Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 3 | Sayı 3

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Ağustos 2020 | Cilt3 | Sayı3| ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Bilim ve Sapma Arasında Madde, Diyalektik ve Toplum’un psikoloji, psikiyatri ve sinirbilim tarihinin özel bir kesitine yoğunlaşmış bir sayısıyla karşınızdayız. Geçen yüzyılın en tartışmalı bilimsel figürlerinden birisi olan Sigmund Freud’a ve çağına yaptığı etkiye kapsamlı bir dosya ile eğiliyoruz. Ayrıca Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Moskova Kütüphane ve ...

Sigmund Freud: Eleştirel Bir Biyografi Denemesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Sigmund Freud: A Critical Short Biography Esra Koska Psikolog, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Adana. Burak Öztornacı Arş. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana. [email protected] Özet Sigmund Freud, ortaya attığı fikirleri ve geliştirdiği psikanaliz kuramı ile 20. yüzyılın en tartışmalı düşünürlerinden biridir. 20. ...

Freud’un Zihin Kuramı Bize Ne Anlatır?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 What Does Freud’s Theory of Mind Tell Us? Endam Köybaşı Uzm. Dr., Psikiyatrist, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir. [email protected] Özet Geçtiğimiz yüzyılın en tartışmalı isimlerinden Freud’un ne söylemek istediğini anlayabilmek için onun geliştirmiş olduğu zihin kuramını kavrayabilmek gerekir. Freud temelinde dürtüler, bilinçdışı, çocukluğun cinsel yaşantısı ...

Psikanalizin Bilim Sorunu: Bilimsel Bir Psikoloji Projesi’nden Nöropsikanalize

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 The Science Problem of Psychoanalysis: From The Project for A Scientific Psychology to Neuropsychoanalysis Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir. [email protected] Özet Sigmund Freud (1856-1939) tarafından geliştirilen zihin kuramı tıbbın (nörofizyolojinin) içinden çıkmış ama oraya neredeyse ...

Histeriden Oedipus’a: Freud Teorisinde Kadınlık ve Cinsellik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 From Hysteria to Oedipus: Femininity and Sexuality in Freud’s Theory Gülperi Putgül Köybaşı Uzm. Dr., Psikiyatrist, İzmir. [email protected] Özet Psikanaliz, bir tedavi yöntemi olarak psikiyatri alanında artık daha az yer kaplıyor. Ama kuramın kendisi insanın zihinsel işleyişi için önemini korumaktadır. Bu yazıda çoğunluğunu kadınların oluşturduğu histeri olguları ...

1920’ler Almanyası’nda Marksizm, Freud ve Psikanaliz Karmaşası

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 The Uneven Encounter of Marxism, Freud And Psychoanalysis in The 1920’s Germany Nazlı Cihan Dr., Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Değerler Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme Araştırma Merkezi, Münih, Almanya [email protected] Özet 1920’ler Almanyası’nda Sigmund Freud’un Marksizm tarihi açısından hangi yönüyle anlam kazandığı sorusunun yanıtı, özellikle dönemin Marksistlerinin ...

Sovyet Zihinbilimi Freud Teorisinden Neden ve Nasıl Uzaklaştı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Why and How Did The Psychiology in The Soviet Union Distance From Freud’s Theory and Psychoanalysis? Cem Taylan Erdem Uzm. Dr., psikiyatrist, Antalya. [email protected] Özet Sovyetler Birliği tarihin tozlu raflarında yerini alalı neredeyse 30 yıl olacak. Ama yetmiş küsur yıllık tarih içerisinde yaşananlar eğrisiyle doğrusuyla tartışılıp bir ...

Kitap Tanıtımı: Marksizm ve Psikanaliz: Egemen Psikoloji Karşısında

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Ekin Şen KünyeMarxism and Psychoanalysis: In Or Against Psychology?David Pavon-CuéllarRoutledge, 230 sf.2017, Londra Marksizm ve psikanaliz. Ortaya çıktıkları dönemlerden itibaren geniş ilgi uyandırmış ve yeni düşüncelere, pratiklere dezemin hazırlamış olan bu iki kuram çoğu zaman birbirinin karşısına konmuş ama zaman zaman da yakın ilişki içinde ele alınmış. Meksikalı ...

Sovyetler Birliği'nde 1924'te Düzenlenen "Psikoloji Sorunları Konferansı" Tutanaklarında Aleksandr Luriya

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Aleksandr Luria in the Minutes of “The Conference On The Problems of Psychology” Which Was Held in the Soviet Union in 1924 Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı [email protected] Yasin Çalış Çevirmen, Rus Dili ve Edebiyatı Mezunu Özet Rusya Bilimler Akademisi’ ...

