Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi

You can delete this user to remove all the welcome post

The Internet
774 posts
Küba’da Bilim: Ziyaret Notları 2022

BAA olarak 2022 yılında Küba’ya yapılan ziyaretimizin notlarını rapor olarak sunuyoruz. ...

Madde Diyalektik ve Toplum Cilt 5 | Sayı 2

Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Haziran 2022 | Cilt5 | Sayı2| ...

Sunuş: Yayın Tekelleri ve Sermayenin Boyunduruğunda Bir Bilime Hayır!

Madde, Diyalektik ve Toplum’un beşinci cilt ikinci sayısı bütün öneki sayılardan farklı bir özelliği ile hatırlanacak. Madde, Diyalektik ve Toplum bugüne kadar hep bilimde yuvalanmış felsefi idealizme ve metafiziğe karşı bir aydınlanma mücadelesi verdi. Ancak ilk kez bu sayıda Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin somut bir konuda başlattığı mücadeleyi ...

For-Profit Publishing in the Exploitation of Scientific Workers

Executive Committee of the Academy of Science and Enlightenment1. How are scientific workers exploited?Scientific labor rarely leaves their laboratories and do not roam around as much. It is harder to envision them as victims of capitalist exploitation. In this letter of opinion, we will generalize the mechanism of exploitation ...

Kapitalizmde Bilgiye Erişim: Aaron Swartz Olayı

Access To Knowledge In Capitalism: Aaron Swartz Case Muzaffer Gül Doktora Öğrencisi, Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Günümüzde bilgiye erişimde internetin yaygın kullanımı, beraberinde bilginin bu mecrada alınıp satılmasına ilişkin tartışmaları da getirmiştir. Tartışmalar genellikle şirketlerin, hükümetlerin ya da hukuk sisteminin ...

Bilimsel Tıbbi Dergilerin İpleri Sermayenin Elinde

The Strings of Scientific Medical Journals Are in the Hands of Capital Necati Çıtak Doç. Dr.,Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir [email protected] Özet Günümüzde bilimsel ilkelerin ve etik değerler sisteminin temelinin aşındırılmış olduğu ortadadır. Mevcut ...

İlaç ve Aşılarda Patent Koruması

Patent Protection in Drugs and Vaccines Özce Esma Pala Arş. Gör.Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi [email protected] Özet Yüzyıllardır nesilden nesile, bilim insanından bilim insanına adım adım geliştirilerek aktarılagelen bilimsel bilginin, egemen iktisadi sistemin ideolojisine uygun olarak, kamusal niteliği yok sayılmakta ve bilimsel bilgi özel ...

Yaşasın Tam Bağımsız Langerhans Adacıkları!

Long Live the Fully Independent Langerhans Islets! Fırat Akat Dr.Öğr.Üyesi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Diyabet insülin yetersizliği veya insülin etkinliğinde bozulma ile ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır. Diyabetin neden oluştuğuna dair bilgimilerimiz oldukça yenidir. Laboratuvar tekniklerinin gelişmediği dönemlerde hastaların çok ...

HPV Aşısı: Kanserden Korunmak İçin Mücadele Etmek

HPV Vaccine: Fighting to Prevent Cancer Mert Güngör Dr., Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum EAH, Ankara [email protected] Özet HPV enfeksiyonu, kansere yol açma mekanizmaları çözümlendiğinden beri tıp dünyasında önemli bir yer teşkil ediyor. Kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, erkeklerde ve kadınlarda pek çok kanser ...

İnternetin Beş Büyük Şirketi: MAMAA[1]

The Five Big Companies Of The Internet: Mamaa Onur Güngör Dr., Bilgisayar Mühendisi [email protected] Özet İnternet üzerinde verilen birçok ücretsiz servis insanların davranış kalıplarını ayırt etmek için büyük internet şirketleri tarafından kurulan sistemlerle izlenmektedir. Temel amaç bu sistemler tarafından toplanan veriler aracılığıyla gösterilen reklamlardan veya bu verilerin doğrudan ...

