun birinci bildirisi: Bauhaus ve Vkhutemas: İki okul, çokça hayal

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı dördüncü oturumunun ikinci bildirisi: Moskova’dan bakmak: Batılı aydınların gözünden modernin Moskova seyahati ya da Bauhaus’un sonu, avangardın yönü

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı dördüncü oturumunun üçüncü bildirisi: Rasyonel formdan endüstrileşen konuta: Rasyonalist ve Konstrüktivist yaklaşımlar

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı üçüncü oturumunun birinci bildirisi:

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı üçüncü oturumunun ikinci bildirisi: Yapay zekâ üzerine temel tezler

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı üçüncü oturumunun üçüncü bildirisi: Salgın döneminde kamulaştırmanın geçerliliği

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı ikinci oturumunun birinci bildirisi: Kapitalizm ve sosyalizm arasında eğitimin edindiği işlevler açısından farklar

devamı