Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-2021 Çalıştayı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar 2021 Çalıştayı başladı.Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından düzenlenen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar 2021 Çalıştayı başladı. Bu çalıştay her hafta ikişer bildirinin sunulmasıyla devam edecek.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu'nun herkesi sempozyum bildirilerini takip etmeye, katkıda bulunmaya çağırdığı Bahar Çalıştayı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu 2019 yılının Aralık ayında Ankara’da toplanmıştı. Burada sunulan ve tartışılan bildiriler Sosyalist Gelecek ve Planlama adıyla Yazılama Yayınevi’nden bir süre önce çıktı. Baskısı hızla tükenen kitabın ikinci baskısı önümüzdeki aylarda planlanıyor.

Sempozyum süreci ise pandemi koşullarında Çalıştaylar ile devam ediyor. Sosyalizmi, sosyalizmin tarihte sorunlarla nasıl başa çıktığını ve 21. yüzyılda günümüzde çığ gibi biriken sorunları aşmayı sosyalizmin nasıl başaracağını bu çalıştaylarda tartışmaya devam ediyoruz.

Geçen sene Bahar ve Güz Çalıştaylarına toplam 28 bildiri sunuldu. Bahar-2021 Çalıştayına ise 17 bildiri sunulacak.

Sınıflar güçleri ölçüsünde gündemi belirlerler. Dolayısıyla gündemi ağırlıklı olarak sermaye sınıfının ve onun temsilcisi AKP’nin belirlediği görülüyor.

Oysa emekçi sınıfların, sömürüsüz, eşitlikçi, kamucu ve aydınlık bir toplumu tartışmaya, bunu gündem yapmaya ihtiyacı var.

Bu nedenle okuyuculardan bildirileri okumaları, tartışmaları ve topluma yaymalarını rica ediyoruz.

Bu süreç bize dayatılan yüzeysellikten kurtulmak için de bir fırsat sunuyor. Burada bir “like” butonu olmayacak. Bildirilerin basılmasını, dikkatlice altı çizilerek okumasını ve katkıların, soruların BAA’ya iletilmesini çok istiyoruz. Bütün katkı ve sorular BAA tarafından yanıtlanacaktır.

Katkı ve sorularını şu adrese gönderebilirsiniz:

[email protected]

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu


Çalıştay oturumlarının bildirilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Birinci Oturum

SSCB'de Bilimin Örgütlenmesi ve Ekonomik Planlama - I: Birinci Plan Öncesi Dönem

Fırat Sözeri, Alp Öztarhan, Seren Savacı, Gizem Batı Ayaz, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalizm ve Bilim Komisyonu

21. Yüzyılda neden ulusların sosyalist bütünleşmesine ihtiyacımız var?

Erhan Nalçacı

İkinci Oturum

Beslenmede Önemli Hayvansal Proteinlerin Kaynakları - Mevcut Durum

Kutay Sırıklı, Özgür Selvi

Sovyetler Birliğinde ekoloji çalışmaları ve çevre ile ilgili konularda yaklaşımlar-bir giriş

Zuhal Okuyan

Üçüncü Oturum

SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri

Onur Güngör

Güncel Teknolojilerle Merkezi Planlama İçin Bir Model Önerisi

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı - Bilişim Teknolojileri Komisyonu

Dördüncü Oturum

Teknoloji Spor Antrenmanlarında Nasıl Bir Devrim Yaratıyor?

Meltem Çolak, Erdem Turan, İsmail Sarp Aykurt

Reel Sosyalizmde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Mustafa Güven

Beşinci Oturum

Geleceğin Sosyalist Bireyini Yetiştirme Yolunda Çevrimiçi Araçların İşlevi: Ebeveyn Okulu Deneyimi

Nevin Eracar, Püren Şenyuva, Gökçe Akyüz

Toplumsal kriz dönemleri psikiyatrik bozuklukları nasıl etkiliyor? Sosyalizm ne yapacak?

Umut Kırlı, Tolga Binbay

Altıncı Oturum

Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki ekonomik ilişkiler (1920-1991)

Yavuz İRS

Asgari Ücret: Geçinememenin Tarihçesi

Suzan Şahin

Yedinci Oturum

Okyanusların Durumu ve Korunması: Bir Giriş

Feyza Delibalta, Bahar Yıldız

Türkiye’nin Kaynakları – I: Kömür

Turgut Yıldız