Açıklamalar


Bilim emekçileri aşı tekellerine ve patentli dünyaya mahkûm mu?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 03, 2021 BAA: Bilim emekçilerinin yeri Türkiye’de ve dünyadaki diğer bütün emekçilerin yanıdır. Patentsiz, sermayenin değil toplum çıkarlarının gözetildiği, eşitlikçi bir toplumda yaşamımızı çok daha anlamlı hissedeceğimizi biliyoruz. ...

Deprem bilimci Dr. Savaş Karabulut’un bilim insanı kimliğinin sorgulanması kabul edilemez

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 30, 2021 Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Dr. Savaş Karabulut’un toplumu aydınlatma amacıyla yürüttüğü bilimsel mücadelesinde kendisinin yanındayız. ...

Tartışılması gereken aşının gerekliliği değil, aşının tüm insanlara eşit ve parasız şekilde ulaştırılmasıdır!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 01, 2020 Bilim insanlarının emeklerinin insanlığın yararına kullanılması ve emekçi halkların sağlık hakkına ulaşımı için, aşı ve ilaç çalışmalarında araştırma-geliştirme faaliyetleri, üretim ve dağıtım kamu eliyle, merkezi bir planlama çerçevesinde yürütülmelidir. ...

Türk Toraks Derneği bilimsel sorumluluğunu yerine getirmiştir

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Bilim ve Aydınlanma Akademisi olarak bilim düşmanı saldırılar karşısında TTD’nin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. ...

Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturma geri çekilmelidir

Kivilcim Basak Vural, Temmuz 02, 2020 BAA Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmanın derhal sonlandırılmasını talep etmektedir. ...

Bilim Kurulu iktidarın propaganda aygıtına dönüşmüştür!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 23, 2020 Bilim ve Aydınlanma Akademisi olarak bir süre önce, yaptıkları öneriler iktidar tarafından dikkate alınmıyor olması nedeniyle bilim kurulunu istifaya ve bilimin onurunu kurtarmaya davet etmiştik. Artık kurula istifa çağrısı yapmıyor, yalnızca bulundukları konumu açıklamakla yetiniyoruz. ...

Bilim Kurulu’na açık mektup: Derhal istifa etmelisiniz!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 28, 2020 Bilim Kurulu’ndaki bilim insanlarını bu koşullarda hemen istifaya çağırıyoruz. Bugün istifa ederek bilimi ciddiye almayanlara anlamlı bir uyarı yapmış olursunuz. ...

Gerçekleri dile getirmek özür gerektirmez!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 19, 2020 BAA: Türkiye’de hem gerekli önlemler zamanında alınmamakta hem de gerçekleri dile getirmek bir “suç” olarak görülmektedir. Unutmayın ki yaşadığımız günlerde gerçekleri açıklamak değil saklamak suçtur. ...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi uyarılarına devam ediyor!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 14, 2020 Korona Virüs Hastalığı’nın (COVID-19) ülkemizde henüz başlangıç aşamasında olduğu bu dönemde şu ana kadar alınan önlemler önemli olsa da, başka ülkelerin yaşamış olduğu deneyimlerin ışığında, açıklanan önlemlerin yetersiz olduğunu belirlemek zorundayız. ...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi uyarıyor:

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 12, 2020 Şeffaf olun, triyaj sistemi kurun, gerekli tıbbi malzeme üretimini kamulaştırın ve sağlam bireylere doğru maske kullanmayı önerin! ...

BAA'nın Yeni Koronavirüs Salgını (COVID-19) açısından uyarıları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 06, 2020 Yeni Koronavirüs salgını hızla yayılmaktadır ve Türkiye'ye komşu ülkelerde vaka sayıları yükselmektedir. BAA, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı, ülkemizdeki mevcut durum ve olası bir salgına hazırlık ile ilgili uyarılarını paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak görmektedir. ...

Kanal İstanbul lojistik değil rant projesidir!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 02, 2020 BAA olarak, büyük gayrimenkul ve inşaat patronları başta olmak üzere sermaye sınıfının hırsları uğruna İstanbul’u felakete sürükleyecek, yalnızca İstanbul’u değil tüm Türkiye’yi etkileyecek ve uluslararası sorunlar yaratacak olan bu projenin karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz. ...