Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi

You can delete this user to remove all the welcome post

The Internet
190 posts
İnsan bencil midir? / Kırşehir

Erhan Nalçacı | 24 Şubat 2019, 13:00 | ÇYDD, Kırşehir Şubesi ...

İnsan bencil midir? / Kayseri

Erhan Nalçacı | 23 Şubat 2019, 17:00 | Mühendisler İş Hanı, Kat I, Kayseri ...

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri

Katılım son başvuru: 10 Mart 2019 | Ödül töreni: 5 Mayıs 2019 | Özgün hukuk eseri üretimi gereklidir. ...

Ekran başındaki uzun süre çocukların gelişimini aksatıyor

Kanada’da yapılan bir çalışma, ekran karşısında geçirilen uzun sürenin, çocukların bilişsel ve duygusal gelişimini olumsuz etkilediğini gösterdi. Elektronik aletlerle kontrollü bir etkileşim sağlanması gerekiyor. Ancak tüketim kültürünü yaygınlaştıran toplumsal dokunun değişmesi zorunlu. ...

GETAT Uygulamaları Bilimsel Tıp İçine Girmez!

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (GETAT) Sağlık Bakanlığı tarafından “önleyici,” “tamamlayıcı” veya “geleneksel” olarak tanımlanarak meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat bilimsel yöntem süreçlerinden uzak bir “çözüm” çaresiz insanlara pazarlanıyor. ...

Madde, Diyalektik ve Toplum'un ilk cildi çıktı!!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından ilk sayısı geçen yıl Ocak ayında dijital olarak yayımlanan 'Madde, Diyalektik ve Toplum' dergisinin 2018 içerisinde çıkan ilk dört sayısı basılı ve ciltli olarak okurlarıyla buluştu. Dergi yayın kurulunun bazı üyeleri ile bir söyleşi gerçekleştirdik... ...

Evrim Kuramı ve Bilimsel Yayıncılık Eleştirisi

Pakistan’daki Lahor Kadın Üniversitesi’nden Sarah Umer, 2018 sonunda yayımlanan makalesinde insan evrimini ve Darwin’in iddialarını yalanlamaya çalışıyor. Makale ise meşhur Nature Dergisi’nin sahibi Springer’ın altındaki bir başka dergide açık erişimli olarak yayımlandı. ...

Euler’in Çokyüzlü Formülü

Bu yazıda matematiğin en bilinen teoremlerinden biri olan Euler’in Çokyüzlü Formülü hakkında konuşacağız. Matematiğin birçok alanında karşınıza çıkabilecek bu formülü Euler’in asıl makalesine sadık kalarak anlatacağız. ...

Türkiye’de Tekrarlayan Koyun Vebası

Zoonoz bir hastalık olmadığı için insana bulaşmayan koyun – keçi vebası Türkiye hayvancılığında sıklıkla görülmeye başlandı. Denetimli aşılamayla önlenebilecek hastalık için kamu veteriner sağlık hizmetleri güçlendirilmelidir. ...

İnsanlarda mitokondriyal DNA kalıtımında babanın da etkisi var mı?

Vücudun enerji üretim fabrikası mitokondri organeli genel olarak anasal kalıtım gösteriyor. Fakat son yapılan bir çalışmaya göre nadiren de olsa durumun tam olarak böyle gerçekleşmediği durumlar görülebilmektedir. ...

Depresyon için spor etkili olabilir

Fiziksel aktivite ve depresyon arasındaki ilişki uzun zamandır araştırmacıların dikkatini çekiyor. Yeni çalışmalar ise düzenli yapılan sporun ya da bedensel aktivitenin depresyona karşı koruyucu olduğuna dair güçlü veriler sunuyor ...

