Karl Popper ve Yanlışlamacılığı

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 KARL POPPER AND HIS THEORY OF FALCIFICATION Sercan Kabakcı Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmanın amacı, Karl Popper’ın yanlışlanabilirlik ölçütü etrafında oluşturduğu bilim felsefesi yaklaşımının tanıtılması ve eleştirilmesidir. Çalışmada özel olarak, Karl Popper’ın yanlışlanabilirlik ölçütüne dayanarak Marksizm'e yönelttiği eleştirilerin geçersizliğinin gösterilmesi hedeflenmiştir. ...

Eleştirel bir Lakatos okumasına nereden başlamalı?

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 Where to Begin a Critical Reading on Lakatos? Mehmet Ali Olpak Dr.,Türk hava Kurumu Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü [email protected] Özet Bu çalışma, Imre Lakatos’un geliştirdiği “bilimsel araştırma programlarının metodolojisi”ni incelemektedir. Lakatos, çağdaşı olan Thomas Kuhn ve Karl Popper’ın yaklaşımları üzerine yaptığı eleştiriden yola çıkarak ...

Savaşın Hizmetinde Bilim: Manhattan Projesi

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 Science in the Service of War: Manhattan Project Güvem Gümüş-Akay Doç. Dr.,Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Sorumlu yazar:[email protected] Özet 19. yüzyılın sonlarına doğru kapitalizmin bir aşaması olarak ortaya çıkan emperyalizm olgusu ...

NATO ve Bilim

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 NATO and Science Kıvılcım Başak Vural Dr. ,Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi [email protected] Özet İkinci Dünya Savaşı’nda ABD tarafından Japonya’ya atılan atom bombası, yalnızca yıkıcı etkisiyle değil, bilimsel ve teknolojik üstünlük ile iktidar gücünü elinde bulundurmanın birbirine paralel olduğu fikrinin hâkim olmasına neden olmuştu. ...

Dimitri İvanoviç Mendeleyev’in Tarihte Yeri Üzerine Kısa Bir Deneme

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 A Short Essay on the Role of Dmitri Ivanovich Mendeleev in History Damla Ülker Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Anabilim Dalı, Kuzey Kıbrıs [email protected] Özet Bu çalışmada temel amaç, 19. yüzyılda kimya biliminin tüm alt alanlarında; fizik, matematik, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, hidrodinamik, aerodinamik, ...

Sovyetler Birliği’nde Psikanaliz: Söylenti ve Efsanelerin Ötesi

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 Psychoanalysis in the Soviet Union: Beyond Myths and Legends Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir [email protected] Özet Psikanaliz düşüncesi ve uygulamasının Sovyetler Birliği’nin erken dönemlerde (1917-1936) seyri ile ilgili birçok söylenti ve efsane bulunmaktadır. Bu söylenti ve efsanelere ...

Kadına Yönelik Şiddeti Önleyici Devlet Politikaları: Psikolojik Şiddetle Mücadele

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 Public Policies for Preventing Violence against Women: The Struggle with Psychological Violence İnci Boyacıoğlu Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü [email protected] Özet Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve cinsel şiddet gibi bedene yönelik açık bir saldırıyı içermediği için günlük hayatta sıklıkla daha ...

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Kentleşme

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 URBANIZATION IN SOVIET UNION Yavuz İrs Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Lisans 4.Sınıf Öğrencisi [email protected] Özet Bu çalışma, 1917 Ekim Devrimi’nin ardından 1922 yılında kurulan ve 1991 yılında dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) kentleşmeyi ele almak amacıyla yapılmıştır. 1917 ...

Tarımsal Sorunlarla Mücadelede Sosyalist Planlamanın Vadettiği Gelecek: Yeraltı Suyu Nitrat Kirliliği Örneği

Kivilcim Basak Vural, Ağustos 09, 2019 THE PROMISED FUTURE OF SOCIALIST PLANNING IN THE STRUGGLE OF AGRICULTURAL PROBLEMS: THE CASE OF GROUNDWATER NITRATE POLLUTION Güray Hatipoğlu ODTÜ Yer Sistem Bilimleri, Doktora Öğrencisi [email protected] Özet Bu yazıda Türkiye’deki nitratla kirli yeraltı sularının tarımda kullanılarak temizlenebilmesi üzerine yapılan hipotetik model çalışmaları ve gerek bu gibi ...

Yaşamın Kökenindeki Kimyasal Evrim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Chemical Evolution in the Origins of Life Sinem Özmen Kimya Mühendisi [email protected] Özet Yaşamın kökenine dair asırlardan bu yana ortaya atılan teoriler ve fikirler çeşitlenerek devamlılığını sürdürmektedir. Bu soruya bilimsel olarak ilk bütünlüklü cevabın, 1924 yılında Sovyet bilim insanı Aleksandr İvanoviç Oparin tarafından verilmesini izleyen süreçte deneysel çalışmalar, ...