Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi

You can delete this user to remove all the welcome post

The Internet
699 posts
Neden Türkiye’de COVID-19 Salgınında Toplumsal Bağışıklığa Ulaşılamıyor?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan “Neden Türkiye’de COVID-19 Salgınında Toplumsal Bağışıklığa Ulaşılamıyor?” başlıklı raporu dikkatinize sunuyoruz. ...

Paris Anlaşmasının imzalanması ne getirecek?

Değişimin arkasında Türkiye’nin müzakerelerde sonuç alamamasının ötesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi dış zorlayıcılar ve sermayenin yeşil dönüşüm dalgasını kaçırmama arzusu yer alıyor. ...

Aşı karşıtları düzene değil, bilime ve aydınlanmaya karşı!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, aşı karşıtı gerici açıklamalara yönelik bir açıklamada bulundu ...

Aşı haberlerini nasıl verme(me)li?

| Tolga BİNBAY | soL Portal | Çoğu kişi bilimin “tarafsızlığını, sınıflar ve çıkarlar üstü olmasını vs.” vurgulayıp duruyor ama nafile. Bilim, piyasanın ve liberal aklın kuşatması altında. ...

Eğitim Emekçilerine Salgın Bilgilendirme Notu

Eğitim Emekçilerine Salgın Bilgilendirme Notu | BAA | Eylül 2021 ...

Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 3

Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Ağustos 2021 | Cilt4 | Sayı3| ...

Sunuş: Doğaya, topluma ve bilime tarihsel yaklaşım

Madde, Diyalektik ve Toplum olarak basit veya karmaşık her fenomeni diyalektik bir sürece yerleştirerek anlamaya çalıştık. Süreçlerin öncüllerini, çelişkilerini, nitelikçe değişimlerini ve çok yönlü etkileşimlerini içeren bir tarihi olduğunu biliyoruz. Madde, Diyalektik ve Toplum’un bu sayısı bu yaklaşımı somutlayarak hem canlılığın hem bilimin tarihine eğiliyor. İlk dosyamız olan Evrimsel ...

Solunum Sisteminin Evrimine Bir Bakış

Evolution Of The Respiratory System Fırat Akat Dr. Öğretim Üyesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Solunum sisteminin ana işlevi dokuların oksijenlenmesidir. Dünyamızın erken dönemlerinde atmosferde oksijen yoktu. Fotosentez ile birlikte ilk kez açığa çıkan serbest oksijen canlılar için oldukça zehirlidir. Sadece antioksidan savunma ...

Termoregülasyonun Evrimi

Evolution of Thermoregulation Sertaç Üstün Dr. Öğretim Üyesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Canlılarda vücut sıcaklığının çeşitli fizyolojik mekanizmalar tarafından kontrol edilerek belirli sınırlar içerisinde tutulması termoregülasyon olarak adlandırılır ve hayati işlevlerin sürdürülebilmesi için kritiktir. İlk canlılardan itibaren vücut sıcaklığının -ortam sıcaklığı ...

Ağrı Duyusuna Evrimsel Bakış

An Evolutionary Perspective to the Pain Sense Hazal Artuvan Korkmaz Uzm. Dr., Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Ağrı, insanlar için “gerçek veya potansiyel doku hasarıyla ilişkili hoş olmayan duyusal ve duygusal bir deneyim” ve diğer canılar için “caydırıcı bir duyu” olarak tanımlanır. ...

Gözün Evrimi

Evolution of the Eye Şayeste Çağıl İnal Uzm. Bio., Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Evrim kuramının bugün geldiği noktada, canlılara ait bütün sistemlerin ve sistemlere ait tüm yapıların evrimini derinlemesine çalışmak mümkündür. Milyarlarca yıl önce yaşamını sürdüren mikroskobik organizmaların, çok karmaşık canlılara nasıl ...

1700-1927 Yılları Arasında Rusya ve SSCB’de Matematiğin Genel Durumu

General View of Mathematics in Russia and the Soviet Union between 1700 and 1927 Engin Özkan Dr., Matematik Bölümü,TED Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Bu makalede Çarlık Rusya’sı ve SSCB’nin ilk on yıllık dönemini kapsayan bir tarih diliminde bu coğrafyada matematiğin gelişiminin genel bir özeti verilecektir. ...