Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu-Altıncı Oturumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi iki yıllık bir uğraşının sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nu düzenlemişti. Özellikle gençlik tarafından coşkuyla karşılanan sempozyumda bilim insanları “İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar” diye seslenmiş, düzen tarafından yaratılan karamsarlığa karşı konmuştu. 21. yüzyılda kuracağımız sosyalizmin özellikleri ve çağımızın getirdiği olanaklar gözden geçirilmişti.

Konunun uçsuz bucaksızlığı nedeniyle, 2021 sonunda ikinci bir Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu düzenleme kararı alındı. 2021 Aralık ayına kadar 6 çalıştay yapılarak sempozyuma hazırlık yapılacak, çok sayıda bildiri bu süreçte BAA içinde tartışmaya açılacaktı.

Ancak pandeminin getirdiği kısıtlar nedeniyle 12 Nisan’da yapılacak ilk hazırlık çalıştayı için toplanmak imkânsız hale geldi.

Bunun üzerine bildirilerin internet ortamında sunulduğu ve yazılı katkılara açık, Nisan-Mayıs ayları boyunca sürecek bir tarzda Bahar-2020 çalıştayının yapılmasına karar verildi.

Şimdiye kadar 5 hafta boyunca 15 bildiri bu şekilde sunuldu ve tartışmaya açıldı. Bu hafta ise 6. ve son oturuma gelmiş olduk.

Önümüzdeki hafta kapanış bildirisi ile Bahar-2020 çalıştayını tamamlayacağız ve sonbahar 2020 çalıştayı için hazırlıklara başlayacağız.

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı altıncı oturumunda aşağıdaki üç bildiri BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı tarafından tartışılmaya sunuldu:

  1. "Türkiye’de hanehalkı yaşam koşulları: Gelir eşitsizliği ve karşılanamayan ihtiyaçlar"
    Fatma Pınar Arslan

  2. "Yeni Koronavirüs Salgınının Yarattığı Yıkımda Ailenin Ekonomi Politiği"
    Suzan Şahin

  3. "Yaşlılık “Sorunu” ve Sosyalizm"
    Suzan Şahin, Erhan Nalçacı

Dostlarımız aşağıdaki iletişim adresine katkı ve önerilerini yollayabilirler:
[email protected]

Bilim ve Aydınlanma Akademisi