Leningrad Kuşatmasında Kentin Sağlığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Health of the City During Leningrad Siege Zuhal Okuyan Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, İzmir. [email protected] Özet 1941 Eylülü’nden itibaren yaklaşık 900 gün Nazi kuşatması altında kalan Leningrad, tarihin en zorlu sivil direnişlerinden birini yaşamıştır. Uzun süren açlık ve diğer olumsuz koşulların kentin teslim olacağını düşünen ...

Erken Dönem Sovyet Sosyalizminin Psikiyatriye Özgün Katkısı: Nöropsikiyatri Dispanserleri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Original Contribution of Early Soviet Socialism to Psychiatry: Neuropsychiatry Dispensaries Cem Taylan Erden Uzm. Dr., Psikiyatrist, Antalya. [email protected] Özet Sovyet psikiyatrisi günümüzde çoğunlukla psikiyatrinin politik amaçlarla kötüye kullanılması ile anılmaktadır. Bu iddia kerameti kendinden menkul bir gerçeklik halini almış ve Sovyet sosyalizminin psikiyatri bilim alanına yaptığı katkının ve ...

Sovyetler Birliği’nde Aşılama – Bağışıklama Çalışmalarının Örgütlenmesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Organization of Vaccination – Immunization Works in the Soviet Union Akif Akalın Dr., İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, emekli öğretim görevlisi. [email protected] Özet Sovyetler Birliği Ekim Devrimi’nden sonra önleyici tıbbı ve birincil sağlık bakımını önceleyen yeni bir sağlık bakımı politikası benimsedi. Bu, halk sağlığı alanında, kapitalizm altında alınması ...

Ernst Mach: Duyumsal Monizm ve Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Ernst Mach: Sensory Monism and Materialism Gökhan Akbay Dr., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Temel ve İnsani Bilimler Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs. [email protected] Özet Bu yazıda Ernst Mach’ın epistemolojik ve ontolojik görüşleri materyalist bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Yazımızın temel iddiası, Mach’ın dünya öğeleri kuramının materyalizmin ...

Ernst Mach ve Felsefesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Ernst Mach and His Philosophy Kıvanç İbrahim Ünlütürk Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Bu makalede Ernst Mach’ın felsefi fikirleri ve Mach’çı felsefenin diyalektik materyalist eleştirisi sunulmaktadır. Mach’ın, duyuların cisimler tarafından yaratıldığını reddettiği, tersine cisimlerin bir takım duyu bileşimlerini ...

Yoldan Çıkan Bolşevik: Aleksandr Bogdanov

Kivilcim Basak Vural, Kasım 27, 2020 The Derailed Bolshevik: Alexander Bogdanov Kaya Tokmakçıoğlu Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Çarlık Rusya’sının çöküşünde siyaset sahnesine çıkan en önemli Bolşevikler’den biri Aleksandr Bogdanov’du. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kurucu kadrolarından olan bu Bolşevik, üretkenliğiyle ...

Weitling’den Günümüze Sol İlahiyatçılığın Diyalektik Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Dialectical Criticism of Left Theologism from Weitling to Today Nevzat Evrim Önal Doç. Dr., Beykoz Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul. [email protected] Özet “Sol ilahiyatçılık” esasen, kapitalist üretim biçiminin dünya çapında egemen olduğu günümüz koşullarında, ezilenlerin kurtuluşundan yana bir dinyazımı ve bu dinin bir toplumsal mücadele programı ...

Bilim Emekçilerinin Sınır Tanımayan Sömürüsü

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Limitless Exploitation of Scientists Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara. [email protected] Özet Bilim emekçileri bütün dünyada “evrensel bir bilimden” bahsedilerek uluslararası yayına teşvik edildiler ve tüm akademik yükseltme ölçütleri uluslararası yayınlara endekslendi. Oysa bilimsel bilgilerin üretilmesi ile emekçilerin refahı ...

Bilim Emeği ve Bilim Emekçileri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 On Scientific Labour and Labourers of Science Fatma Pınar Arslan Doktor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul. [email protected] Mehmet Ali Olpak Dr. Öğr. Üyesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ankara. [email protected] Özet Bilim emekçilerinin üretiminin niteliği her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Bu üretimin ...

COVID-19 Döneminde Yaygınlaşan Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi ve Eğitim Emekçileri Açısından İncelenmesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Evaluation Of Distance Education Escalating During COVID-19 and Its Investigation From The Perspective Of Education Laborers Nazlı Can Fen Bilimleri Öğretmeni, Öğrenme Bilimleri Doktora Programı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. [email protected] Yavuz Köroğlu Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Uzaktan eğitim 19. ve ...

Alternatif “Akıllı” Şehir Yaklaşımının Kamucu Politikalarla Oluşturulması

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Composing an Alternative “Smart” City Approach with Public Policies Caner Güney Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de “Akıllı” Şehirlerle ilgili bir pazar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Merkezi hükümet de gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler, hazırladığı strateji ...

Sigmund Freud: Eleştirel Bir Biyografi Denemesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Sigmund Freud: A Critical Short Biography Esra Koska Psikolog, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Adana. Burak Öztornacı Arş. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana. [email protected] Özet Sigmund Freud, ortaya attığı fikirleri ve geliştirdiği psikanaliz kuramı ile 20. yüzyılın en tartışmalı düşünürlerinden biridir. 20. ...