Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturma geri çekilmelidir

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmanın derhal sonlandırılmasını talep etmektedir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “halkı yanlış bilgilendirmek” ve “paniğe yönlendirmek” suçlamalarıyla soruşturma açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Basında dile getirilen iddiaya göre soruşturma Bursa Valiliği’nin isteğiyle açılmıştır.

Prof. Dr. Kayıhan Pala salgın sürecinin başladığı tarihten bugüne kadar bilim insanı kimliğiyle ve halk sağlığı öğretim üyesi olmasının gerektirdiği sorumlulukla hareket etmiş ve salgınla ilgili gerçekleri halka en açık ve anlaşılır şekilde anlatmıştır.

Anlattıkları halk sağlığı biliminin temel konularıdır: salgın sürecinin en başında karantina uygulamasının zorunluluğu, test sayılarındaki yetersizlik, Sağlık Bakanlığı’nın elindeki verileri toplumla açıkça paylaşmaması ve ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmaması.

Son dönemde vaka, yoğun bakımda yatan ve entübe hasta sayılarındaki artış ve salgının bir türlü kontrol altına alınamamış olması Pala’nın uyarılarında ne denli haklı olduğunu göstermiştir.

İktidarın ve Uludağ Üniversitesi’nin Prof. Pala’nın konuşmalarından, yazılarından rahatsız olmasının nedeni salgın yönetimindeki başarısızlığıdır. İktidar gerçeklerin paylaşılmasını “halkı paniğe sürüklemek” olarak nitelemek yerine, görevini yerine getirmelidir.

Öte yandan Kayıhan Pala Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Grubu üyesidir ve konuşmalarının önemli kısmını bu sıfatının gereği olarak gerçekleştirmiştir.

Dolayısıyla hakkında açılan soruşturma iktidarın TTB’ye ve kendi icraatlarını destekleyen kurumlar dışındakilere karşı ne denli tahammülsüz olduğunun ve ülkemizde nasıl bir baskı rejimi kurulduğunun açık bir göstergesidir.

Bu gelişme ülkemizde bilim insanlarına uygulanan baskılar ve üniversiteleri yöneten anlayış hakkında da tipik bir örnektir. Günümüz Türkiyesi'nde bilim iktidarın emrinde değilse bilimdir.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı soruşturmanın derhal sonlandırılmasını talep etmektedir.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi