Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi

You can delete this user to remove all the welcome post

The Internet
493 posts
Sovyet Kartografyası - 3

Geçtiğimiz haftalarda Sovyet haritacılığının kısaca tarihine ve Sovyet atlaslarına değinmiştik. Bu hafta ise SSCB Bilimler Akademisi’nin kartografya alanında yaptığı çalışmaları ele alacağız. ...

Enzimlerin evrimsel süreçte kazandığı yeni işlevler - II

Genetik bilginin ifade edilmesinde görevli aminoaçil-tRNA sentetaz (AARS) enzimleri, evrimsel süreçte damar oluşumuna katılmaktan metabolizmanın yönetiminde görev almaya kadar birçok yeni işlev kazanmış görünüyor. ...

Bir dakikada matematik: Sonsuz büyüklükler

Sonsuz sayıda elemanı olan kümelerin büyüklüklerini nasıl karşılaştırabiliriz? ...

Teknolojik gelişim, iklim krizine çözüm olabilir mi?

Araştırma süreçleri, üretim ve toplumsal ihtiyaçlar boyutlarını birbiriyle ilişkilendirerek merkezi koordinasyonlu bir planlama yapılmadığı sürece teknolojik gelişmeler sorunlara yama dikmekten öteye gitmeyecektir. ...

Enzimlerin evrimsel süreçte kazandığı yeni işlevler

DNA'da kodlanmış genetik bilgiyi proteine çevirmeye yardımcı olan aminoaçil-tRNA sentetaz enzimleri, bundan başka yeni damar oluşumu, yağ metabolizması ve daha pek çok görevde işlev görüyor. ...

Bir dakikada matematik: R değerini hesaplamak

R değerini farklı gruplar için ayrı ayrı hesaplayıp ortalamasını almak gruplar arasındaki etkileşim göz ardı edildiğinde yanıltıcı sonuçlar verebilir. ...

Dünya'da canlılığın oluşumu için gerekli koşullar nelerdi?

Bilim alanlarının gelişimi ile yaşamın kökenine dair daha açık ve anlaşılır çalışmalar giderek artmaktadır. Kökenin anlaşılması biyoloji, kimya, jeoloji gibi farklı bilim dallarının ortak çalışmalarıyla aydınlatılmaktadır. ...

Bir dakikada matematik: Modüler aritmetik

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olan modüler aritmetik ile tanışalım. ...

Oksijensiz Dünya

Dünya'mız ilk oluşum koşullarında oksijenli bir atmosfere sahip değilidi. Üzerinde ortaya çıkan ve evrilen ilk yaşam formları o koşullarda oksijen tüketmiyordu. Hatta güneş ışınlarını emen bitki benzeri canlılar da henüz evrilmemişti. ...

Sovyet Kartografyası - 2

Devrimin ilk yıllarındaki atlas çalışmalarından önemli kartografik üretimlere uzanan bir yelpazede Sovyet atlaslarına ışık tutmaya çalışacağız. ...

Beşinci Dereceden Kök Hesaplamak İçin Küçük Bir Oyun

Bu yazımızda size bir sayının beşinci dereceden kökünü hesaplamak için ilginç bir yöntemden bahsedeceğiz. ...

Sovyet Kartografyası - 1

Sovyet haritaları ve atlasları Avrupa atlaslarından farklı olarak pek çok karmaşık ve tematik bilgi içerir. Bunun sebebi devrimin daha başında haritaların planlama ve eğitim için çok önemli bir araç olduğunun fark edilmesidir. ...