Kitap Tanıtımı: Marksizm ve Psikanaliz: Egemen Psikoloji Karşısında

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Ekin Şen KünyeMarxism and Psychoanalysis: In Or Against Psychology?David Pavon-CuéllarRoutledge, 230 sf.2017, Londra Marksizm ve psikanaliz. Ortaya çıktıkları dönemlerden itibaren geniş ilgi uyandırmış ve yeni düşüncelere, pratiklere dezemin hazırlamış olan bu iki kuram çoğu zaman birbirinin karşısına konmuş ama zaman zaman da yakın ilişki içinde ele alınmış. Meksikalı ...

Gribanov’un Çözümlemesinde Einstein’ın Görelilik Kuramı ve Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Alp Öztarhan [email protected] Dimitri Prokhoroviç Gribanov, Sovyetler Birliği’nde Einstein başta olmak üzere bilimsel konularda eserler vermiş bir felsefecidir. Bu yazıda Gribanov’un “Albert Einstein’ın Felsefi Görüşleri ve Görelilik Kuramı” adlı kitabı tanıtılacaktır. Kitap 1983 yılında yazılmış, 1987 yılında İngilizce basımı Progress Publishers tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap ...

“Hep Aranızda Olacağım!” Diyenler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Zelal Özgür Durmuş Ömür boyu süren mücadelenin içinde şekillenmiş yaşamlara, yaşamı şekillendirmiş insanlara ait bir söz. Tarihin akışında sürmeye devam eden mücadelede, mücadele edenlerin yanında, zihninde olmaya devam edeceklerine dair verilmiş manevi bir sözdür bu. 2011 yılında kaybettiğimiz ODTÜ öğretim üyesi, elektrik mühendisi Güney Gönenç bu bakışı Frederic Joliot-Curie’den ...

Elektronun Tarihçesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 Alp Öztarhan [email protected] “Elektronun Tarihçesi” kitabı, elektron kavramının gelişiminde en kritik iki uğrağı, baba (J.J.) ve oğul (G.P.) Thomson’ların çalışmalarını aktaran bir çalışma. J.J. Thomson (1856-1940), katot ışınlarının parçacıklı davranışlarına dair gözlemlerde bulunuyor. Oğlu G.P. Thomson (1892-1975) ise sonradan “elektron” olarak adlandırılan ...

Metin Özbek’ten İnsanlığın İlk Dönemine İlişkin Deneysel Bir Roman: Sapiens’ten Önce İnsan Vardı

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 Özkan Öztaş Metin Özbek, Türkiye’de antropoloji alanında, insanın biyolojik ve kültürel evrimi konusunda anlaşılır olabilme gayreti ile bilimsel titizlik arasındaki terazide, doğruda durabilme çabasında bir bilim insanı. Dünden Bugüne İnsan, İnsan ve Irk, 50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi, Dişlerle Tarih Öncesine (Zamanda) Yolculuk, Beslenme Kültürü ve İnsan çalışmalarının ...

Matematiğin Materyalist Kısa Tarihi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Engin Özkan Dr., TED Üniversitesi Matematik Bölümü 1931 yılında Londra’da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Teknoloji Tarihi Sempozyumu’nda Sovyet delegasyonunun üyesi Boris Hessen’nin Newton’un Principia’sı üzerine yaptığı sunum Marksistlerin bilim tarihine yaklaşımı için önemli bir dönüm noktası sayılabilir.  Bu kongrede yapılan sunum toplantıya katılan pek çok ...

Karanlığın Katlettiği Bir Bilim İnsanı: Necdet Bulut

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Eylem Elif Koç, Bora Maviş 6. kuşak bilgisayar teknolojilerini kullanarak yayına hazırladığımız MDT’nin bu sayısında; 1978’de Türkiye’de ve dünyada 3. kuşak bilgisayar teknolojilerinin kullanılmakta olduğu bilgisini bir yazısında henüz paylaştıktan ve 4. kuşak teknolojilerin gelmekte olduğunu aynı yazısında müjdeledikten kısa bir süre sonra katledilen Necdet Bulut’un ...

Bilimsel Yeni Verilerin Işığında Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Yavuz Köroğlu Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü [email protected] Elinizde olsaydı dünyayı nasıl daha güzel bir yer haline getirirdiniz? Ya da olduğu gibi mi kalmasını yeğlerdiniz? İçinde bulunduğumuz yüzyılda, tıpkı insanlık tarihi boyunca olduğu gibi din, bilim ve ideolojiler insanlığı şekillendirmeye ve yönlendirmeye devam etmektedir. Bilinçlendirilmemiş bir ...

Din Bilim Felsefe: Aklın Dogmayla Savaşı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 ... çalıştığımız bilimsel alandaki gerici ideolojilerle mücadele etmek, doğa ve toplum bilimlerini felsefe ve bilim tarihi açısından bütünleştirmek ve bunda diyalektik materyalizmin olanaklarından yararlanmak, kısaca bilimsel alanlarımızdan kalkarak bir aydınlanma mücadelesi vermek için... ...

Toplum İçindeki Zihin: Yüksek Zihinsel İşlevlerin Gelişimi | Lev Vigotski

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Kitap, Vigotski’nin insanlardaki zihinsel gelişimin sosyal ve kültürel çevresi ile etkileşimli olarak ilerlemesinin mekanizmalarını ortaya koyan çalışmalarının bir derlemesi. ...

Bilim Emekçilerine Okuma Önerisi: Kendi Hikâyemiz ve Hikâyemizi Paylaşanlar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 İnsanlık tarihi boyunca, bilgiye erişme olanakları her toplumda ve zaman diliminde ilgili iktisadi, siyasi ve toplumsal egemenlik mekanizmalarının belirleniminde olmuş, bilgiye erişmek için uğraş veren insanlar da kaçınılmaz olarak bu belirlenime tabi olmuştur. ...