Yaşamın Kökenindeki Kimyasal Evrim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Chemical Evolution in the Origins of Life Sinem Özmen Kimya Mühendisi [email protected] Özet Yaşamın kökenine dair asırlardan bu yana ortaya atılan teoriler ve fikirler çeşitlenerek devamlılığını sürdürmektedir. Bu soruya bilimsel olarak ilk bütünlüklü cevabın, 1924 yılında Sovyet bilim insanı Aleksandr İvanoviç Oparin tarafından verilmesini izleyen süreçte deneysel çalışmalar, ...

Vladimir Fok: Kuantum Mekaniği, Görelilik ve Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Vladimir Fock: Quantum Mechanics, Relativity and Dialectical Materialism Kıvanç İbrahim Ünlütürk B.Sc., Koç Üniversitesi [email protected] Özet Bu çalışma, 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçilerinden olan Vladimir Aleksandroviç Fok’u tanıtmayı ve felsefi duruşunu anlamayı amaçlamaktadır. Fok’un kısa bir biyografisine yer verilmektedir. Kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumuyla, ...

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Şarbonla Mücadele

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Fight against Anthrax in the Union of Soviet Socialist Republics Iraz Akış Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi [email protected] Özet SSCB'de zoonoz hastalıklarla mücadele hem halk sağlığı hem de veteriner hizmetleri çerçevesinde önemli bir başlık olarak ele alınmıştır. Şarbon ise bölgedeki yaygınlığı nedeniyle birincil olarak önem verilen zoonoz ...

Çokdillilik ve Dil Politikaları: Genel Çizgileriyle Dünyada ve Sovyetler Birliği’nde Dil Politikaları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Aysel Çelik Dinçer Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü, Fırat Sözeri Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Özgür Aydın Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü [email protected] Özet Bu yazıda tekdilli devlet anlayışının dil tipolojisinin bulguları temelindeki geçersizliği; ...

Serol Teber’in Yaşamı ve Eserleri Üzerine

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 The Life and Works of Serol Teber Erhan Nalçacı Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi , [email protected] Ekin Şen Lisans öğrencisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü Özet Bu yazıda 1938-2004 yılları arasında yaşamış ve birçok eser vermiş, yakın tarihimizin önemli aydınlarından Serol Teber’in ...

İnsanlaşma serüvenine diyalektik materyalist yöntemle bakan bir kitap: Davranışlarımızın Kökeni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 The Origin of Our Behavior: A Book with Dialectical Materialist Method through the Humanization Journey Endam Köybaşı Dr. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, [email protected] Özet Bu yazıda Serol Teber’in ilk baskısı 1975 yılında yapılmış olan Davranışlarımızın Kökeni adlı kitabının tanıtımı ve ...

Küba’nın Sağlıkta Neden ve Nasıl Başarılı Oldu?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Cuba' Achievements in Health: Why and How? İlker Belek Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi [email protected] Özet Küba sosyalist bir ülke. Dünyanın sağlıkta en başarılı ülkesi Küba. Bunu bebek ölüm hızındaki performansından anlıyoruz. Küba’nın sağlıktaki başarısını birkaç faktör belirliyor: 1- Sağlık sistemindeki sosyalist organizasyon. 2- Sosyalizm dönemindeki ...

Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Science and Technology at the Service of Public Health: Biotechnology Experience in Cuba Nahide Özkan Jose Marti Küba Dostluk Derneği, [email protected] Özet Küba, 1959 yılında gerçekleşen devrimin ardından ülkenin kalkınma gereksinimlerini merkeze alan bir bilim politikası geliştirmiştir. Bu politika doğrultusunda inşa edilen ve toplumun her kesimini kapsayan ücretsiz ...

Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve Kısıtlılıklara Rağmen Sosyalist Devrimle Gelişen Bilim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Science Flourished After the Socialist Revolution Despite the Blockade and Lİmitations: Cuba Neuroscience Center Özge Yılmaz Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Doktora Programı, Ankara Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, [email protected] Özet Sosyalist iktidarlar ...

Küba Organik Tarımı: Genel Görünümü, Arka Planı ve İtici Gücü

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Organic Agriculture in Cuba: General View, Backround and Main Driving Force Esin Saraçoğlu Jose Marti Küba Dostluk Derneği, [email protected] Özet Son otuz yıldır Küba organik tarımı basının, akademinin ve çevre hareketlerinin yoğun ilgisine konu olmuştur. Bu yazıda Küba organik tarımı ve arkaplanı betimlenecek ve itici gücü tartışılacaktır. Küba’ ...