Madde Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 4

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Aralık 2021 | Cilt4 | Sayı4


SUNUŞ

|

Bilim Felsefesi Sınıf Mücadelelerinden Bağımsız Değil

DOSYA

|

20.Yüzyılda Sınıf Mücadeleleri ve Bilim Felsefesi

|

20. Yüzyılda Sınıf Mücadeleleri, Bilim Felsefesi ve Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı
Erhan Nalçacı

|

Analitik Felsefeden Mantıksal Pozitivizme, Analitik Mantığın Diyalektik Eleştirisi
Kıvanç İbrahim Ünlütürk

|

Mantıksal Pozitivizm ve Eleştirisi
Zelal Özgür Durmuş

|

Karl Popper’in Tarihçilik Eleştirisi
Sercan Kabakçı

|

Imre Lakatos’un Yaşamı ve Yöntemi
Oğuz Şavk, Mehmet Ali Olpak

|

Frankfurt Okulu’na ve Temel Önermelerine Eleştirel Bir Bakış
Endam Köybaşı

|

Psikanalitik Teori 20. Yüzyılda Neden ve Nasıl Etkili Oldu?
Tolga Binbay

DOSYA

|

Reel Sosyalizm ve Bilim

|

Sovyetler Birliği’nde Ekoloji ve Çevre-Tarihsel Bir Çerçeve
Zuhal Okuyan

|

SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri
Onur Güngör

|

Reel Sosyalizm Deneyiminde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Mustafa Güven

SÖYLEŞİ

|

Prof. Dr. Murat Türkeş: “İklim değişikliğini dikkate alan bir geleceğin planlanması gerekiyor.”

INTERVIEW

|

Prof. Murat Türkeş: “A future that takes climate change into account needs to be planned”

KİTAP TANITIMI

|

Genlerimizden İbaret Değiliz: Biyoloji, İdeoloji ve İnsan Doğası
Gizem Gül


KAPAK RESMİ
"SAVAŞA VE FAŞIZME KARŞI SANATÇILAR" 1936 tarihli resim "20. yüzyılda keskinleşen sınıf mücadelelerini ve sermayenin yıkıcılığını" temsil ediyor.
Stuart Davis
[1892-1964]
Ressam Stuart Davis, 1910'lu yıllardan ABD Komünist Partisi çözülene kadar komünist hareketin içinde kalmış bir isimdir.


ABOUT COVER ART
"ARTISTS AGAINST WAR AND FASCISM"
The 1936 painting represents "the intensifying class struggles and destructiveness of capital in the 20th century".
Stuart Davis
[1892-1964]

Painter Stuart Davis is a figure who remained in the communist movement from the 1910s until the dissolution of the US Communist Party