Solunum Sisteminin Evrimine Bir Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Evolution Of The Respiratory System Fırat Akat Dr. Öğretim Üyesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Solunum sisteminin ana işlevi dokuların oksijenlenmesidir. Dünyamızın erken dönemlerinde atmosferde oksijen yoktu. Fotosentez ile birlikte ilk kez açığa çıkan serbest oksijen canlılar için oldukça zehirlidir. Sadece antioksidan savunma ...

Termoregülasyonun Evrimi

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 31, 2021 Evolution of Thermoregulation Sertaç Üstün Dr. Öğretim Üyesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Canlılarda vücut sıcaklığının çeşitli fizyolojik mekanizmalar tarafından kontrol edilerek belirli sınırlar içerisinde tutulması termoregülasyon olarak adlandırılır ve hayati işlevlerin sürdürülebilmesi için kritiktir. İlk canlılardan itibaren vücut sıcaklığının -ortam sıcaklığı ...

Ağrı Duyusuna Evrimsel Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 An Evolutionary Perspective to the Pain Sense Hazal Artuvan Korkmaz Uzm. Dr., Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Ağrı, insanlar için “gerçek veya potansiyel doku hasarıyla ilişkili hoş olmayan duyusal ve duygusal bir deneyim” ve diğer canılar için “caydırıcı bir duyu” olarak tanımlanır. ...

Gözün Evrimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Evolution of the Eye Şayeste Çağıl İnal Uzm. Bio., Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Evrim kuramının bugün geldiği noktada, canlılara ait bütün sistemlerin ve sistemlere ait tüm yapıların evrimini derinlemesine çalışmak mümkündür. Milyarlarca yıl önce yaşamını sürdüren mikroskobik organizmaların, çok karmaşık canlılara nasıl ...

1700-1927 Yılları Arasında Rusya ve SSCB’de Matematiğin Genel Durumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 General View of Mathematics in Russia and the Soviet Union between 1700 and 1927 Engin Özkan Dr., Matematik Bölümü,TED Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Bu makalede Çarlık Rusya’sı ve SSCB’nin ilk on yıllık dönemini kapsayan bir tarih diliminde bu coğrafyada matematiğin gelişiminin genel bir özeti verilecektir. ...

SSCB’de Topoloji (1917-1958)

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Topology in the USSR (1917-1958) Oğuz Şavk Doktor Adayı. Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Bölümü. İstanbul, Türkiye. [email protected] Özet Bu makalede, 1917-1958 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde topoloji alanında ortaya konan bilgi birikiminin serüvenini kimi önemli sonuçları merkeze alarak ele alacağız. Bu tarihsel kesite ...

Bilim ile Dinin Kesiştiği Yerde Büyük Bilimciler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Great Scientists At the Intersection Of Science and Religion Hasan Karabıyık Prof. Dr., Fizik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir [email protected] Özet Bilim tarihinde kendilerine yer bulmuş büyük simaların din ile olan ilişkileri göz önüne alındığında, büyük bilimcilerin dinsel inançların etkisinde şekillenmiş bir düşünce yapısına sahip oldukları ...

Dolunay Topluluğu, Joseph Priestley ve Oksijenin Keşfi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Lunar Society, Joseph Priestley and Discovery of Oxygen Damla Ülker Yard. Doç. Dr.,Eczacılık Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs [email protected] Özet Bilim ve teknolojinin tarihsel ilerlemesi karmaşık bir süreçtir ve bireysel katkılarla ilişkileri uygun bir şekilde not edilmelidir. Hazırlanan bu makalede özel olarak Dolunay Topluluğu ve ...

Göç ve Mülteci Çalışmalarında Büyük Veri Kullanımı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Big Data Analysis in Migration and Refugee Studies Eren Korkmaz Dr., Uluslararası Kalkınma Bölümü, Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık [email protected] Özet Son yıllarda büyük veri analizi üzerinden göçmenlerin ve mültecilerin hareketliliğini ve ev sahibi topluma entegrasyonunu inceleyen akademik çalışmalarda ciddi bir artış yaşanıyor. Birçok veri bilimci ...

Üretici Dilbilim Çerçevesinden Dilin Evrimi: Eleştirel Bir Değerlendirme*

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Evolution of Language from the Perspective of Generative Linguistics: A Critical Review Özgür Aydın Prof. Dr. Dilbilim Bölümü, DTCF, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Rıfat Can Salman Yüksek Lisans Öğrencisi, Dilbilim Bölümü, DTCF, Ankara Üniversitesi, Ankara ve Bilişsel Bilimler Bölümü, Enformatik Enstitüsü, ODTÜ, Ankara Özet Üretici dilbilim, insana özgü ...

Vıgotski’de Pratik Bilinç Olarak Dil: Düşünmenin Toplumsal Kökeni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Language as Practical Consciousness in Vygotsky: The Social Origin Of Thinking Özge Yılmaz Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sinirbilimleri Programı [email protected] Özet Bu yazıda hem Sovyet tarihinin, hem de psikoloji tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Lev Vıgotski’nin psikoloji kuramının merkezinde duran dil kuramı tartışmaya açılacaktır. Geleneksel ...

Yeni Bilimsel Verilerin Işığında Dilin Evrimi ve FOXP2 Geni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 The Evolution of Language in the Light of New Scientific Data and the FOXP2 Gene Iraz Akış Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul [email protected] Erhan Nalçacı Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Primatlarda dilin ...