Prof. Dr. Polişçuk ile Söyleşi: Psikiyatri Makineleşme Tehlikesi Taşıyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Söyleşi: Ekin Sönmez Çeviri: Yasin Çalış Profesör Polişçuk, Sovyetler Birliği’nde ve günümüz Rusya’sında psikiyatrist olarak çalışmış, çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuş, 200’den fazla makale ve monografın sahibi bir bilim insanı. Bugün 86 yaşında olan ve 2019’a kadar çalışmaya devam etmiş bir çınar. Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin ...

Interview with Professor Yuri Polischuk: “Psychiatry is in danger of dehumanization”

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 On behalf of the Department of Neural Mechanisms and Brain Science of the Science and Enlightenment Academia (BAA), we had an interview with Professor Yuri Polischuk, who worked as a psychiatrist in the Soviet Union and later on in the Russian Federation. Professor Polischuk spoke about the well-organized psychiatric services ...

Беседа с профессором Ю. И. Полищуком: Психиатрия находится в опасности дегуманизации

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Ekin Sönmez Переведено: Yasin Çalış От имени отдела нейронных механизмов и области науки о мозге Турецкой Академии Наук и Просвещения (BAA), мы беседовали с профессором Полищуком, работавшим психиатром в Советском Союзе и Российской Федерации. Профессор Полищук говорил о хорошо организованной психиатрической службе в Советском Союзе и объяснил, как подходят к ...

Sınıf Mücadelesi ile Bilimin Kesişim Noktası: Takvimler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Calendars: At The Crossroads of Science and Class Struggle Turgut Yıldız Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı [email protected] Özet Tarihteki büyük sıçramalar kullanılan takvimlerdeki değişikliklerden takip edilebilir. Takvim değişiklikleri hem bilimsel hem de sosyal süreçlerin ürünüdür. Dolayısıyla toplumsal altüst oluşların bilim dünyasına sirayet ettiği tarihsel ...

Anarşizmin Anti-Tarihselciliği ve Neolitik Devrim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Neolithic Revolution and the Anti-Historical Position of Anarchism Nevzat Evrim Önal Doç. Dr., Beykoz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi [email protected] Özet Bu çalışma, anarşist düşünür James C. Scott’ın Türkçeye Tahıla Karşı ismiyle tercüme edilen Against the Grain eseriyle polemik yürütmek için kaleme alınmıştır. Scott’ın eserinin alt başlığı “İlk ...

İnsanın Afrikalı Kökeninin Peşinde: Leakeyler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 In Pursuit of the African Origin of Human: Leakeys Şayeste Çağıl İnal Uzm. Bio., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı [email protected] Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı [email protected] Özet Antropoloji çalışan herkesin mutlaka duyduğu Leakey ailesi, özellikle insanın ...

Sosyal Psikolojik Açıdan Nüfus Politikaları: Çocuğa Verilen Değerin Aile Dinamikleri ve Kadının Statüsü Üzerindeki Etkileri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Population Policies from a Social Psychological Perspective: The Effect of the Value of Children on Family Dynamics and the Status of Women İnci Boyacıoğlu Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İzmir [email protected] Özet Nüfus büyüklüğü, bir ülkenin iş gücü, kalkınma, mevcut kaynakların bölüşümü ...

Doç. Dr. İlker Belek İle Söyleşi: Bilimde, Hayatta ve Siyasi Mücadelede Artı-Değer Teorisini Kavramanın Merkezi Önemi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Söyleşi | Tolga Binbay Madde, Diyalektik ve Toplum’un bu sayısı için İlker Belek ile bir söyleşi yaptık. Tıp doktoru ve halk sağlığı uzmanı olan İlker Belek her biri geniş yankı uyandıran kitapları ile iyi bilinen bir akademisyen. Özellikle kapitalist üretim ilişkilerinin yol açtığı toplumsal sonuçlar, sağlıkta eşitsizlikler ve sosyalizmin sağlık ...

Interview with Assoc. Prof. Dr. İlker Belek: The central importance of comprehending theory of surplus value in science, life, and political struggle

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Interview | Tolga Binbay Translation | Özge Can and Serhat Taşlıca We conducted an interview with İlker Belek for the current issue. Dr. Belek, doctor of medicine and public health specialist, is an academician well known for his influential books. He has widely sized complete works, especially on social consequences of capitalist ...