Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 3 | Sayı 3

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Ağustos 2020 | Cilt3 | Sayı3


SUNUŞ

|

Bilim ve Sapma Arasında

DOSYA

|

Sigmund Freud Ve Zihin Kuramı-Marksist Bir Değerlendirme

Sigmund Freud: Eleştirel Bir Biyografi Denemesi
Esra Koska, Burak Öztornacı

Freud’un Zihin Kuramı Bize Ne Anlatır?
Endam Köybaşı

Bilimsel Bir Psikoloji Projesi’nden Nöropsikanalize Psikanalizin Bilim Sorunu
Tolga Binbay

Histeriden Oedipus’a: Freud Teorisinde Kadınlık ve Cinsellik
Gülperi Putgül Köybaşı

1920’ler Almanyası’nda Marksizm, Freud ve Psikanaliz Karmaşası
Nazlı Cihan

Sovyet Zihinbilimi Freud Teorisinden Neden ve Nasıl Uzaklaştı?
Cem Taylan Erden

KİTAP TANITIMI

|

Marksizm ve Psikanaliz: Egemen Psikoloji Karşısında
Ekin Şen

DOSYA

|

Moskova Kütüphane Ve Arşiv Gezisi

Sovyetler Birliği’nde 1924 Yılına Ait Psikoloji Sorunları Konferansı Tutanakları’nda Aleksandr Luriya
Erhan Nalçacı, Yasin Çalış

Prof. Dr. Yuri Polişçuk ile Söyleşi: “Psikiyatri Makineleşme Tehlikesi Taşıyor”
Ekin Sönmez, Yasin Çalış

Interview with Prof. Dr. Yuri Polischuk:“Psychiatry Is In Danger Of Dehumanization”
Ekin Sönmez, Yasin Çalış

Беседа с профессором Ю. И. Полищуком: Психиатрия находится в опасности дегуманизации
Ekin Sönmez, Yasin Çalış

DOSYA DIŞI

|

Bilimin Sınıf Mücadelesi ile Kesişim Noktası: Takvimler
Turgut Yıldız

Anarşizmin Anti-Tarihselciliği ve Neolitik Devrim
Nevzat Evrim Önal

İnsanın Afrikalı Kökeninin Peşinde: Leakeyler
Çağıl Şayeste İnal, Erhan Nalçacı

Sosyal Psikolojik Açıdan Nüfus Politikaları: Çocuğa Verilen Değerin Aile Dinamikleri ve Kadının Statüsü Üzerindeki Etkileri
İnci Boyacıoğlu

SÖYLEŞİ

|

Doç. Dr. İlker Belek: “Bilimde, Yaşamda ve Siyasi Mücadelede Artı-değer Teorisini Kavramanın Merkezi Önemi”
Tolga Binbay

INTERVIEW

|

Assoc. Prof. Dr. Ilker Belek: “The Central Importance of Comprehending the Theory of Surplus Value in Science, Life, and Political Struggle”
Tolga Binbay, Özge Can, Serhat Taşlıca


KAPAK RESMİ

Sinir Hücreleri ve Uzantıları, Sigmund Freud, 1882

Petromyzon Planerei omurga sinir hücreleri ve uzantılarının çizimi. 1880’de Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Freud üniversitenin Fiz- yoloji Enstitüsü’nde çalışmaya başlar. Sinir sistemi üzerine yoğunlaşan çalış- maları dönemin en önemli fizyologları arasında yer alan Ernst Brücke’nin danışmanlığında yürümektedir. Laboratu- arda insandan diğer hayvanlara bir çok canlının sinir sistemini inceleyen Freud iyi bir mikroskop uzmanı haline gelir. Zamanının önemli bir bölümünü bir deniz taşemeni olan petromyzon plane- rinin omurilik sinir hücrelerini mikros- kopta incelemeye ve çizmeye adar. İlk bilimsel yayını da bu çalışmalarından çıkacaktır.

ABOUT COVER ART

A sketch from the neural drawings by Sigmund Freud, 1882

Drawing of Petromyzon Planerei spinal nerve cells and extensions. After graduating from the University of Vienna Medical Faculty in 1880, Freud began to work at the University’s Institute of Physiology. His studies focusing on the nervous system were under the supervision of Ernst Brücke, one of the most important physiologists of the period. Freud became an experienced microscopist who studied the nervous systems of many tissue samples from humans to other animals in the laboratory. He devoted much of his time to examine and draw the spinal nerve cells of the petromyzon planerei, a sea lamprey. His first scientific publication based on these studies.