Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 3 | Sayı 1

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Şubat 2020 | Cilt3 | Sayı1


DOSYA

|

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu

Sosyalist İktidarın Bilim Arayışı
Kemal Okuyan

On The Relation Between Politics And Science: The Seeking Of Socialist Power For Science
Kemal Okuyan

21. yüzyılda Sosyalizmin hangi özellikleri olacak?
Makis Papadopoulos

Which characteristics will socialism have during the 21st century?
Makis Papadopoulos

Sempozyum Kapanış Bildirgesi
Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Final Decleration of the Symposium
The Academy of Science and Enlightenment

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu 6-8 Aralık 2019 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirildi
soL Haber

DOSYA

|

Sovyet Bilim Tarihinden Belgeler

Sunuş: Moskova Kütüphane ve Arşiv Gezisi
Erhan Nalçacı

Devrimci Bir Anıt: Tatlin Kulesi
Meltem Çolak

Otizmin Toprak Altında Kalan Tarihçesi Ve Adanmışlık Örneği: Bir Bilim Kadını Grunya Efimovna Sukhareva
Nevin Eracar

İlkçağ Tarihi Yazarı İki Sovyet Bilim İnsanı Üzerine: Sergey İvanoviç Kovalyov ve Vladimir Nikolayeviç Dyakov
Erhan Nalçacı, Yasin Çalış

Sovyet Uzay Biyolojisi ve İlk İnsanlı Uzay Uçuşuna Giden Yol
Emel Güneş

SÖYLEŞİ:

|

‘Diyalektik Materyalizm Bir Yere Gitmedi!

SÖYLEŞİ:

|

Prof. Dr. Korkut Boratav: Emperyalizm Analizi Türkiye Düşünce Hayatına Marksizm’den Beslenerek Gelmiştir

INTERVIEW

|

Prof. Dr. Korkut Boratav: The Imperialism Analysis in the Philosophical Sphere of Turkey is Based On Marxism

KİTAP TANITIMI

|

“Hep Aranızda Olacağım!” Diyenler