Sigmund Freud: Eleştirel Bir Biyografi Denemesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Sigmund Freud: A Critical Short Biography Esra Koska Psikolog, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Adana. Burak Öztornacı Arş. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana. [email protected] Özet Sigmund Freud, ortaya attığı fikirleri ve geliştirdiği psikanaliz kuramı ile 20. yüzyılın en tartışmalı düşünürlerinden biridir. 20. ...

Freud’un Zihin Kuramı Bize Ne Anlatır?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 What Does Freud’s Theory of Mind Tell Us? Endam Köybaşı Uzm. Dr., Psikiyatrist, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir. [email protected] Özet Geçtiğimiz yüzyılın en tartışmalı isimlerinden Freud’un ne söylemek istediğini anlayabilmek için onun geliştirmiş olduğu zihin kuramını kavrayabilmek gerekir. Freud temelinde dürtüler, bilinçdışı, çocukluğun cinsel yaşantısı ...

Psikanalizin Bilim Sorunu: Bilimsel Bir Psikoloji Projesi’nden Nöropsikanalize

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 The Science Problem of Psychoanalysis: From The Project for A Scientific Psychology to Neuropsychoanalysis Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir. [email protected] Özet Sigmund Freud (1856-1939) tarafından geliştirilen zihin kuramı tıbbın (nörofizyolojinin) içinden çıkmış ama oraya neredeyse ...

Histeriden Oedipus’a: Freud Teorisinde Kadınlık ve Cinsellik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 From Hysteria to Oedipus: Femininity and Sexuality in Freud’s Theory Gülperi Putgül Köybaşı Uzm. Dr., Psikiyatrist, İzmir. [email protected] Özet Psikanaliz, bir tedavi yöntemi olarak psikiyatri alanında artık daha az yer kaplıyor. Ama kuramın kendisi insanın zihinsel işleyişi için önemini korumaktadır. Bu yazıda çoğunluğunu kadınların oluşturduğu histeri olguları ...

1920’ler Almanyası’nda Marksizm, Freud ve Psikanaliz Karmaşası

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 The Uneven Encounter of Marxism, Freud And Psychoanalysis in The 1920’s Germany Nazlı Cihan Dr., Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Değerler Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme Araştırma Merkezi, Münih, Almanya [email protected] Özet 1920’ler Almanyası’nda Sigmund Freud’un Marksizm tarihi açısından hangi yönüyle anlam kazandığı sorusunun yanıtı, özellikle dönemin Marksistlerinin ...

Sovyet Zihinbilimi Freud Teorisinden Neden ve Nasıl Uzaklaştı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 17, 2020 Why and How Did The Psychiology in The Soviet Union Distance From Freud’s Theory and Psychoanalysis? Cem Taylan Erdem Uzm. Dr., psikiyatrist, Antalya. [email protected] Özet Sovyetler Birliği tarihin tozlu raflarında yerini alalı neredeyse 30 yıl olacak. Ama yetmiş küsur yıllık tarih içerisinde yaşananlar eğrisiyle doğrusuyla tartışılıp bir ...