İlaç ve Aşılarda Patent Koruması

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Patent Protection in Drugs and Vaccines Özce Esma Pala Arş. Gör.Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi [email protected] Özet Yüzyıllardır nesilden nesile, bilim insanından bilim insanına adım adım geliştirilerek aktarılagelen bilimsel bilginin, egemen iktisadi sistemin ideolojisine uygun olarak, kamusal niteliği yok sayılmakta ve bilimsel bilgi özel ...

Yaşasın Tam Bağımsız Langerhans Adacıkları!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Long Live the Fully Independent Langerhans Islets! Fırat Akat Dr.Öğr.Üyesi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Diyabet insülin yetersizliği veya insülin etkinliğinde bozulma ile ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır. Diyabetin neden oluştuğuna dair bilgimilerimiz oldukça yenidir. Laboratuvar tekniklerinin gelişmediği dönemlerde hastaların çok ...

HPV Aşısı: Kanserden Korunmak İçin Mücadele Etmek

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 HPV Vaccine: Fighting to Prevent Cancer Mert Güngör Dr., Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum EAH, Ankara [email protected] Özet HPV enfeksiyonu, kansere yol açma mekanizmaları çözümlendiğinden beri tıp dünyasında önemli bir yer teşkil ediyor. Kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, erkeklerde ve kadınlarda pek çok kanser ...