Bilimsel Toplantılar


Sempozyumun Güz-2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Türkiye’de ve Dünyada Hanehalkı Yaşam Koşulları – Kadınlar Nasıl Yaşıyor?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumun Güz-2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Yapay uydular ve uzay kirliliği üzerine" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Dördüncü Oturumu için sunulan "Gıda tekelleri ağız ve diş sağlığımıza nasıl zarar veriyor?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Dördüncü Oturumu için sunulan "Kapitalizm koşullarında yenilenebilir enerji ile 'temiz' kalkınma mümkün mü?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Üçüncü Oturumu için sunulan "Sosyalist Türkiye'de müzikal yeteneğin gelişimi nasıl olacak?" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Üçüncü Oturumu için sunulan "Erken dönem Cumhuriyet şiirinde sosyalizm ve antiemperyalizm" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı İkinci Oturumu için sunulan "Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde sağlık" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı İkinci Oturumu için sunulan "21.yy’da Sosyalist Spor ve Teknoloji" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Birinci Oturumu için sunulan "Kapitalizm Dünyayı Besleyemiyor" başlıklı makale.

devamı

Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı Birinci Oturumu için sunulan "Sosyalizm ve Yaşlı Sağlığı: Yaşlı bireylerde görülen kas iskelet problemleri önlenebilir mi?" başlıklı çalışma.

devamı

Çalıştay boyunca 6 oturumda tartışmaya sunulan 18 bildiriye buradan ulaşabilirsiniz

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Altıncı Oturumu için sunulan "Türkiye’de hanehalkı yaşam koşulları: Gelir eşitsizliği ve karşılanamayan ihtiyaçlar" başlıklı makale.

devamı