Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 2 | Sayı 4

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Ekim 2019 | Cilt2 | Sayı4

DOSYA

|

FRIEDRICH ENGELS VE BİLİM

Engels: Kıymeti Bilinmeyen Miras
Nevzat Evrim Önal

Engels ve Matematik
Engin Özkan

Engels’in Modern Fiziğe ve Doğa Anlayışımıza Katkıları
Hasan Karabıyık

Doğanın Diyalektiği Bağlamında Yaşam Nedir?
Zelal Özgür Durmuş

Biyolojik Hareketten Toplumsal Harekete Geçişte "Emeğin Rolü"
Iraz Akış

Engels ve Toplumcu Tıp
Akif Akalın

Engels’in Kent Sosyolojisine Katkısı
E. Zeynep Suda

Engels’in Kent Kuramına Katkısı Olarak "Konut Sorunu"
Özdemir Gündoğan

Doğanın Diyalektiği’nde Zihin ve Beyin
Tolga Binbay

19. Yüzyıl Bilim ve Felsefesinde Hegel’in Etkisi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Ceren Tuğlu Olpak

DOSYA

|

YAPAY ZEKA

Yapay Zekânın Önündeki Engelleri Kaldırmak: Bir Teorik Sorgulama Denemesi
Anıl Çınar

“Yapay Zekâ Çağında Hukuk” Raporu Üzerine Değerlendirmeler
Ceren Tuğlu Olpak, Mehmet Ali Olpak

SÖYLEŞİ:‘Karşı-Plan’ ve sosyalist planlama

|

‘Karşı-Plan’ ve sosyalist planlama üzerine Mesut Odman ile söyleşi

INTERVIEW:On ‘Counter-Plan’ and socialist planning

|

On ‘Counter-Plan’ and socialist planning: An interview with Mesut Odman

KİTAP TANITIMI

|

Elektronun Tarihçesi