Yapay Zekâ, Büyük Veri ve Otomasyon: Mevcut Durum, Beklentiler ve Olanaklar

Artificial Intelligence, Big Data and Automation: Current State, Prospects and Possibilities Seçkin Sunal Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmada, son birkaç on yılda hızlı bir şekilde gelişen ve toplumlar üzerinde kayda değer etkileri olduğu gözlemlenen bilgisayar teknolojilerinin işçi sınıfı açısından yaratması beklenen sonuçlar incelenmektedir. ...

Bilgisayar Çağı’nın Yeni Sömürü Modeli: Kitle Kaynaklı Çalışma-“Amazon Mechanical Turk” örneği

Crowdsourcing: The New Exploitation Model of The Computer Age - The “Amazon Mechanical Turk” Example Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı - Bilişim Teknolojileri Komisyonu Özet Yapay zeka teknolojilerinin endüstride ve günlük hayatta daha çok kullanılır hale gelmesinin merkezinde duran faktörlerden biri büyük miktarda verinin kolayca üretilebilir ...

Sovyet Bilim İnsanlarının Anadolu’da Yaptığı Bir Tarım Araştırması ve ‘Türkiye’nin Tarımı Kitabı’

An Agricultural Research Conducted by Soviet Scientists in Anatolia and The Book Called ‘Agriculture of Turkey’ Zuhal Okuyan Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı [email protected] Özet Sovyetler Birliği’nin 1925’ten itibaren Türkiye ile kurduğu bilimsel ve kültürel ilişkilerden biri tarım konusundadır. Türkiye’den Tarım Bakanı’nın Sovyetlere ...

Anatoliy Alekseyeviç Zvorıkin’in Sovyet Sosyalist Kültürüne Bakışı

Anatoly Alekseevich Zvorykin’s View on Soviet Socialist Culture Umut Bekcan Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli [email protected] Özet Bu çalışma, Sovyet bilim insanı, sosyolog Anatoliy Alekseyeviç Zvorıkin’in Sovyet sosyalist kültürü ile ilgili görüşlerine odaklanmıştır. Zvorıkin’in iki önemli eserine dayanan ...

Antropolojiyi bir aydınlanma çalışması haline getirmek: Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal

Söyleşi: Erhan Nalçacı, Mevsim Demir Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye antropoloji araştırmalarında önemli bir yere sahipsiniz. Sizi daha iyi tanıyabilmek ve neden bilime yöneldiğinizi anlayabilmemiz için yaşamınızın ilk yıllarından bahsedebilir misiniz? Nasıl bir ortamda büyüdünüz, sizi neler yönlendirdi?1960’lı yıllarda bir öğretmen çocuğu olarak Amasya, ...

Making Anthropology an Action of Enlightenment: Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal

Interview: Erhan Nalçacı, Mevsim Demir Translation: Ekin Sağlıcan You have an important position in the field of anthropology in Turkey. In order for us to know you better and understand the reasons why you faced towards science, could you please tell about your childhood? How was the environment that you ...

Yıldız Tozundan Dinozorlara, Dinozorlardan İnsana, İnsandan Yeniden Yıldızlara

Zelal Özgür Durmuş Evreni, maddeyi, canlılığı ve insanı birbirini doğuran bir tarihsel akış içinde anlatan “Başlangıçta hidrojen vardı,” “Bilinç gökten düşmedi” ve “Biz bu evrenin çocukları” bilim serisi başucu kitapları arasında sayılabilir. Nörobilim alanında profesör, aynı zamanda güçlü bir popüler bilim anlatıcısı olan Hoimar von Ditfurth’un (1921-1989) kaleme aldığı ...

TÜBİTAK Evrim Karşıtlığına Devam Ediyor

TÜBİTAK'ın yayımladığı Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'ndeki 'Biyolojik Evrim' maddesinin evrim ve aydınlanma karşıtı ifadeler barındırması üzerine BAA açıklama yaptı ...

Emperyalizm Çağında “Çocuk işçiliği ile Mücadele”

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan "Emperyalizm Çağında Çocuk işçiliği ile Mücadele” başlıklı raporu dikkatinize sunuyoruz. ...

Türkiye’de Balıkçılığın Sorunları ve Çıkış Önerileri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan “Türkiye’de Balıkçılığın Sorunları ve Çıkış Önerileri” başlıklı raporu dikkatinize sunuyoruz. ...