Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 3

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Ağustos 2021 | Cilt4 | Sayı3
SUNUŞ

|

Doğaya, topluma ve bilime tarihsel yaklaşım

DOSYA

|

Evrimsel Fizyoloji

|

Solunum Sisteminin Evrimine Bir Bakış
Fırat Akat

|

Termoregülasyonun Evrimi
Sertaç Üstün

|

Ağrı Duyusuna Evrimsel Bakış
Hazal Artuvan Korkmaz

|

Gözün Evrimi
Şayeste Çağıl İnal

DOSYA

|

Sovyetler Birliği’nde Matematik

|

1700-1927 Yılları Arasında Rusya ve SSCB’de Matematiğin Genel Durumu
Engin Özkan

|

SSCB’de Topoloji (1917-1958)
Oğuz Şavk

DOSYA

|

Tarihte Bilim

|

Bilim ile Dinin Kesiştiği Yerde Büyük Bilimciler
Hasan Karabıyık

|

Dolunay Topluluğu, Joseph Priestley ve Oksijenin Keşfi
Damla Ülker

DOSYA DIŞI

|

|

Göç ve Mülteci Çalışmalarında Büyük Veri Kullanımı
Eren Korkmaz

SÖYLEŞİ

|

Evrimi Anlatmak Bir Aydınlanma Mücadelesidir: Prof. Dr. Cihan Demirci Tansel

INTERVIEW

|

Explaining Evolution is a Struggle For Enlightenment: Prof. Dr. Cihan Demirci Tansel

KİTAP TANITIMI

|

Emperyalizmin Karmaşasına Bilimle Bakmak: Hegemonya Bunalımı ve Çin
Nevzat Evrim Önal

KAPAK RESMİ(Aritmetik)

Dört Hareket, 1928. "Четыре (арифметических) действия"Lıssıtzky bu tasarımında Sovyetler Birliği'ni oluşturan dört tarihsel eylemi sembolize etmiştir.El (Lazar Markovich) Lıssıtzky [1890-1941] Lazar Markovich Lıssıtzky ya da bilinen adıyla El Lıssıtzky, Yahudi asıllı Bolşevik ressam, tasarımcı, tipografist, grafiker, desinatör ve fotoğrafçı. Ekim Devrimi ile ortaya çıkan avangard sanatın önemli isimlerinden birisidir. Genç sosyalist cumhuriyetin bir çok propaganda çalışmalarında tasarımlarıyla unutulmaz katkılarda bulunmuş ve hatta 20. yüzyıl tasarımsal grafik sanatını da derinden etkilemiştir.Kaynak: https://tattooe.ru/tr/sea/l-lisickii-teoreticheskie-raboty-lisickii-lazar-markovich-kartiny

ABOUT COVER ART(Arithmetic)

Four Movements, 1928, "Четыре (арифметических) действия" In this design, Lıssıtzky symbolized the four historical actions that formed the Soviet Union. El (Lazar Markovich) Lıssıtzky[1890-1941]Lazar Markovich Lıssıtzky, also known as El Lıssıtzky, is a Jewish Bolshevik painter, designer, typographer, printmaker, designer and photographer. He is one of the important names of avant-garde art that emerged with the October Revolution. He made unforgettable contributions with his designs in many propaganda works of the young socialist republic and even deeply influenced the 20th century design graphic art.Source: https://tattooe.ru/tr/sea/l-lisickiiteoreticheskie-raboty-lisickii-lazar-markovichkartiny/