VI. Evrim, Bilim, ve Eğitim Sempozyumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 09, 2017 Evrim yoksa bilim de yok!Dünya ve Türkiye'de toplumlar bir kez daha birbirine zıt olgular yumağına dönüşmüş durumda. Olanaklar ve eşitsizlikler, ilerleme ve gerileme iç içe.Teknoloji akıllı ama toplumlar aklını yitirmiş gibi.Bir yanda eğitim hayatları boyunca evrim sözcüğünü duymayan öğrenciler, öte yanda DNA hasarı ve tamir mekanizmaları ile ...

V. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 19, 2015 Dünü anlamak, yarını aydınlatmak içinTürkiye’de iktidar ve cemaatler, bilimsel düşünceyi, yani maddeci, tarihselci ve eleştirel bakış açısını toplumdan silmek için uğraşıyor. İnsanlığın aydın ve üretken bir toplum arayışına yol gösterecek bakış açısı saldırı altında. Eğitim, sağlık, kültür-sanat bu saldırıdan nasibini alırken, biyolojik evrimin inkârı ile kadınların toplumsal konumunun gerilemesi ...

IV. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 21, 2013 Karanlığı dağıtmak içinTürkiye’de toplum, bilim, bilimsel düşüncenin toplumsal algıdaki yeri sürekli saldırıya maruz kalıyor. Çok mu abartıyoruz? Örneğin, artık adında bilim geçen bir bakanlığımız var, denilebilir. Ama bizzat bakanın kendisi üniversitelerin, bilimle bağını koparıp fizikçi veya biyolog değil, pastacı yetiştirmesi gerektiğini söylüyor. Evrimsiz biyoloji (bilim) olmaz demenin, teoriyi inanca ...

III. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 17, 2011 Bilimsel Düşüncenin Yaygınlaşması içinDoğadaki canlı çeşitliliği, ortak mekanizmalar, genetik yapıdaki süreklilik gibi birçok süreci ve olguyu açıklayan evrim kuramı bugün halk sağlığı, tarım, çevrenin korunması gibi farklı alanlarda uygulama yeri buluyor. Fosil bilimdeki buluntulardan moleküler genetiğin verilerine kadar birçok farklı bulgu evrim kuramı sayesinde insanın doğadaki yerine ışık tutuyor.Bilim ...

II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 01, 2009 Evrim düşüncesi, Charles Darwin’ in Türlerin Kökeni Üzerine adlı eserinin 1859 yılında yayımlanmasıyla birlikte tarihte ilk kez bilimsel temele kavuştu. ...