Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturma geri çekilmelidir

Kivilcim Basak Vural, Temmuz 02, 2020 BAA Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmanın derhal sonlandırılmasını talep etmektedir. ...

Sovyet Kartografyası - 3

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 28, 2020 Geçtiğimiz haftalarda Sovyet haritacılığının kısaca tarihine ve Sovyet atlaslarına değinmiştik. Bu hafta ise SSCB Bilimler Akademisi’nin kartografya alanında yaptığı çalışmaları ele alacağız. ...

Enzimlerin evrimsel süreçte kazandığı yeni işlevler - II

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 28, 2020 Genetik bilginin ifade edilmesinde görevli aminoaçil-tRNA sentetaz (AARS) enzimleri, evrimsel süreçte damar oluşumuna katılmaktan metabolizmanın yönetiminde görev almaya kadar birçok yeni işlev kazanmış görünüyor. ...

Bir dakikada matematik: Sonsuz büyüklükler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 28, 2020 Sonsuz sayıda elemanı olan kümelerin büyüklüklerini nasıl karşılaştırabiliriz? ...

Teknolojik gelişim, iklim krizine çözüm olabilir mi?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 21, 2020 Araştırma süreçleri, üretim ve toplumsal ihtiyaçlar boyutlarını birbiriyle ilişkilendirerek merkezi koordinasyonlu bir planlama yapılmadığı sürece teknolojik gelişmeler sorunlara yama dikmekten öteye gitmeyecektir. ...

Enzimlerin evrimsel süreçte kazandığı yeni işlevler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 21, 2020 DNA'da kodlanmış genetik bilgiyi proteine çevirmeye yardımcı olan aminoaçil-tRNA sentetaz enzimleri, bundan başka yeni damar oluşumu, yağ metabolizması ve daha pek çok görevde işlev görüyor. ...

Bir dakikada matematik: R değerini hesaplamak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 21, 2020 R değerini farklı gruplar için ayrı ayrı hesaplayıp ortalamasını almak gruplar arasındaki etkileşim göz ardı edildiğinde yanıltıcı sonuçlar verebilir. ...

Dünya'da canlılığın oluşumu için gerekli koşullar nelerdi?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 15, 2020 Bilim alanlarının gelişimi ile yaşamın kökenine dair daha açık ve anlaşılır çalışmalar giderek artmaktadır. Kökenin anlaşılması biyoloji, kimya, jeoloji gibi farklı bilim dallarının ortak çalışmalarıyla aydınlatılmaktadır. ...

Bir dakikada matematik: Modüler aritmetik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 15, 2020 Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olan modüler aritmetik ile tanışalım. ...

Oksijensiz Dünya

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 15, 2020 Dünya'mız ilk oluşum koşullarında oksijenli bir atmosfere sahip değilidi. Üzerinde ortaya çıkan ve evrilen ilk yaşam formları o koşullarda oksijen tüketmiyordu. Hatta güneş ışınlarını emen bitki benzeri canlılar da henüz evrilmemişti. ...

Sovyet Kartografyası - 2

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 15, 2020 Devrimin ilk yıllarındaki atlas çalışmalarından önemli kartografik üretimlere uzanan bir yelpazede Sovyet atlaslarına ışık tutmaya çalışacağız. ...

Beşinci Dereceden Kök Hesaplamak İçin Küçük Bir Oyun

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 06, 2020 Bu yazımızda size bir sayının beşinci dereceden kökünü hesaplamak için ilginç bir yöntemden bahsedeceğiz. ...