Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 3 | Sayı 4

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Kasım 2020 | Cilt3 | Sayı4| ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Sovyet Tıbbı, Lenin ve Bilim Emekçileri Dergimizin üçüncü cildi bu sayı ile tamamlanıyor. Geçen üç yıl içinde hem yazarlar hem okurlar için bir okula dönüşen MDT önemli işler başardı. Tarihselci yöntemle bilim tarihine yaklaşması, özellikle Sovyetler Birliği’nde bilim üretimini belgelemesi ve diyalektik materyalist yöntemle bilimlere yuvalanan metafiziği deşifre etmesiyle ...

Leningrad Kuşatmasında Kentin Sağlığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Health of the City During Leningrad Siege Zuhal Okuyan Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, İzmir. [email protected] Özet 1941 Eylülü’nden itibaren yaklaşık 900 gün Nazi kuşatması altında kalan Leningrad, tarihin en zorlu sivil direnişlerinden birini yaşamıştır. Uzun süren açlık ve diğer olumsuz koşulların kentin teslim olacağını düşünen ...

Erken Dönem Sovyet Sosyalizminin Psikiyatriye Özgün Katkısı: Nöropsikiyatri Dispanserleri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Original Contribution of Early Soviet Socialism to Psychiatry: Neuropsychiatry Dispensaries Cem Taylan Erden Uzm. Dr., Psikiyatrist, Antalya. [email protected] Özet Sovyet psikiyatrisi günümüzde çoğunlukla psikiyatrinin politik amaçlarla kötüye kullanılması ile anılmaktadır. Bu iddia kerameti kendinden menkul bir gerçeklik halini almış ve Sovyet sosyalizminin psikiyatri bilim alanına yaptığı katkının ve ...

Sovyetler Birliği’nde Aşılama – Bağışıklama Çalışmalarının Örgütlenmesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Organization of Vaccination – Immunization Works in the Soviet Union Akif Akalın Dr., İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, emekli öğretim görevlisi. [email protected] Özet Sovyetler Birliği Ekim Devrimi’nden sonra önleyici tıbbı ve birincil sağlık bakımını önceleyen yeni bir sağlık bakımı politikası benimsedi. Bu, halk sağlığı alanında, kapitalizm altında alınması ...

Ernst Mach: Duyumsal Monizm ve Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Ernst Mach: Sensory Monism and Materialism Gökhan Akbay Dr., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Temel ve İnsani Bilimler Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs. [email protected] Özet Bu yazıda Ernst Mach’ın epistemolojik ve ontolojik görüşleri materyalist bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Yazımızın temel iddiası, Mach’ın dünya öğeleri kuramının materyalizmin ...

Ernst Mach ve Felsefesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Ernst Mach and His Philosophy Kıvanç İbrahim Ünlütürk Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Bu makalede Ernst Mach’ın felsefi fikirleri ve Mach’çı felsefenin diyalektik materyalist eleştirisi sunulmaktadır. Mach’ın, duyuların cisimler tarafından yaratıldığını reddettiği, tersine cisimlerin bir takım duyu bileşimlerini ...

Yoldan Çıkan Bolşevik: Aleksandr Bogdanov

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Derailed Bolshevik: Alexander Bogdanov Kaya Tokmakçıoğlu Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Çarlık Rusya’sının çöküşünde siyaset sahnesine çıkan en önemli Bolşevikler’den biri Aleksandr Bogdanov’du. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kurucu kadrolarından olan bu Bolşevik, üretkenliğiyle ...

Marx, Engels, Lenin – Ve Dietzgen: Bir İşçinin Gözünden Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Marx, Engels, Lenin - And Dietzgen: Dialectical Materialism From The Eyes Of A Worker Nazlı Cihan Dr., Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Değerler Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme Araştırma Merkezi, Münih, Almanya. [email protected] Özet 19. yüzyıl Alman işçi hareketi tarihinde öne çıkan isimlerin yanı sıra Joseph Dietzgen özel bir öneme sahiptir. Dietzgen'in ...

Weitling’den Günümüze Sol İlahiyatçılığın Diyalektik Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Dialectical Criticism of Left Theologism from Weitling to Today Nevzat Evrim Önal Doç. Dr., Beykoz Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul. [email protected] Özet “Sol ilahiyatçılık” esasen, kapitalist üretim biçiminin dünya çapında egemen olduğu günümüz koşullarında, ezilenlerin kurtuluşundan yana bir dinyazımı ve bu dinin bir toplumsal mücadele programı ...

Günümüzde Bilim Emekçisi Olmak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Iraz Akış Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul. [email protected] Son aylarda işten çıkarılan, ücretsiz izne zorlanan, maaşını alamayan bilim emekçisi haberlerine daha sık rastlanır oldu. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde bilim emekçilerinin kapitalizmde zaten süregiden ve düzenin krizleriyle birlikte yıllar içinde gittikçe daha ağır hale ...

Bilim Emekçilerinin Sınır Tanımayan Sömürüsü

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Limitless Exploitation of Scientists Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara. [email protected] Özet Bilim emekçileri bütün dünyada “evrensel bir bilimden” bahsedilerek uluslararası yayına teşvik edildiler ve tüm akademik yükseltme ölçütleri uluslararası yayınlara endekslendi. Oysa bilimsel bilgilerin üretilmesi ile emekçilerin refahı ...