COVID-19’la Mücadelede Devlet Yönetimi ve Küba Bilimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Government Management and Cuban Science in the Confrontation With COVID-19 Miguel Díaz-Canel Bermúdez Küba Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jorge Núñez Jover Havana Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Toplum Kürsüsü Başkanı [email protected] Çeviri: Yasin Çalış Özet Bu makalenin temel amacı, COVID-19’la mücadelede bilim insanları ve devlet yönetimi arasındaki ilişki bağlamında ...

1960’larda Bilim Dünyası ile İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Sosyalist Hareket: Türkiye İşçi Partisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Socialist Movement in Turkey in the Context of the Relations with Scientific Community in 1960s: Workers’ Party of Turkey (TİP) Melih Yeşilbağ Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara [email protected] Turgut Yıldız Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı [email protected] ...

Bir Akademisyen Olarak Behice Boran: Türkiye’nin İlk Kadın Sosyoloğu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Behice Boran As an Academician: Turkey’s First Female Sociologist Suzan Şahin İktisat Doktora Öğrecisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Anadolu Üniversitesi, Eskişehir [email protected] Özet Behice Sadık Boran, tutarlı bilimsel görüşü, entelektüel birikimi ve politik duruşunun yanı sıra öncü bir kadın figür olarak da anılmayı hak etmektedir. Bu makale Boran’ ...

Bir Bilim Kadını ve TİP’li Senatör: Fatma Hikmet İşmen

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 A Scientist and Senator from TİP: Fatma Hikmet İşmen E. Zeynep Suda Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Bu kısa çalışmada Türk siyasal yaşamında önemli bir yeri olan bir bilim kadını, Fatma Hikmet İşmen’in yaşamı, bilim kariyeri ...

Arkeolojiye Marksist Yaklaşım: Gordon Childe

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 A Marxist approach to archeology: Gordon Childe Ceren Demiröz Yüksek Lisans Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi, ODTÜ, Ankara [email protected] Özet 20. yüzyılın önemli arkeologlarından biri olan Gordon Childe, arkeoloji alanında geliştirdiği yöntemler ve oluşturduğu kuramlarla adından sıklıkla söz ettiriyor. Arkeolojiden siyasete uzanan yaşamında, pek çok kez ziyaret ettiği ...

Irkçılık ve Genetik Belirlenimciliğe Karşı Farklı Bir Tavır İhtiyacı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 The Need For A New Stance Against Racism and Genetic Determinism Mehmet Somel Doç. Dr., Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen Fakültesi, ODTÜ, Ankara [email protected] Özet 20. yüzyılın ikinci yarısında Richard Lewontin ve Stephen Jay Gould’un öncülük ettiği Batılı sosyalist görüşlü biyologlar, insanlar arasında eşitsizliklerin genetik temelleri olduğuna ...

Leningrad Kuşatmasında Kentin Sağlığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Health of the City During Leningrad Siege Zuhal Okuyan Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, İzmir. [email protected] Özet 1941 Eylülü’nden itibaren yaklaşık 900 gün Nazi kuşatması altında kalan Leningrad, tarihin en zorlu sivil direnişlerinden birini yaşamıştır. Uzun süren açlık ve diğer olumsuz koşulların kentin teslim olacağını düşünen ...

Erken Dönem Sovyet Sosyalizminin Psikiyatriye Özgün Katkısı: Nöropsikiyatri Dispanserleri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Original Contribution of Early Soviet Socialism to Psychiatry: Neuropsychiatry Dispensaries Cem Taylan Erden Uzm. Dr., Psikiyatrist, Antalya. [email protected] Özet Sovyet psikiyatrisi günümüzde çoğunlukla psikiyatrinin politik amaçlarla kötüye kullanılması ile anılmaktadır. Bu iddia kerameti kendinden menkul bir gerçeklik halini almış ve Sovyet sosyalizminin psikiyatri bilim alanına yaptığı katkının ve ...

Sovyetler Birliği’nde Aşılama – Bağışıklama Çalışmalarının Örgütlenmesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Organization of Vaccination – Immunization Works in the Soviet Union Akif Akalın Dr., İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, emekli öğretim görevlisi. [email protected] Özet Sovyetler Birliği Ekim Devrimi’nden sonra önleyici tıbbı ve birincil sağlık bakımını önceleyen yeni bir sağlık bakımı politikası benimsedi. Bu, halk sağlığı alanında, kapitalizm altında alınması ...

Ernst Mach: Duyumsal Monizm ve Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Ernst Mach: Sensory Monism and Materialism Gökhan Akbay Dr., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Temel ve İnsani Bilimler Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs. [email protected] Özet Bu yazıda Ernst Mach’ın epistemolojik ve ontolojik görüşleri materyalist bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Yazımızın temel iddiası, Mach’ın dünya öğeleri kuramının materyalizmin ...

Ernst Mach ve Felsefesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Ernst Mach and His Philosophy Kıvanç İbrahim Ünlütürk Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Bu makalede Ernst Mach’ın felsefi fikirleri ve Mach’çı felsefenin diyalektik materyalist eleştirisi sunulmaktadır. Mach’ın, duyuların cisimler tarafından yaratıldığını reddettiği, tersine cisimlerin bir takım duyu bileşimlerini ...

Yoldan Çıkan Bolşevik: Aleksandr Bogdanov

Kivilcim Basak Vural, Kasım 27, 2020 The Derailed Bolshevik: Alexander Bogdanov Kaya Tokmakçıoğlu Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Çarlık Rusya’sının çöküşünde siyaset sahnesine çıkan en önemli Bolşevikler’den biri Aleksandr Bogdanov’du. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kurucu kadrolarından olan bu Bolşevik, üretkenliğiyle ...