Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 2 | Sayı 1

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Madde, Diyalektik ve ToplumBilim ve Aydınlanma AkademisiŞubat2019 | Cilt2 | Sayı1 DOSYA|Devrimin 60. yılında Küba'da Bilim Küba Sağlıkta Neden ve Nasıl Başarılı Oldu? İlker Belek Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi Nahide Özkan Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve Kısıtlılıklara Rağmen Sosyalist Devrimle Gelişen Bilim Özge Yılmaz, Tolga ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Küba, Bilim ve Sosyalizm Yayın Kurulu Madde, Diyalektik ve Toplum’un ikinci cildinin ilk sayısını büyük heyecan duyarak ve keyifle hazırladık. Hem önemli bir sosyalist iktidar deneyiminin bilimdeki atılımlarına ve ablukaya rağmen aldığı yola baktık hem de Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin hazırladığı ve çok ilgi çekeceğini düşündüğümüz bir sempozyum ...

Küba Sağlıkta Neden ve Nasıl Başarılı Oldu?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Cuba's Achievements in Health: Why and How? İlker Belek Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi [email protected] Özet Küba sosyalist bir ülke. Dünyanın sağlıkta en başarılı ülkesi Küba. Bunu bebek ölüm hızındaki performansından anlıyoruz. Küba’nın sağlıktaki başarısını birkaç faktör belirliyor: 1- Sağlık sistemindeki sosyalist organizasyon. 2- Sosyalizm dönemindeki ...

Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Science and Technology at the Service of Public Health: Biotechnology Experience in Cuba Nahide Özkan Jose Marti Küba Dostluk Derneği, [email protected] Özet Küba, 1959 yılında gerçekleşen devrimin ardından ülkenin kalkınma gereksinimlerini merkeze alan bir bilim politikası geliştirmiştir. Bu politika doğrultusunda inşa edilen ve toplumun her kesimini kapsayan ücretsiz ...

Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve Kısıtlılıklara Rağmen Sosyalist Devrimle Gelişen Bilim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Science Flourished After the Socialist Revolution Despite the Blockade and Lİmitations: Cuba Neuroscience Center Özge Yılmaz Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Doktora Programı, Ankara Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, [email protected] Özet Sosyalist iktidarlar ...

Küba Organik Tarımı: Genel Görünümü, Arka Planı ve İtici Gücü

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Organic Agriculture in Cuba: General View, Backround and Main Driving Force Esin Saraçoğlu Jose Marti Küba Dostluk Derneği, [email protected] Özet Son otuz yıldır Küba organik tarımı basının, akademinin ve çevre hareketlerinin yoğun ilgisine konu olmuştur. Bu yazıda Küba organik tarımı ve arkaplanı betimlenecek ve itici gücü tartışılacaktır. Küba’ ...

Sosyalist Küba’da Öğretmen Kimliğinin Tarihsel Yolculuğu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 The Historical Journey of The Teacher Identity in Socialist Cuba Derya Ünlü Doktora öğrencisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü Özet Amaç: Bu çalışmada sosyalist Küba’da öğretmenin nasıl konumlandırıldığını tarihsel olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada, alan yazın taramasıyla toplanan veriler içerik analizine ...

Küba’da Bilimin Başaramadığı: Beyinleri Dışarıdan Etkilemek

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 The Field in which Cuban Science is Unsuccessful: Remote Control of Human Brain Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, [email protected] Özet Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Ağustos 2017 tarihinde, Havana’da görev yapan diplomatik personelinin işitsel ve ...

Prof. Dr. Agustín Lage Dávila ile söyleşi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 “Genç bilim insanları toplumsal sorumluluklarının farkında olmalı.” Agustín Lage Dávila ...

Agustín Lage Dávila: Young scientists should be aware of their social responsibility

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Interview by Erhan Nalçacı, Nahide Özkan Translation from Spanish to English: Nahide Özkan We had the opportunity to conduct an interview with Dr. Agustín Lage Dávila, the Cuban scientist known for his work in biotechnology, during his visit to Turkey on November 1st, 2018 as an invitee of the Turkish ...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu ile Neyi Hedefliyor?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Erhan Nalçacı Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Sekreteri Bilim ve Aydınlanma Akademisi, çok disiplinli bilim alanları üzerinden organize olmaya çalışıyor. Bu bilim alanlarından biri de Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı.Bi bilim alanı mühendislerden eğitimcilere, psikologlardan sağlıkçılara, mimarlardan kent planlamacılarına, iktisatçılardan ziraatçılara çok disiplinli bir alan ve eğer kolektif ...

