Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 3 | Sayı 3

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Ağustos 2020 | Cilt3 | Sayı3| ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Bilim ve Sapma Arasında Madde, Diyalektik ve Toplum’un psikoloji, psikiyatri ve sinirbilim tarihinin özel bir kesitine yoğunlaşmış bir sayısıyla karşınızdayız. Geçen yüzyılın en tartışmalı bilimsel figürlerinden birisi olan Sigmund Freud’a ve çağına yaptığı etkiye kapsamlı bir dosya ile eğiliyoruz. Ayrıca Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Moskova Kütüphane ve ...

Sigmund Freud: Eleştirel Bir Biyografi Denemesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Sigmund Freud: A Critical Short Biography Esra Koska Psikolog, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Adana. Burak Öztornacı Arş. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana. [email protected] Özet Sigmund Freud, ortaya attığı fikirleri ve geliştirdiği psikanaliz kuramı ile 20. yüzyılın en tartışmalı düşünürlerinden biridir. 20. ...

Freud’un Zihin Kuramı Bize Ne Anlatır?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 What Does Freud’s Theory of Mind Tell Us? Endam Köybaşı Uzm. Dr., Psikiyatrist, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir. [email protected] Özet Geçtiğimiz yüzyılın en tartışmalı isimlerinden Freud’un ne söylemek istediğini anlayabilmek için onun geliştirmiş olduğu zihin kuramını kavrayabilmek gerekir. Freud temelinde dürtüler, bilinçdışı, çocukluğun cinsel yaşantısı ...

Psikanalizin Bilim Sorunu: Bilimsel Bir Psikoloji Projesi’nden Nöropsikanalize

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 The Science Problem of Psychoanalysis: From The Project for A Scientific Psychology to Neuropsychoanalysis Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir. [email protected] Özet Sigmund Freud (1856-1939) tarafından geliştirilen zihin kuramı tıbbın (nörofizyolojinin) içinden çıkmış ama oraya neredeyse ...

Histeriden Oedipus’a: Freud Teorisinde Kadınlık ve Cinsellik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 From Hysteria to Oedipus: Femininity and Sexuality in Freud’s Theory Gülperi Putgül Köybaşı Uzm. Dr., Psikiyatrist, İzmir. [email protected] Özet Psikanaliz, bir tedavi yöntemi olarak psikiyatri alanında artık daha az yer kaplıyor. Ama kuramın kendisi insanın zihinsel işleyişi için önemini korumaktadır. Bu yazıda çoğunluğunu kadınların oluşturduğu histeri olguları ...

1920’ler Almanyası’nda Marksizm, Freud ve Psikanaliz Karmaşası

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 The Uneven Encounter of Marxism, Freud And Psychoanalysis in The 1920’s Germany Nazlı Cihan Dr., Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Değerler Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme Araştırma Merkezi, Münih, Almanya [email protected] Özet 1920’ler Almanyası’nda Sigmund Freud’un Marksizm tarihi açısından hangi yönüyle anlam kazandığı sorusunun yanıtı, özellikle dönemin Marksistlerinin ...

Sovyet Zihinbilimi Freud Teorisinden Neden ve Nasıl Uzaklaştı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Why and How Did The Psychiology in The Soviet Union Distance From Freud’s Theory and Psychoanalysis? Cem Taylan Erdem Uzm. Dr., psikiyatrist, Antalya. [email protected] Özet Sovyetler Birliği tarihin tozlu raflarında yerini alalı neredeyse 30 yıl olacak. Ama yetmiş küsur yıllık tarih içerisinde yaşananlar eğrisiyle doğrusuyla tartışılıp bir ...

Kitap Tanıtımı: Marksizm ve Psikanaliz: Egemen Psikoloji Karşısında

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Ekin Şen KünyeMarxism and Psychoanalysis: In Or Against Psychology?David Pavon-CuéllarRoutledge, 230 sf.2017, Londra Marksizm ve psikanaliz. Ortaya çıktıkları dönemlerden itibaren geniş ilgi uyandırmış ve yeni düşüncelere, pratiklere dezemin hazırlamış olan bu iki kuram çoğu zaman birbirinin karşısına konmuş ama zaman zaman da yakın ilişki içinde ele alınmış. Meksikalı ...

Sovyetler Birliği'nde 1924'te Düzenlenen "Psikoloji Sorunları Konferansı" Tutanaklarında Aleksandr Luriya

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Aleksandr Luria in the Minutes of “The Conference On The Problems of Psychology” Which Was Held in the Soviet Union in 1924 Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı [email protected] Yasin Çalış Çevirmen, Rus Dili ve Edebiyatı Mezunu Özet Rusya Bilimler Akademisi’ ...

Prof. Dr. Polişçuk ile Söyleşi: Psikiyatri Makineleşme Tehlikesi Taşıyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Söyleşi: Ekin Sönmez Çeviri: Yasin Çalış Profesör Polişçuk, Sovyetler Birliği’nde ve günümüz Rusya’sında psikiyatrist olarak çalışmış, çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuş, 200’den fazla makale ve monografın sahibi bir bilim insanı. Bugün 86 yaşında olan ve 2019’a kadar çalışmaya devam etmiş bir çınar. Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin ...

Interview with Professor Yuri Polischuk: “Psychiatry is in danger of dehumanization”

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 On behalf of the Department of Neural Mechanisms and Brain Science of the Science and Enlightenment Academia (BAA), we had an interview with Professor Yuri Polischuk, who worked as a psychiatrist in the Soviet Union and later on in the Russian Federation. Professor Polischuk spoke about the well-organized psychiatric services ...