Bilimsel Toplantılar


Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Altıncı Oturumu için sunulan "Türkiye’de hanehalkı yaşam koşulları: Gelir eşitsizliği ve karşılanamayan ihtiyaçlar" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Altıncı Oturumu için sunulan "Yeni Koronavirüs salgınının yarattığı yıkımda ailenin ekonomi politiği" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Altıncı Oturumu için sunulan "Yaşlılık sorunu ve sosyalizm" başlıklı makale

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Su kaynaklarının mevcut durumu" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar-2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Bilişim Teknolojileri ve Sosyalist Planlama" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Beşinci Oturumu için sunulan "Sosyalizmde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesine ilişkin bir taslak" başlıklı makale.

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı dördüncü oturumunun birinci bildirisi: Bauhaus ve Vkhutemas: İki okul, çokça hayal

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı dördüncü oturumunun ikinci bildirisi: Moskova’dan bakmak: Batılı aydınların gözünden modernin Moskova seyahati ya da Bauhaus’un sonu, avangardın yönü

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı dördüncü oturumunun üçüncü bildirisi: Rasyonel formdan endüstrileşen konuta: Rasyonalist ve Konstrüktivist yaklaşımlar

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı üçüncü oturumunun birinci bildirisi:

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı üçüncü oturumunun ikinci bildirisi: Yapay zekâ üzerine temel tezler

devamı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı üçüncü oturumunun üçüncü bildirisi: Salgın döneminde kamulaştırmanın geçerliliği

devamı