Polinomların Radikallerle Çözümleri ve Galois'nın Mirası

Matematik tarihinde Évariste Galois kadar trajik çok az hayat yer bulmuştur. Zamanının politik ortamında hiç çekinmeden cumhuriyet saflarında yerini alan Galois, sadece bu devrimci tutumuyla değil, aynı zamanda matematik alanında çığır açan buluşlar yapmasıyla da tarihi etkilemiştir. ...

Psikiyatrik Hastalıkların Biyoloji Ötesi Nedenleri

Biyolojinin psikiyatrik hastalıklar konusunda çok önemli buluşların önünü açacağı düşünülüyordu. Ama yıllar geçmesine rağmen bu rahatsızlıklarla yaşayan milyonlarca insan ise hâlâ aynı dertlerle uğraşmakta. ...

Elektrikli Balıklarda Büyük Beyin Evrimi

Elektrik sinyali gönderen mormirid balıklarındaki araştırma, bazı beyin yapılarının beynin geri kalanından bağımsız olarak, tek başlarına anatomik ve fonksiyonel evrim geçirdiğini düşündürüyor. ...

Beslenme ve Toplum Sağlığı

Sağlıklı beslenmenin, bireyin “yaşam tarzı seçimi” ya da bireyin “gelir ve eğitim düzeyi”nden bağımsız olarak yaşadığı yer ile ilişkilendirilebileceğini gösteren bu çalışma, liberal bakışın neden çözüm sunamadığına dair fikir vermekte. ...

Cilt 2 | Sayı 1

Madde, Diyalektik ve ToplumBilim ve Aydınlanma AkademisiŞubat2019 | Cilt2 | Sayı1 DOSYA|Devrimin 60. yılında Küba'da Bilim Küba Sağlıkta Neden ve Nasıl Başarılı Oldu? İlker Belek Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi Nahide Özkan Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve Kısıtlılıklara Rağmen Sosyalist Devrimle Gelişen Bilim Özge Yılmaz, Tolga ...

Sunuş

Küba, Bilim ve Sosyalizm Yayın Kurulu Madde, Diyalektik ve Toplum’un ikinci cildinin ilk sayısını büyük heyecan duyarak ve keyifle hazırladık. Hem önemli bir sosyalist iktidar deneyiminin bilimdeki atılımlarına ve ablukaya rağmen aldığı yola baktık hem de Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin hazırladığı ve çok ilgi çekeceğini düşündüğümüz bir sempozyum ...

Küba’nın Sağlıkta Neden ve Nasıl Başarılı Oldu?

Cuba' Achievements in Health: Why and How? İlker Belek Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi [email protected] Özet Küba sosyalist bir ülke. Dünyanın sağlıkta en başarılı ülkesi Küba. Bunu bebek ölüm hızındaki performansından anlıyoruz. Küba’nın sağlıktaki başarısını birkaç faktör belirliyor: 1- Sağlık sistemindeki sosyalist organizasyon. 2- Sosyalizm dönemindeki ...

Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi

Science and Technology at the Service of Public Health: Biotechnology Experience in Cuba Nahide Özkan Jose Marti Küba Dostluk Derneği, [email protected] Özet Küba, 1959 yılında gerçekleşen devrimin ardından ülkenin kalkınma gereksinimlerini merkeze alan bir bilim politikası geliştirmiştir. Bu politika doğrultusunda inşa edilen ve toplumun her kesimini kapsayan ücretsiz ...

Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve Kısıtlılıklara Rağmen Sosyalist Devrimle Gelişen Bilim

Science Flourished After the Socialist Revolution Despite the Blockade and Lİmitations: Cuba Neuroscience Center Özge Yılmaz Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Doktora Programı, Ankara Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, [email protected] Özet Sosyalist iktidarlar ...

Küba Organik Tarımı: Genel Görünümü, Arka Planı ve İtici Gücü

Organic Agriculture in Cuba: General View, Backround and Main Driving Force Esin Saraçoğlu Jose Marti Küba Dostluk Derneği, [email protected] Özet Son otuz yıldır Küba organik tarımı basının, akademinin ve çevre hareketlerinin yoğun ilgisine konu olmuştur. Bu yazıda Küba organik tarımı ve arkaplanı betimlenecek ve itici gücü tartışılacaktır. Küba’ ...