Sosyalist Gelecek Tartışması için Ön Birikim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Sosyalist gelecek üzerine Türkiye’de yapılmış çalışmaların sayısı sınırlıdır; yakın zamanın kapitalizme alternatif arayışları ise konjonktürel kriz analizlerine hapsedilmiştir. ...

Bir Serbest Dönüşüm Hikayesi: Türkiye Tarımı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 A Free Transformation Story: Agriculture Of Turkey Burhan Özalp Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi [email protected] Özet Tarım politikalarında 1980 sonrasında başlayan serbestleşme süreci 2000’li yıllarda en üst seviyesine çıkmıştır. Bu süreçte Dünya Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği (AB), Çok Uluslu Şirketler ...

Türkiye Enerji Görünümü: Sorunlar ve Çözüm Arayışları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Turkey Energy Outlook: Issues and SolutionsBAA Enerji Komisyonu Özet Türkiye’de enerji politikaları uzun yıllar boyunca talebin karşılanması yani arz güvenliği temelinde yoğunlaşmıştır. Hem devlet nezdinde hem de kamuoyunda artan talebin nasıl karşılanacağı sorusu gündemde kalmıştır. Doğalgazın enerji portföyüne dâhil olması ile birlikte dışa bağımlılık, üzerine yoğunlaşan bir diğer tartışma ...

Teknolojik İlerlemenin Ekonomi Politiği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 The Political Economy of Technological Advancement Burçak Özoğlu Dr. Öğretim Görevlisi, ODTÜ, [email protected] Özet Bu metin son dönemde magazin haberlerinden, bilimsel toplantılara, sermaye örgütlerinin raporlarından, sendika bildirilerine geniş bir yelpazede tartışılan “yapay zeka” ve benzeri teknolojik yenilik tartışmalarını, tanımlaması zor, geniş ve belirsiz çerçeveden kurtarmak ve bir ...

Epigenetik ve Kanser

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Epigenetics and Cancer Gizem Batı Ayaz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü, İzmir, Türkiye, [email protected] Özge Şahin Münster Üniversitesi (WWU), Evrim ve Biyoçeşitlilik Enstitüsü, Münster, Almanya Umur Ayaz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü, İzmir, Türkiye Sefayi Merve Özdemir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Anabilim Dalı, ...

Alma Ata Bildirgesi Nasıl Değerlendirilmeli?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 How Should the Alma Ata Declaration be Evaluated? Akif Akalın Dr., Emekli Hekim Özet Alma Ata Bildirgesi eleştirmenlerden karmaşık değerlendirmeler aldı. Bazı eleştirmenler bildirgeyi sağlık sorunlarını çözmek için bir araç olarak görürken, diğerleri çözüm öneremediğini öne sürdü. Bazıları bildirgeye sağlığa ilerici bir yaklaşım, bazıları işçi sınıfına ihanet eden bir uzlaşma ...

BELGE: Alma Ata Bildirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı1978 senesinde Eylül ayının on ikinci gününde Alma Ata'da yapılan Temel Sağlık Hizmetleri konulu uluslararası konferans, dünyadaki tüm insanların sağlıklarını korumak ve daha iyi bir duruma getirmek için tüm hükümetlerin, tüm sağlık ve kalkınmada görevli olanların ve dünya toplumlarının en kısa bir zamanda gerekli işlemlerin yapılmasına ...

Karanlığın Katlettiği Bir Bilim İnsanı: Necdet Bulut

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Eylem Elif Koç, Bora Maviş 6. kuşak bilgisayar teknolojilerini kullanarak yayına hazırladığımız MDT’nin bu sayısında; 1978’de Türkiye’de ve dünyada 3. kuşak bilgisayar teknolojilerinin kullanılmakta olduğu bilgisini bir yazısında henüz paylaştıktan ve 4. kuşak teknolojilerin gelmekte olduğunu aynı yazısında müjdeledikten kısa bir süre sonra katledilen Necdet Bulut’un ...

Osman Gürel’in Ardından

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Vural Başaran Arş., Gör, Dr., Ankara Üniversitesi Gidenlerin ardından yazı yazmak pek çok zorluğu barındırmaktadır. Hem yazının içeriğini belirlemek hem de bunları nesnel bir biçimde yapabilmek kolay bir iş değil. Özellikle nesnel olmak, söz konusu kişi Osman Gürel olursa vazgeçemeyeceğiniz bir durumdur! Osman Hoca için nesnel olmak her şeyden evvel ...