Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 3 | Sayı 1

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Şubat 2020 | Cilt3 | Sayı1 | ...

İnsanlık Önüne Koyduğu Her Gerçek Sorunu Aşar!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Yayın Kurulu Madde, Diyalektik ve Toplum’un üçüncü cildine ilk iki cildi geride bırakmanın kıvancı ile başlıyoruz. Şimdi yayıncılık konusunda daha deneyimli bir yayın kurulumuz, daha geniş bir yazar çevremiz ve artarak dergiyi takip eden bir okuyucu kitlemiz var. Üçüncü cildi tamamladığımızda da kendimizi daha fazla geliştirmiş olacağımıza inanıyoruz. Öte ...

Siyaset Alanı İle Bilim Arasındaki İlişki Üzerine: Sosyalist İktidarın Bilim Arayışı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Kemal Okuyan Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri **Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu açılışında yaptığı konuşma** Merhaba sevgili dostlar, Bilim ve Aydınlanma Akademisi, çok önemli bir referans noktası haline geldi kısa süre içerisinde. Çok değerli çalışmalar yapıyor. Ben bu çalışmalara değinmeden önce, kendim burada ne arıyorum sorusuna yanıt vermek zorundayım. Bunu ...

On The Relation Between Politics And Science: The Seeking Of Socialist Power For Science

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Kemal Okuyan General Secretary of Communist Party of Turkey **Speech of TKP General Secretary Kemal Okuyan at the Opening Ceremony of the Socialist Future and Planning Symposium** Translated by Gamze Öy Terzi and Alpcan Evren Dear friends, The Academy of Science and Enlightenment has become quite an important reference point ...

21. yüzyılda Sosyalizmin hangi özellikleri olacak?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Makis Papadopoulos Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi **Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu kapsamında yaptığı konuşma** Çeviri | Merve Tokmakçıoğlu Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi adına, onurlu davetiniz için teşekkür eder, konferansınız için seçtiğiniz temadan dolayı sizi kutlamak isterim. Bu, partinizin sürekli devrimci, öncü parti rolünü üstlenmeye çalıştığını kanıtlayan ...

Which characteristics will socialism have during the 21st century?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Makis Papadopoulos KKE, Communst Party of Greece Member of the Political Bureau of the Central Commitee On behalf of the Central Committee of KKE, I would like to thank you for the honourable invitation and to congratulate you for the theme you chose for your conference, a theme which proves ...

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Kapanış Bildirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin iki yıl boyunca hazırlanarak düzenlediği Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun son oturumuna geldik. Sempozyumda 26 bildiri ve üç konferans sunuldu. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Makis Papadopoulos’un çok ...

The Final Declaration of the Symposium of Socialist Future and Planning

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Executive Board of the Academy of Science and Enlightenment Translated by Ekin Görkem We are now in the last session of the Socialist Future and Planning Symposium that is held following a two-year preparation of the Academy of Science and Enlightenment. 26 presentations and 3 conferences were made through the ...

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu 6-8 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 soL HaberBilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından düzenlenen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu 6-8 Aralık tarihlerinde Ankara’da, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde yapıldı. Sempozyum, ilk gününden itibaren yoğun katılım ve ilgiyle izlendi. Açılış konuşmaları BAA Yürütme Kurulu sekreteri Erhan Nalçacı yaptığı açılış konuşmasında, kapitalist ve emperyalist sistemin derin bir ...

Sunuş: Moskova Arşiv ve Kütüphane Çalışması

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Erhan Nalçacı, dosya editörü Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin (BAA) başlıca çalışma konularından birisini reel sosyalist ülkelerdeki bilimsel çalışmaların tarihi oluşturuyor. Bu tarih içinde 70 yıl süren deneyimi ile Sovyetler Birliği’ndeki bilimsel çalışmalar çok önemli bir yer tutuyor. Bu öneme karşın Sovyetler Birliği bilim tarihini araştırmak hiç kolay değil. ...

Devrimci Bir Anıt: Tatlin Kulesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 A Revolutionary Monument: Tatlin’s Tower Meltem Çolak [email protected] Özet Tatlin Kulesi, eğer inşa edilmiş olsaydı, spiral çelik iskeleti ve 400 metre yüksekliğiyle, o zamanın insan eliyle yapılmış en yüksek yapısı olan Eyfel Kulesi’nden daha yükseklere uzanacaktı. Kapitalizmin simgesi sayılan, reklam ve eğlence amacıyla dikilen Eyfel Kulesi’ ...

