Sovyetler Birliği’nde Psikanaliz: Söylenti ve Efsanelerin Ötesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Psychoanalysis in the Soviet Union: Beyond Myths and Legends Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir [email protected] Özet Psikanaliz düşüncesi ve uygulamasının Sovyetler Birliği’nin erken dönemlerde (1917-1936) seyri ile ilgili birçok söylenti ve efsane bulunmaktadır. Bu söylenti ve efsanelere ...

Yaşamın Kökenindeki Kimyasal Evrim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Chemical Evolution in the Origins of Life Sinem Özmen Kimya Mühendisi [email protected] Özet Yaşamın kökenine dair asırlardan bu yana ortaya atılan teoriler ve fikirler çeşitlenerek devamlılığını sürdürmektedir. Bu soruya bilimsel olarak ilk bütünlüklü cevabın, 1924 yılında Sovyet bilim insanı Aleksandr İvanoviç Oparin tarafından verilmesini izleyen süreçte deneysel çalışmalar, ...

Vladimir Fok: Kuantum Mekaniği, Görelilik ve Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Vladimir Fock: Quantum Mechanics, Relativity and Dialectical Materialism Kıvanç İbrahim Ünlütürk B.Sc., Koç Üniversitesi [email protected] Özet Bu çalışma, 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçilerinden olan Vladimir Aleksandroviç Fok’u tanıtmayı ve felsefi duruşunu anlamayı amaçlamaktadır. Fok’un kısa bir biyografisine yer verilmektedir. Kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumuyla, ...

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Şarbonla Mücadele

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Fight against Anthrax in the Union of Soviet Socialist Republics Iraz Akış Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi [email protected] Özet SSCB'de zoonoz hastalıklarla mücadele hem halk sağlığı hem de veteriner hizmetleri çerçevesinde önemli bir başlık olarak ele alınmıştır. Şarbon ise bölgedeki yaygınlığı nedeniyle birincil olarak önem verilen zoonoz ...

Çokdillilik ve Dil Politikaları: Genel Çizgileriyle Dünyada ve Sovyetler Birliği’nde Dil Politikaları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Aysel Çelik Dinçer Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü, Fırat Sözeri Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Özgür Aydın Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü [email protected] Özet Bu yazıda tekdilli devlet anlayışının dil tipolojisinin bulguları temelindeki geçersizliği; ...

Sovyetler Birliği’nde psikiyatri kötüye mi kullanıldı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Gerek bilimsel yayınlarda gerekse yazılı basında Sovyetler Birliği’nde psikiyatrinin siyasi amaçlarla kötüye kullanıldığına dair birçok yayın bulunmaktadır. ...

Lısenko’nun Çalışmaları ve Yöneltilen Eleştirilerin Tarihsel Arka Planı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Bu makalede Lısenko üzerinden emperyalist ideologların sosyalizme, özel olarak da Marksizme getirdiği bazı suçlamalara yanıt vermeyi hedefliyoruz. ...

Ekim Devrimi Neden Toplum Sağlığında Diğer Sistemlere Göre Başarılı Oldu?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Ekim Devrimi sağlık alanında o güne kadar eşi görülmedik adımlar atarak, sağlık hizmetlerini sosyalleştirmiş, devlet hizmeti olarak örgütlemiş ve Sovyetler Birliği sağlık alanında çok kısa bir sürede büyük başarılar sağlamıştır. ...