Sovyetler Birliği’nde psikiyatri kötüye mi kullanıldı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Gerek bilimsel yayınlarda gerekse yazılı basında Sovyetler Birliği’nde psikiyatrinin siyasi amaçlarla kötüye kullanıldığına dair birçok yayın bulunmaktadır. ...

Lısenko’nun Çalışmaları ve Yöneltilen Eleştirilerin Tarihsel Arka Planı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Bu makalede Lısenko üzerinden emperyalist ideologların sosyalizme, özel olarak da Marksizme getirdiği bazı suçlamalara yanıt vermeyi hedefliyoruz. ...

Ekim Devrimi Neden Toplum Sağlığında Diğer Sistemlere Göre Başarılı Oldu?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Ekim Devrimi sağlık alanında o güne kadar eşi görülmedik adımlar atarak, sağlık hizmetlerini sosyalleştirmiş, devlet hizmeti olarak örgütlemiş ve Sovyetler Birliği sağlık alanında çok kısa bir sürede büyük başarılar sağlamıştır. ...