Madde Diyalektik ve Toplum Cilt 5 | Sayı 2

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Haziran 2022 | Cilt5 | Sayı2

SUNUŞ

|

Sunuş: Yayın Tekelleri ve Sermayenin Boyunduruğunda Bir Bilime Hayır!

DOSYA

|

Bilim Emekçilerinin Sömürüsünde Bilimsel Yayınlar

|

Bilim Emekçilerinin Sömürülmesinde Parayla Yayınlar
Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu

|

For-Profit Publishing in the Exploitation of Scientific Workers
Executive Committee of the Academy of Science and Enlightenment

|

Kapitalizmde Bilgiye Erişim: Aaron Swartz Olayı
Muzaffer Gül

|

Bilimsel Tıbbi Dergilerin İpleri Sermayenin Elinde
Necati Çıtak

DOSYA

|

Bilim Tarihinde Patent

|

İlaç ve Aşılarda Patent Koruması
Özce Esma Pala

|

Yaşasın Tam Bağımsız Langerhans Adacıkları!
Fırat Akat

|

HPV Aşısı: Kanserden Korunmak İçin Mücadele Etmek
Mert Güngör

DOSYA

|

Büyük Veri Analizi Nasıl Kullanılıyor?

|

İnternetin Beş Büyük Şirketi: MAMAA
Onur Güngör

|

Yapay Zekâ, Büyük Veri ve Otomasyon: Mevcut Durum, Beklentiler ve Olanaklar
Seçkin Sunal

|

Bilgisayar Çağı’nın Yeni Sömürü Modeli: Kitle Kaynaklı Çalışma-“Amazon Mechanical Turk” örneği
Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Bilişim Teknolojileri Komisyonu

DOSYA

|

Sovyetler Birliği’nde Bilim ve Kültür

|

Sovyet Bilim İnsanlarının Anadolu’da Yaptığı Bir Tarım Araştırması ve ‘Türkiye’nin Tarımı Kitabı’
Zuhal Okuyan

|

Anatoliy Alekseyeviç Zvorıkin’in Sovyet Sosyalist Kültürüne Bakışı
Umut Bekcan

SÖYLEŞİ

|

Antropolojiyi bir aydınlanma çalışması haline getirmek: Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal

INTERVIEW

|

Making Anthropology an Action of Enlightenment: Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal

KİTAP TANITIMI

|

Yıldız Tozundan Dinozorlara, Dinozorlardan İnsana, İnsandan Yeniden Yıldızlara
Zelal Özgür Durmuş