Otizmin Toprak Altında Kalan Tarihçesi Ve Adanmışlık Örneği: Bir Bilim Kadını Grunya Efimovna Sukhareva

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Unearthing The Hidden History Of Autism And A Devoted Female Scientist: Grunya Efimovna Sukhareva (ГРУНЯ ЕФИМОВНА СУХАРЕВА) Nevin Eracar Dr., Klinik Psikolog ve Psikoterapist, Öğretim Üyesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Bu yazıda otizmin toprak altında kalmış tarihçesi ve Sovyet bilim kadını Grunya Efimovna Sukhareva’ ...

Sergey İvanoviç Kovalyov ve Vladimir Nikolayeviç Dyakov İki Sovyet Tarihçi ve Sovyet Tarihçiliğinde İki Döneme İlişkin Belgeler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Sergey Ivanovich Kovalyov and Vladimir Nikolayevich Dyakov,Two Soviet Historians and Documents about Two-Period in Soviet Historiography Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Yasin Çalış Rus Dili ve Edebiyatı mezunu Özet Bu makalede Türkçeye çevrilmiş *İlkçağ Tarihi*’nin Türkiye’ ...

Sovyet Uzay Biyolojisi ve İlk İnsanlı Uzay Uçuşuna Giden Yol

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Soviet Space Biology And The Path To The First Manned Space Flight Emel Güneş Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Uzay araştırmalarında öncü rol oynayan Sovyetler Birliği’nde, insanın güvenli bir şekilde uzay yolculuğu yapabilmesi için son derece titiz bir ...

Diyalektik Materyalizm Bir Yere Gitmedi!: Güncellenmiş Yeni Baskısı Vesilesiyle “Bilimsel Yeni Veriler Işığında Diyalektik Materyalizm” Kitabını Yayına Hazırlayanlarla Söyleşi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Madde, Diyalektik ve Toplum Yayın Kurulu MDT: Bilimsel Yeni Verilerin Işığında Diyalektik Materyalizm kitabı geçen ay ikinci baskısını yaptı. Bu üç editörlü sekiz yazarlı kitabın öyküsünden bahseder misiniz? Erhan Nalçacı: Tabii ki bahsederim. Aslında bu kitabın Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA)’nin kuruluşu ile yakından ilişkili olduğunu söyleyebilirim. 2017 ilkbaharında, ...

"Türkiye düşünce hayatına emperyalizm analizi, Marksizm’den beslenerek gelmiştir"

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Korkut Boratav ile söyleşi Söyleşi:Ali Somel ‘Hocaların hocası’ Korkut Boratav’ı Mülkiye’nin ilerici geleneğini temsil eden başlıca isimlerden biri olarak biliyoruz. Kendisi, akademik hayata adım attığı andan itibaren üretimleriyle Türkiye’de toplumun sınıfsal analizine, Türkiye tarihinde iktisat politikalarının dönüşümüne, sosyalist ülkelerde planlama tartışmalarına uzanan geniş bir yelpazede referans ...

‘Analysis of imperialism was brought to the intellectual sphere of Turkey under the influence of Marxism’

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 An interview with Korkut Boratav Interview by Ali Somel | Translated by Etkin Bilen We know Korkut Boratav the ‘veteran’ as a leading figure representing the progressive tradition in the Mülkiye [Ankara University Faculty of Political Science is historically called as Mülkiye]. Since he first started his academic career, he contributed ...

“Hep Aranızda Olacağım!” Diyenler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Zelal Özgür Durmuş Ömür boyu süren mücadelenin içinde şekillenmiş yaşamlara, yaşamı şekillendirmiş insanlara ait bir söz. Tarihin akışında sürmeye devam eden mücadelede, mücadele edenlerin yanında, zihninde olmaya devam edeceklerine dair verilmiş manevi bir sözdür bu. 2011 yılında kaybettiğimiz ODTÜ öğretim üyesi, elektrik mühendisi Güney Gönenç bu bakışı Frederic Joliot-Curie’den ...