Sosyalist Küba’da Öğretmen Kimliğinin Tarihsel Yolculuğu

The Historical Journey of The Teacher Identity in Socialist Cuba Derya Ünlü Doktora öğrencisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü Özet Amaç: Bu çalışmada sosyalist Küba’da öğretmenin nasıl konumlandırıldığını tarihsel olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada, alan yazın taramasıyla toplanan veriler içerik analizine ...

Küba’da Bilimin Başaramadığı: Beyinleri Dışarıdan Etkilemek

The Field in which Cuban Science is Unsuccessful: Remote Control of Human Brain Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, [email protected] Özet Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Ağustos 2017 tarihinde, Havana’da görev yapan diplomatik personelinin işitsel ve ...

Prof. Dr. Agustín Lage Dávila ile söyleşi

“Genç bilim insanları toplumsal sorumluluklarının farkında olmalı.” Agustín Lage Dávila ...

Agustín Lage Dávila: Young scientists should be aware of their social responsibility

Interview by Erhan Nalçacı, Nahide Özkan Translation from Spanish to English: Nahide Özkan We had the opportunity to conduct an interview with Dr. Agustín Lage Dávila, the Cuban scientist known for his work in biotechnology, during his visit to Turkey on November 1st, 2018 as an invitee of the Turkish ...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu ile Neyi Hedefliyor?

Erhan Nalçacı Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Sekreteri Bilim ve Aydınlanma Akademisi, çok disiplinli bilim alanları üzerinden organize olmaya çalışıyor. Bu bilim alanlarından biri de Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı.Bi bilim alanı mühendislerden eğitimcilere, psikologlardan sağlıkçılara, mimarlardan kent planlamacılarına, iktisatçılardan ziraatçılara çok disiplinli bir alan ve eğer kolektif ...

Sosyalist Gelecek Tartışması için Ön Birikim

Sosyalist gelecek üzerine Türkiye’de yapılmış çalışmaların sayısı sınırlıdır; yakın zamanın kapitalizme alternatif arayışları ise konjonktürel kriz analizlerine hapsedilmiştir. ...

Bir Serbest Dönüşüm Hikayesi: Türkiye Tarımı

A Free Transformation Story: Agriculture Of Turkey Burhan Özalp Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi [email protected] Özet Tarım politikalarında 1980 sonrasında başlayan serbestleşme süreci 2000’li yıllarda en üst seviyesine çıkmıştır. Bu süreçte Dünya Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği (AB), Çok Uluslu Şirketler ...

Türkiye Enerji Görünümü: Sorunlar ve Çözüm Arayışları

Turkey Energy Outlook: Issues and SolutionsBAA Enerji Komisyonu Özet Türkiye’de enerji politikaları uzun yıllar boyunca talebin karşılanması yani arz güvenliği temelinde yoğunlaşmıştır. Hem devlet nezdinde hem de kamuoyunda artan talebin nasıl karşılanacağı sorusu gündemde kalmıştır. Doğalgazın enerji portföyüne dâhil olması ile birlikte dışa bağımlılık, üzerine yoğunlaşan bir diğer tartışma ...

Teknolojik İlerlemenin Ekonomi Politiği

The Political Economy of Technological Advancement Burçak Özoğlu Dr. Öğretim Görevlisi, ODTÜ, [email protected] Özet Bu metin son dönemde magazin haberlerinden, bilimsel toplantılara, sermaye örgütlerinin raporlarından, sendika bildirilerine geniş bir yelpazede tartışılan “yapay zeka” ve benzeri teknolojik yenilik tartışmalarını, tanımlaması zor, geniş ve belirsiz çerçeveden kurtarmak ve bir ...